dahliamaticlogoPostępująca serwicyzacja, a więc odejście od koncentracji na sprzedaży produktu i coraz większe skupienie na świadczeniu usług serwisowych, wymaga ponownej weryfikacji potencjalnych źródeł dochodu oraz optymalizacji podstawowych procesów przedsiębiorstw. Dotyczy to głównie firm produkcyjnych, które dzięki przemodelowaniu pierwotnych założeń biznesowych rozpoznają serwis posprzedażowy jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej, a nie jako niechciane obciążenie.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Sprzedaż produktów to często jednorazowe zdarzenie, które co prawda jest podstawą działalności firm, jednak nie daje długoterminowego bezpieczeństwa i stabilizacji. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku usług serwisowych, które (jeśli świadczone na odpowiednim poziomie) są często podstawą długoterminowej współpracy przynoszącej zarówno korzyść dostawcy, jak i poczucie komfortu odbiorcy – mówi Piotr Cierlik, Dyrektor Pionu IFS w DahliaMatic.

Field Service Management dla najbardziej wymagających

Złożoność takich procesów jak harmonogramowanie prac w terenie, zarządzanie częściami serwisowymi, logistyka zwrotów wymagają do optymalnego działania dobrego wsparcia systemowego. Jednym z narzędzi będących w czołówce światowej rozwiązań tej klasy jest według raportu „IDC MarketScape: Worldwide Manufacturing Field Service Management Applications 2019-2020 Vendor Assessment” rozwiązanie IFS Field Service Management (IFS FSM). Jako najbardziej kompletne rozwiązanie tego typu na rynku IFS FSM oferuje użytkownikom możliwość kompleksowego zarządzania serwisem oraz automatyzację i optymalizację działań w całym jego cyklu, wykorzystując w tym celu najnowsze technologie, takie jak Internet of Things czy sztuczna inteligencja.

Innowacyjne podejście oraz zrozumienie stale rosnących oczekiwań klientów pozwoliły na stworzenie narzędzia wspierającego i zwiększającego opłacalność działalności firm świadczących usługi serwisowe oparte na różnych modelach biznesowych. W DahliaMatic zawsze skupiamy się na dostarczaniu naszym Klientom produktów najwyższej klasy, dlatego cieszę się, że w naszej ofercie znajduje się rozwiązanie firmy IFS – dodaje Piotr Cierlik.


Interwencja predykcyjna zamiast obsługi prewencyjnej

Wykorzystanie IoT oraz zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji umożliwia nie tylko modelowanie potencjalnych problemów, przewidywanie usterek, czy optymalne harmonogramowanie przeglądów. Dzięki zdalnemu monitoringowi oraz analizie danych w czasie rzeczywistym obsługa serwisowa oparta jest na modelach predykcyjnych i zapobiega występowaniu problemów zamiast koncentrować się na naprawie istniejących. To podejście w rezultacie przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości kosztownych wizyt serwisowych w celach naprawczych, minimalizacji ryzyka przestojów spowodowanych awarią, ogranicza ilość przejechanych kilometrów, a także pozwala na optymalną alokację pracowników oraz sprzętu.

Kompleksowe, zintegrowane, chmurowe

IFS FSM jest kompleksowym i zintegrowanym narzędziem, które łączy funkcjonalności kluczowe dla procesów biznesowych z rozbudowanymi opcjami raportowania i zarządzania. Dostępne w chmurze i obsługiwane w modelu SaaS daje użytkownikom możliwość korzystania z niego na dowolnym urządzeniu poprzez wykupienie subskrypcji lub licencji.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów serwisowych i chcąc zapewnić im narzędzie, IFS FSM oferuje kompleksowy pakiet wielokanałowej obsługi klienta składający się między innymi ze zautomatyzowanej obsługi połączeń telefonicznych i priorytetowego routingu czy głosowej i cyfrowej samoobsługi klientów w zakresie wsparcia, zamówień i zapytań. W celu usprawnienia dostępu do informacji użytkownicy na różnych szczeblach mają do dyspozycji dedykowane portale (Portal Klienta, Portal Podwykonawcy, Portal Technika), które w czasie rzeczywistym udostępniają dane dotyczące zleceń niezbędne dla danego użytkownika.

Zaawansowana technologia w przyjaznym opakowaniu

Poza zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi IFS FSM wyróżnia się również intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz łatwością konfiguracji, dzięki czemu może być wykorzystywany przez szerokie grono użytkowników. Połączenie zrozumienia reguł biznesowych, bieżącego monitorowania prowadzonych spraw oraz predykcyjne podejście do usług serwisowych sprawia, że narzędzie może okazać się fundamentem w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm specjalizujących się w tej dziedzinie.

Źródło: www.dahliamatic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top