RiskRadar – aplikacja, która zwiększy bezpieczeństwo finansowe w Twojej firmie
Statystyki jednoznacznie wskazują, że blisko 60% firm doświadcza problemów z regulowaniem faktur na czas przez kontrahentów. Bez kompleksowego narzędzia, które integruje informacje o portfelach współpracujących partnerów, trudno jest jednak ocenić ryzyko biznesowe i podjąć decyzje zapewniające sukces finansowy. Na szczęście dziś jest już to możliwe.

Polski lider z obszarze kompleksowego i profesjonalnego zabezpieczania finansów klientów, informacji gospodarczej, monitoringu i windykacji należności oraz finansowania przedsiębiorstw, Kaczmarski Group wprowadza na polski rynek produkt, który działa jak system wczesnego ostrzegania zwiększając bezpieczeństwo Transakcji handlowych. Głównym celem tego nowatorskiego rozwiązania jest umożliwienie przedsiębiorcom ustalanie warunków płatności z kontrahentem w oparciu o sprawdzone dane.

KACZMARSKI GROUP - RISKRADAR.PL

Podejmuj bezpieczne decyzje finansowe

Poznaj RiskRadar - najmłodszy produkt Kaczmarski Group, teraz firma oferuje również kompleksowy i intuicyjny serwis adresowany głównie do średnich i dużych firm działających w modelu B2B, które ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych o rozpoczęciu, kontynuowaniu lub zawieszeniu współpracy z kontrahentem.

RiskRadar to bezpieczne i nowoczesne narzędzie, które wyróżnia intuicyjny, ergonomiczny interfejs użytkownika. Działanie serwiusu opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym uczenia maszynowego (machine learning). Korzystając z danych z KRD BIG S.A i analizy wiarygodności płatniczej KRD (tzw. Scoring), RiskRadar na bieżąco aktualizuje i aktualizuje sytuację finansową kontrahenta. Uzyskane w ten sposób dane łączy ze stanem jego obrotów i należności tak, by przygotować dla klienta czytelną i wiarygodną analizę ryzyka biznesowego współpracy z klientami i dostawcami.

KACZMARSKI GROUP - RISKRADA.PL

Mocne strony aplikacji RiskRadar

Serwis dostarcza Klientom aktualne i kompleksowe dane, które w obrazowy sposób przedstawiają portfel kontrahenta i wskazują, z jakimi firmami warto podjąć współpracę, które z nich wymagają zmian warunków współpracy (zasady płatności), a z którymi należy ją ograniczyć. Takie działania wpływają pozytywnie na zwiększenie przychodów, zysków i ograniczenie strat, ponieważ liczba nietrafionych decyzji maleje. Z kolei dział handlowy koncentruje się na działaniach z najbardziej rzetelnymi i sprawdzonymi partnerami biznesowymi.

Użytkownik narzędzia za pomocą jednego kliknięcia (dostępność one-click) uzyskuje wgląd do kluczowych informacji, które pomogą mu podjąć jednoznaczne decyzje w zakresie współpracy z poszczególnymi kontrahentami. Co ważne, wszystkie wyniki znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia dostęp do nich wielu osobom i zwalnia je z konieczności ręcznego, żmudnego i obarczonego błędem pozyskiwania raportów. Automatyzacja procesów i ujednolicanie danych przekłada się więc na większą efektywność pracowników.

Serwis sam dba o weryfikację aktualizację raportów - proces badania portfela współpracującego podmiotu odbywa się w sposób ciągły i automatyczny. RiskRadar na bieżąco monitoruje wszelkie zdarzenia i zmiany jego statusu. Działa więc jak radar, informując o wszelkich problemach w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta.

Warto również dodać, że RiskRadar wpisuje się w codzienne, naturalne środowisko pracy przedsiębiorców, ponieważ integruje się z oprogramowaniem do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). Nowoczesna aplikacja webowa działająca w technologii chmurowej jest w stanie pobrać dane o partnerach biznesowych z dowolnego systemu, w jakim pracuje dany klient. Następnie bada wiarygodność kontrahenta w oparciu o dane z KRD BIG S.A oraz o analizę wiarygodności płatniczej, tzw. scoring, by finalnie ocenić obecną rzetelność finansową kontrahenta. Umożliwia również bezpośredni dostęp do unikalnych raportów, które Kaczmarski Group tworzy w oparciu o wiele źródeł informacji.

Nie zapominajmy też o przejrzystej wizualizacji kluczowych danych zebranych w jednym miejscu. Każdy zalogowany użytkownik może spojrzeć na bazę kontrahentów szerzej (tzw. helicopter view), co nie jest możliwe, kiedy za ocenę ryzyka odpowiada kilka działów i systemów, a sposób przedstawienia danych nie jest ujednolicony.

Na koniec warto wspomnieć, że koszty korzystania z aplikacji RiskRadar są niezależne od liczby użytkowników serwisu. Oznacza to, że każdy handlowiec, zaopatrzeniowiec, księgowy, dyrektor sprzedaży oraz dyrektor finansowy może sprawdzić kontrahentów w ramach abonamentu wykupionego przez swoją firmę.

Więcej informacji na stronie: www.riskradar.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top