oracle 120W erze transformacji cyfrowej banki muszą wprowadzać innowacje znacznie szybciej, niż kiedyś. W obliczu trendów takich jak np. otwarta bankowość, banki muszą świadczyć klientom nowe rodzaje usług, aby utrzymać konkurencyjność. Klienci coraz częściej korzystają z bankowości mobilnej. W związku z tym banki muszą dysponować elastycznymi środowiskami informatycznymi, które można szybko zaktualizować lub rozszerzyć i które umożliwiają realizację nowych projektów w ciągu tygodni a nie miesięcy czy lat.

 
 REKLAMA 
 sente 
 
Obecnie klienci oczekują od swoich dostawców usług finansowych czegoś więcej niż tylko obsługa transakcji. Chcą, by banki dostarczały im nowe i lepsze rozwiązania do zarządzania ich sprawami finansowymi. W dzisiejszych czasach klienci nie widzą specjalnej różnicy między usługami bankowymi a innymi. Po prostu oczekują wygody i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Klientów nie obchodzi także kwestia zgodności z przepisami.

Aby sprostać tym oczekiwaniom, przed działami finansowymi w bankach pojawia się nowe wyzwanie: współpracować z kierownikami poszczególnych działów w celu uzyskiwania informacji o znaczeniu strategicznym oraz przeprowadzania analiz predykcyjnych umożliwiających rozwój banku. Dotychczas głównym zadaniem działu finansowego było zapewnienie obsługi transakcji. Obecnie dyrektorzy generalni banków oczekują, że ich dyrektorzy finansowi będą poświęcać więcej czasu na działania napędzające rozwój instytucji. Realizacja tej misji jest możliwa dzięki współpracy w chmurze.

Wysokie koszty finansowania działalności bankowej

Ponieważ usługi finansowe to złożona i ściśle regulowana branża, koszty finansowania bieżącej działalności są najwyższe spośród wszystkich branż przeanalizowanych w raporcie „2017 PWC Finance Effectiveness Benchmark Report”. Mediana kosztów finansowania w branży usług finansowych wynosi 1,58% w porównaniu do 0,34% w handlu detalicznym i 1,12% w przypadku firm technologicznych.

Działy finansowe w bankach i innych branżach tradycyjnie skupiają się na księgowości, budżetach, prognozach i śledzeniu wskaźników KPI. Ale obecnie coraz częściej oczekuje się od nich zaangażowania we wprowadzanie innowacji i tworzenie wartości przy jednoczesnym obniżaniu ogólnych kosztów działalności. Oczywiste jest, że wymaga to nowego podejścia do funkcjonowania działów finansowych.

Nowy model operacyjny dla elastycznych działów finansowych

Współczesna branża finansowa ewoluuje, a jej model działania coraz częściej zapewnia elastyczność, jaką daje przetwarzanie w chmurze. Już niedługo usługi finansowe zmienią swoje oblicze. Złożone, przestarzałe systemy zostaną zastąpione platformami przetwarzania w chmurze realizującymi funkcje raportowania, planowania, prognozowania i analizowania i dostarczającymi dane osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Z kolei technologia Blockchain może zrewolucjonizować przetwarzanie transakcji i zarządzanie kontrahentami bez udziału pośredników.

Uczenie maszynowe i systemy automatyzacji umożliwią automatyzację wielu rutynowych procesów biznesowych, co pozwoli zespołom ds. finansowych poświęcać więcej czasu na wspieranie podejmowania decyzji i analizy predykcyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz danych dostarczonych przez statystyków, analityków, specjalistów ds. ekonomii behawioralnej, a nawet antropologów. Liderzy działów finansowych oraz ich zespoły wykorzystują te możliwości na wiele sposobów. Poszerzają swoją wiedzę informatyczną i wdrażają technologie, które umożliwiają im dokonywanie analiz i wspieranie osób zarządzających w podejmowaniu decyzji. Może to obejmować na przykład wykrywanie trendów, wskazywanie możliwości rozwoju oraz proponowanie nowych produktów.

Technologie dla elastycznych działów finansowych

Elastyczne działy finansowe skupiają się w większym stopniu na działaniach przynoszących większe korzyści biznesowe dzięki wykorzystaniu zintegrowanej analizy i drążenia danych, planowaniu i modelowaniu predykcyjnemu oraz wizualizacji danych. Jednakże takie działy finansowe potrzebują środowiska IT działającego w chmurze, które zapewnia lepszą widoczność danych w całym przedsiębiorstwie. Dzięki przejściu do chmury działy finansowe banków stają się bardziej elastyczne, a pracownicy tych działów pracują szybciej i efektywniej przy niższych kosztach. Na przykład projekty rozwojowe mające na celu dostarczenie bardziej zintegrowanych danych mogą być realizowane znacznie szybciej niż typowy okres 12-18 miesięcy. Projektowanie, utrzymywanie i modernizacja efektywnych systemów przetwarzania w chmurze zajmuje mniej czasu, co pozwala działom finansowym w bankach zmniejszyć wysokie koszty finansowania.

Integracja danych w chmurze umożliwia zaawansowaną analizę i prognozowanie, co pozwala działom finansowym w bankach skupić się na tworzeniu strategii rozwoju nowych produktów i zwiększania wzrostu. Analiza wielkich zbiorów danych jest bardziej efektywna, gdy zintegrowane dane są przechowywane w chmurze. Umożliwia to działom finansowym współpracę z innymi działami w celu realizacji programów rozwojowych, takich jak spersonalizowane kampanie marketingowe, w ramach których klienci uzyskują informacje o produktach i usługach finansowych odpowiadających ich potrzebom. Dodatkowo dzięki agregacji danych w chmurze sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe pozwalają szybciej identyfikować trendy, a tym samym wspierać prognozowanie.

Autor: Maciej Ostrowski, Dyrektor sprzedaży do Sektora bankowego w Oracle Polska
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top