STREAMSOFTPoszerza się zakres danych z obszaru zarządzania produkcją dostępnych w systemie BI (Business Intelligence) firmy Streamsoft, polskiego producenta i dostawcy systemów ERP. Będzie on oparty o 6 dziedzin analitycznych.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Każda z nich będzie zawierała szereg informacji z określonego obszaru danych operacyjnych. W tej chwili funkcjonują już dwie kategorie: „zlecenia produkcyjne” oraz „operacje produkcyjne”. Przed końcem roku ruszą kolejne cztery: „meldunki zwrotne”, „obrót magazynowy”, „meldunki start-stop” oraz „zasoby produkcyjne”. Podział na te 6 elementów nie jest zabiegiem przypadkowym, z założenia ma zapobiegać nadmiernemu obciążeniu hurtowni danych.

Tak zorganizowany system BI Streamsoftu umożliwi swobodną realizację różnych analiz z zakresu produkcji. Będą one w module zachodziły na kilku poziomach, zarówno po stronie procesu pozyskania danych ETL (wymiary definiowane, wymiary SQL), jak również po stronie Analizatora danych (złożone definicje analiz, łączenie analiz wielowymiarowych). Dzięki temu będzie można zarówno szybko wykonać proste analizy z poziomu jednej dziedziny, jak i łączyć dane z różnych dziedzin, by tworzyć przekrojowe analizy złożone i wskaźniki (definiowane np. przez konsultanta na etapie wdrożenia systemu). Co więcej, na poziomie konfiguracji systemu BI, użytkownik (administrator) będzie miał możliwość włączenia lub wyłączenia poszczególnych dziedzin z przetwarzania ETL. .

Poniżej bardziej szczegółowe informacje o sposobie organizacji poszczególnych dziedzin: .

1. „Zlecenia produkcyjne”

Tu poziom szczegółowości danych będzie ustalony na poziomie nagłówków zleceń produkcyjnych. Dane z niższych poziomów powiązanych (np. operacji produkcyjnych), będą dokładane w postaci wartości zagregowanych. .

2. „Operacje produkcyjne”

Poziom szczegółowości na poziomie operacji produkcyjnych. Z wyższego poziomu zostaną dołożone dane ze zlecenia. Dane z niższych poziomów powiązanych (meldunków zwrotnych), będą dokładane w postaci wartości zagregowanych. .

3. „Meldunki zwrotne”

Poziom szczegółowości ustalony na poziomie pojedynczych kartotek powiązanych z meldunkiem zwrotnym (surowiec, materiał, półprodukt, produkt, odpad, brak). Z wyższych poziomów zostaną dołożone dane ze zlecenia, operacji produkcyjnej i meldunku zwrotnego. .

4. „Obrót magazynowy”

W tej dziedzinie będą znajdować się pozycje wszystkich dokumentów magazynowych, które powodują ruch na stanach magazynowych i są związane ze zleceniem produkcyjnym. Umożliwi to powiązanie danych z PRODUKCJI z informacjami o: .
 
  • Zleceniu produkcyjnym 
  • Operacji produkcyjnej
  • Meldunku zwrotnym
Dzięki temu analizy będą mogły zostać uszczegółowione o informacje dotyczące wydania surowców i przyjęcia produktów i półproduktów na magazyn. .

5. „Meldunki start-stop”

Poziom szczegółowości danych będzie ustalony na poziomie pojedynczych czynności zawartych w meldunku start-stop. Z wyższych poziomów zostaną dołożone dane ze zlecenia i operacji produkcyjnej. .

6. „Zasoby produkcyjne”

W dziedzinie tej będą znajdować się informacje o wszystkich zasobach wykorzystywanych w procesie produkcji. Szczegółowość danych będzie ustalona na poziomie zasobu i dnia (kalendarzowego). Wartości liczbowe (miary) będą określały poziom wykorzystania zasobu do celów produkcyjnych wyrażony jednostką czasu. .

Do każdej z 6 powyższych dziedzin z obszaru produkcji będzie istnieć opcja dokładania danych w postaci dodatkowych wymiarów i miar (tzw. „obsługa cech”), które będą mogły pochodzić z:
 
  • Zleceń produkcyjnych
  • Operacji produkcyjnych
  • Meldunków zwrotnych
  • Kartotek
  • Zasobów produkcyjnych
Co jeszcze z ważniejszych nowości? Ulepszony BI Streamsoftu umożliwi także obsługę inkrementalności w platformie integracyjnej — w przetwarzaniu danych ETL zostanie zastosowany tzw. mechanizm przetwarzania przyrostowego, oparty o otwarte/zamknięte m-ce w module zarządzania produkcją oraz z możliwością ręcznego ustawienia okresu za jaki mają być przetwarzane dane w hurtowni. .

Więcej informacji o możliwościach i architekturze Streamsoft BI znajdą Państwo tu: http://www.streamsoft.pl/business-intelligence/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Wiodące przedsiębiorstwo budownictwa prefabrykowanego z Wielkiej Brytanii, Caledonian Modular, stawia na IFS Applications 10

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Caledonian Modular, wiodący dostawca rozwiązań dla branży budownictwa…

Globalna sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw…

Polskie startupy zmieniają rynek IT

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty wydała raport dotyczący polskiej branży startupów. Badanie „Polskie Startupy. Raport 2018” swoim…

W 2019 cyfryzacja w Europie mocno przyspieszy

Jakie tempo ma cyfryzacja europejskiej gospodarki? Według IDC to ponad 15%. Tyle rok rocznie będą rosły inwestycje europejskiego biznesu w…

Nowe perspektywy dla dyrektorów finansowych

O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor…

Previous Next Play Pause

ENOVA

Katalog Rozwiązań IT

Back to top