oracle 120Integratorzy systemowi, to elita w branży IT. Firmy tego segmentu posiadają nie tylko głęboką wiedzę technologiczną, dotyczącą produktów wielu dostawców, ale także kompetencje związanie z różnymi sektorami gospodarki i znajomość procesów biznesowych stosowanych w tych branżach.
 
 REKLAMA 
 sente 
 
Jedną z najbardziej znanych polskich firm integratorskich jest Betacom, wieloletni partner i reseller Oracle w zakresie technologii baz danych, middleware oraz analityki biznesowej – obecnie na poziomie Gold. Klienci Betacom pochodzą ze wszystkich najważniejszych sektorów – takich, jak usługi finansowe, przemysł i energetyka, telekomunikacja oraz administracja publiczna.

Do zadań firmy integratorskiej należy m.in. utrzymanie systemów – nie tylko tych zaprojektowanych i wdrożonych samodzielnie. Częstym przypadkiem jest objęcie usługą utrzymaniową systemu już działającego u klienta, w celu uzyskania największego możliwego stopnia jego dostępności. Taką właśnie umowę podpisała firma Betacom z jedną z największych polskich spółek energetycznych. Aby sprostać warunkom kontraktu, Betacom zakupił licencje usługi chmurowej Oracle Management Cloud, dzięki której można wykonywać zaawansowane analizy działania kluczowych systemów klienta przy użyciu potężnej mocy obliczeniowej dostarczanej przez narzędzia Oracle Big Data w chmurze.
Nasz kontrakt obejmuje wsparcie klienta w zakresie zarządzania jego aplikacjami dziedzinowymi opartymi na technologii Oracle – głównie są to systemy typu SCADA, przeznaczone do automatycznego nadzorowania działania sieci energetycznych” – komentuje Erazm Soszyński, Dyrektor Sektora Energetycznego w spółce Betacom. „Aby należycie kontrolować działanie tych aplikacji, dokonujemy drobiazgowych analiz działania baz danych Oracle, na których są one posadowione. Takie analizy wykonywaliśmy już wcześniej dla innych klientów, jednak w klasycznym modelu mogą one trwać bardzo długo – niekiedy nawet kilka miesięcy dla pojedynczej edycji. Taki czas jest absolutnie nie do zaakceptowania w branży energetycznej. Charakter działania pracujących tam systemów o znaczeniu newralgicznym wymagał znacznego skrócenia czasu generacji raportów. Rozwiązaniem okazała się Chmura Oracle, dzięki której analizy wykonywane są automatycznie, zaś wymagane raporty tworzy się w czasie kilku dni, zamiast tygodni.
Analizowanie logów

Badanie pracy baz danych odbywa się poprzez analizowanie tzw. danych maszynowych – zwanych też logami, nie zawierających jawnych informacji o znaczeniu biznesowym. Betacom analizuje logi w trybie wsadowym, co wynika z procedur bezpieczeństwa działających u klienta. W uzgodnionym harmonogramie, po stronie klienta generowane są dane maszynowe, które są anonimizowane przez moduł Oracle Advanced Security, aby nie zawierały żadnych informacji wrażliwych, następnie są przesyłane do serwerów Betacom i tam ładowane do chmury Oracle, gdzie następuje ich dokładna analiza przez systemy Big Data. Wyniki badania są wzbogacane przez ekspertów Betacom o bardziej szczegółowe komentarze, rekomendacje oraz wiedzę branżową i przedstawiane klientowi w postaci raportów.
Dane maszynowe, to informacje liczbowe, nie zawierające żadnych informacji wrażliwych” – wyjaśnia Maciej Tomkiewicz, Cloud Leader z Oracle Polska. „Są to parametry działania bazy danych i innych technologicznych komponentów systemu – przykładowo stany procesora, pamięci, czas transmisji danych, stan kolejek w serwerach aplikacyjnych, czy liczba zapytań do bazy danych. Podczas rutynowej analizy gromadzi się zawsze ogromna ilość takich danych. Zamiast przechowywać w kosztownym lokalnym centrum obliczeniowym, można je dużo taniej i prościej składować i analizować w Chmurze, co odbywa się za pomocą usługi Oracle Management Cloud.
Chmura podpowiada rozwiązania

System analizy danych oparty na technologii Oracle Big Data potrafi rozwiązać wiele zagadek dotyczących niedostatecznej wydajności lub okresowych wahań szybkości działania systemów. Działa jak doświadczony detektyw, analizując związki pomiędzy danymi, niewidoczne na pierwszy rzut oka. Wiele problemów można rozwiązać jedynie w ten sposób, ponieważ działające w dużych firmach systemy mają wiele newralgicznych punktów, w których może pojawić się spowolnienie transmisji lub awaria - począwszy od procesorów, przez macierze dyskowe, bazy danych, aż po aplikacje biznesowe. Oracle Management Cloud idzie jeszcze dalej, gdyż potrafi podpowiedzieć, jakie należy wprowadzić poprawki i regulacje parametrów systemu, aby rozwiązać poszczególne problemy.
Wbrew niektórym opiniom, dane składowane w Chmurze Oracle są o wiele bardziej bezpieczne, niż w siedzibie firmy” – dodaje Maciej Tomkiewicz. „Oracle Cloud posiada wszelkie certyfikaty ISO oraz zabezpieczenia w modelu dostępności, określanym przez tzw. liczbę dziewiątek po przecinku. Należy pamiętać, że każda dodatkowa dziewiątka generuje koszty, które rosną wykładniczo. Tak wysoki poziom zabezpieczeń jest w stanie dostarczyć tylko doświadczone firma specjalistyczna, ponieważ nie opłaca się budować tak wyrafinowanych rozwiązań w siedzibie klienta.
Oracle Management Cloud przy niewielkiej barierze wejścia pozwala skorzystać z szerokiej wiedzy technologicznej Oracle. Dzięki drobiazgowej analizie logów wykonywanej przez technologie Oracle Big Data, możemy dostarczyć klientowi spójny komunikat dotyczący technologii informatycznej, połączony z ekspercką wiedzą Betacomu na temat specyficznych procesów stosowanych w energetyce” – dodaje Erazm Soszyński. „Ponadto cały proces odbywa się w modelu usługowym na zasadzie subskrypcji, dzięki czemu nie są potrzebne niezwykle kosztowne inwestycje w centrum przechowywania i przetwarzania danych, wyrafinowane narzędzia analityczne, a także pokaźne zasoby kadrowe, niezbędne do wykonywania porównywalnych analiz w siedzibie naszej firmy.
SCADA pod kontrolą

Najważniejsze aplikacje działające u klienta Betacom, z których pobierane są dane do analizy, to systemy typu SCADA, nadzorujące przebieg procesów technologicznych poprzez zbieranie danych i automatyczne sterowanie procesami. Systemy SCADA stosowane w energetyce to aplikacje o newralgicznym znaczeniu dla działalności operatora – sterują i nadzorują działanie sieci energetycznych, w tym zwłaszcza stacji transformatorowych, zarządzają także procesami napraw podstacji elektrycznych. Działanie tych systemów jest niezwykle ważne z punktu widzenia odbiorcy energii, bo od sprawnego ich działania zależy, jak długie będą ewentualne przerwy w dostawie prądu. Zakłócenie ich pracy może skutkować destabilizacją całej sieci energetycznej w skali krajowej.
Nasz klient jest bardzo zadowolony z wyników pracy Oracle Management Cloud, czego efektem jest plan rozszerzenia tej usługi do modelu zautomatyzowanego” – mówi Erazm Soszyński. „Trwają obecnie rozmowy na temat przeniesienia procesów analitycznych bezpośrednio do klienta. Jeśli to się powiedzie i uzyskamy zgodę Działu Bezpieczeństwa Spółki, w nowym modelu zostanie zainstalowany specjalnie zaprojektowany moduł sprzęgający, za którego pośrednictwem klient samodzielnie prześle dane do Chmury Oracle i otrzyma zwrotnie żądane analizy. W tym układzie Betacom nadal będzie pełnił rolę doradczą na etapie interpretacji wyników, jednak licencje na Oracle Management Cloud będą już własnością klienta.
Zastosowanie chmury Oracle Management Cloud w projekcie usługowym firmy Betacom jest przykładem, jak nowoczesna technologia może radykalnie pomóc w przyspieszeniu i usprawnieniu nawet najbardziej czasochłonnych procesów. Omawiany przypadek, to niezwykle udane połączenie najnowszych technologii informatycznych z prawdziwym zrozumieniem biznesu klienta.

Dzięki Chmurze Oracle możliwe stało się nawet 10-krotne przyspieszenie wykonywania analiz, które mają wpływ na działanie kluczowych aplikacji obsługujących procesy, dotykające milionów odbiorców energii elektrycznej w Polsce.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top