oracle 120Średnio mniej niż 40% przedsiębiorstw w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) jest przekonanych, że potrafi zapanować na swoimi danymi, tj. zarządzać nimi, chronić je i wydobywać z nich użyteczne informacje oraz używać ich w odpowiedzialny sposób. Z niedawnego badania pt. „Rediscovering trust in your data and security”, przeprowadzonego przez Oracle wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat nie należy liczyć na wzrost możliwości w tych czterech obszarach. Respondenci zdają sobie jednak sprawę z korzyści płynących z osiągnięcia doskonałości w tych dziedzinach, a jako trzy kluczowe zalety wymieniają tu wzrost lojalności klientów, przychodów i wartości marki.
 REKLAMA 
 sente 


Wiemy, że umiejętność wykorzystywania danych przynosi firmom olbrzymie korzyści biznesowe i przewagę, którą trudno jest zniwelować innym przedsiębiorstwom” — powiedział Andrew Sutherland, wiceprezes Oracle, szef działu technologii i systemów na region Dalekiego Wschodu i EMEA. „Wyniki naszego badania dowodzą jednak, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu są przytłoczone zalewem danych, z jakim mają do czynienia. Firmy muszą bezpośrednio stawić czoła temu problemowi. W tym celu potrzebują lepszych procedur wewnętrznych i wdrożenia strategii zarządzania danymi oraz udoskonalonych mechanizmów zabezpieczeń. Kluczowe będzie też rozważne korzystanie z chmury i nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i automatyzacja, ponieważ dotarliśmy do punktu zwrotnego, w którym wyzwania związane z danymi i bezpieczeństwem zaczynają nas przerastać i zmuszają nas do skorzystania ze wsparcia maszyn.


Wskazanie obszarów odpowiedzialnych za zabezpieczanie danych budzi wiele wątpliwości. Przykładowo, prawie połowa decydentów w działach finansów i informatyki twierdzi, że odpowiadają one za ochronę danych w obrębie firmy. Za dane odpowiedzialna czuje się jednak tylko jedna trzecia typowych użytkowników danych — czyli pracowników działów marketingu i kadr.

53% szefów przedsiębiorstw z regionu EMEA jest przekonanych, że bezpieczne zarządzanie danymi ma bardzo duże znaczenie dla reputacji ich firm. Z badania wynika też jednak, że istnieje wiele ważnych zachowań wewnętrznych, które mogą zagrozić budowanemu zaufaniu. Jedna czwarta respondentów twierdzi, że ich największą obawą związaną z bezpieczeństwem danych wewnątrz firmy jest brak dbałości o zachowanie ich poufności. Na kolejnych miejscach w tym rankingu znalazły się słabe mechanizmy kontroli dostępu do danych (24%), chęć zarządzania danymi za pomocą urządzeń mobilnych lub platform społecznościowych (23%) oraz korzystanie z niezaufanych urządzeń i połączeń (23%).

Mniej więcej jedna piąta ankietowanych (22%) stwierdziła też, że do najważniejszych zachowań, które zmniejszają ich zaufanie do sposobu zarządzania danymi w ich firmach, należą: nieprzykładanie wagi do tego, jak dane powinny być używane, niewłaściwe korzystanie z newralgicznych danych i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących danych.

Wprowadzanie zmian

Po przeciwnej stronie tych problematycznych zachowań znajdują się firmy dysponujące strategiami zarządzania danymi, które o 8% częściej stosują dokumenty chronione hasłem, o 10% częściej mają dostęp do bezpiecznych lokalnych baz danych i o 9% częściej korzystają z danych na zaufanych urządzeniach.

W odpowiedziach na pytania o najważniejsze priorytety w dziedzinie danych i bezpieczeństwa na najbliższy rok oraz o działania podejmowane w celu promowania odpowiedzialnego używania danych, na wysokich pozycjach znalazły się egzekwowanie lepszej kontroli i procedur oraz szkolenia i warsztaty łączące ludzi z różnych pionów. Przedsiębiorstwa zaczynają też korzystać z technologii, które mają im pomóc z całym spektrum zadań związanych z opanowaniem danych. Dlatego przyspieszają migrację do chmury z myślą o poprawie skuteczności zabezpieczeń (30%), wprowadzają sztuczną inteligencję i automatyczne uczenie w celu wydobywania z danych użytecznych informacji (26%) i stosują funkcje automatycznego uczenia do samodzielnego wprowadzania poprawek i ochrony danych (25%).

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Średnio 42% respondentów nie dysponuje wdrożoną strategią zarządzania danymi
  • Tylko 4 na 10 ankietowanych jest przekonanych o swojej zdolności zarządzania danymi, ich ochrony i korzystania z nich w odpowiedzialny sposób
  • Tylko 35% respondentów jest w dużej mierze przekonanych, że są w stanie zarządzać danymi tak, aby wydobywać z nich użyteczne informacje
  • Kluczowe działy w dalszym ciągu nie akceptują odpowiedzialności za zarządzanie danymi
  • Protokoły bezpieczeństwa danych są często niezrozumiałe lub nieprzestrzegane

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top