oracle 120Nadmiar projektów oraz brak odpowiednich procedur prowadzą do niepowodzeń w zakresie innowacji. Co ważne, raport pokazuje, że najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa więcej inwestują w innowacje.

 REKLAMA 
 sente 
 
Firma Oracle opublikowała raport, który pokazuje, że przedsiębiorstwa nie są w stanie wdrożyć ponad połowy planowanych innowacji. Mimo oczywistego związku między rozwojem a innowacjami firmy nie wdrażają ich dużej części – gównie ze względu na nieodpowiednie procedury.

Raport pt. „Having a successful innovation agenda” (Skuteczny program innowacji) jest oparty na badaniu, które objęło ponad 5000 osób podejmujących decyzje w dziedzinie rozwiązań chmurowych i oprogramowania. Respondenci pracują w firmach z 24 krajów, osiągających przychody od poniżej 1 mln GBP do ponad 500 mln GBP i zatrudniających od 100 do 50 000 pracowników.

Najważniejsze wnioski:
  • Jedną trzecią firm przytłacza nadmiar projektów w dziedzinie innowacji
  • 85% firm odnotowujących znaczny wzrost inwestuje w innowacje
  • 21% respondentów twierdzi, że brak zaangażowania ze strony kierownictwa to główna bariera na drodze do innowacji
  • 22% uważa, że we wdrażaniu innowacji przeszkadza brak procedur, podczas gdy 22% obwinia brak wizji
  • 22% twierdzi, że niedostateczne inwestycje w informatykę utrudniają realizację programu innowacji

Niewystarczająca koncentracja i organizacja

Nadmiar projektów, o którym wspomina jedna trzecia respondentów, przeszkadza firmom w realizacji inicjatyw w zakresie innowacyjności. Problem ten był szczególnie wyraźny w przedsiębiorstwach odnotowujących szybki wzrost — 38% z nich uznało, że realizują zbyt wiele równoległych inicjatyw. Mimo ambitnych starań o wbudowanie procedur zachęcających do innowacji 22% respondentów stwierdziło, że idealne przepływy pracy nie zostały jeszcze prawidłowo wdrożone w ich firmach. Natomiast 19% ankietowanych powiedziało, że we wdrażaniu innowacji przeszkadza brak odpowiednich technologii.

Brak przywództwa

Okazało się, że największe bariery na drodze do skutecznego wprowadzania innowacji to niewystarczające zaangażowanie ze strony kierownictwa połączone z brakiem klarownej odpowiedzialności za projekt. Za projekty w dziedzinie innowacji najczęściej odpowiadają kadra kierownicza (48%) i dział informatyczny (46%), ale inne działy plasują się zaraz po nich (35–41%).

Zaangażowanie klientów jako wskaźnik sukcesu

Przedsiębiorstwa odchodzą od tradycyjnych wskaźników KPI takich jak produktywność personelu (53%) i przychody (53%) i jako miarę zwrotu z inwestycji coraz częściej wykorzystują doświadczenie klientów (57%). To przesunięcie odwraca jednak ich uwagę od zaangażowania pracowników — tylko 44% respondentów traktuje je jako dźwignię innowacji, a tylko 41% uważa, że taką rolę może odgrywać kultura organizacyjna.

Pracownicy są bardzo ważnym elementem każdego programu innowacji — zarówno na etapie generowania nowych pomysłów dotyczących rozwiązania realnych problemów, jak i wprowadzania ich w życie” — powiedział Neil Sholay, wiceprezes Oracle, szef działu innowacji. „Ale aby się to powiodło, potrzebna jest jeszcze sprawna i wspierająca kultura innowacji. Zaczyna się ona od jasnej wizji ze strony liderów, nadawania projektom priorytetów i finansowania wybranych projektów


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top