sentelogo 120Dynamiczny wzrost polskiego rynku e-Commerce B2B to dla firm to szansa, jak i wyzwanie. Aby mu sprostać, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na transformację cyfrową swoich firm. Jaki jest stopień jej wdrożenia w firmach zajmujących się handlem i dystrybucją? Postanowiliśmy to zbadać.


 REKLAMA 
 sente 
 
Blokady na drodze do wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach handlowych i dystrybucyjnych

Z badania dotyczącego stopnia wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach handlowych, przeprowadzonego przez Sente we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu wynika, że 69% przedsiębiorstw planuje wdrożenie rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji w przeciągu najbliższych 2 lat. 42% z nich ma takie plany na najbliższy rok. Badanych zapytaliśmy także o to, co postrzegają, jako największe bariery we wdrażaniu cyfrowej transformacji.

Działania w tym obszarze blokuje wiele obaw, m.in: brak czasu, wysokie koszty oraz brak wiedzy na temat dostępnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że wskazane przez badanych bariery to wyzwania, z którymi można sobie poradzić, korzystając z odpowiednich narzędzi, rozwiązań i technik.

Na podstawie wniosków z badania stworzyliśmy publikację, adresującą obawy i wątpliwości, które blokują firmy przed wdrożeniem cyfrowej transformacji pt.: Jak przeprowadzić cyfrową transformację w firmie handlowej?

Wyzwania na drodze do cyfrowej transformacji

Najważniejszym celem, przyświecającym nam podczas przygotowywania przewodnika było zaadresowanie obiekcji, które blokują przedsiębiorstwa przed wprowadzeniem cyfrowej transformacji oraz zwiększenie wiedzy na temat sposobów jej wdrażania w firmach handlowych.

W przewodniku swoją wiedzą na ten temat podzielili się eksperci w następujących rozdziałach:
  • Maciej Gawlik i Przemysław Skrzek z Leanspin – Jak priorytetyzować pomysły? Jak generując pomysły na cyfrową transformację zachować skupienie strategiczne?
  • Marek Kich z X-Coding – Jak podejść do wyboru platformy B2B?
  • Piotr Stohnij – Jak zarządzać obawami pracowników w obliczu cyfrowej transformacji?
  • Krzysztof Wieczorek z Astra S.A. – Jak zorganizować procesy magazynowe i back-office w firmie handlowej w obliczu cyfrowej transformacji?
  • Bartosz Majewski z Casbeg – Jak przeprowadzać zmiany w organizacji pracy zespołów handlowych, aby działały efektywniej?
  • Michał Dusiński z Agile Force – Jak rozbijać projekty transformacji na mniejsze części, aby przyspieszyć weryfikację ich założeń biznesowych i obniżać koszty?
  • Marcin Kowalski z Human Partner – Jak finansować projekty cyfrowej transformacji?
  • Jakub Czyżkowski z Sente – Jak rozwiązania IT wspierają cyfrową transformację?


Publikację można pobrać tutaj

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top