oracle 120O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor Sprzedaży Aplikacji w Oracle Polska.

 REKLAMA 
 sente 
 
Dyrektorzy finansowi firm i urzędów pracują dziś w całkiem innym środowisku niż jeszcze kilka lat temu. Jakie według Pana aspekty technologiczne stanowią o tej zmianie?
Piotr Ferszka Dyrektor Sprzedazy Aplikacji w Oracle PolskajpgZmiany technologii, jakie następują od kilku lat często nazywamy Transformacją Cyfrową. Na to zjawisko składa się wiele elementów – przede wszystkim rozwój modelu przetwarzania w chmurze, a do tego dochodzą takie technologie, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Blockchain i Internet Rzeczy. Wszystko to sprawia, że pracujemy dziś inaczej niż kiedyś, a dyrektorzy finansowi i podlegające im zespoły zyskały wiele nowych możliwości.
Proszę opisać najważniejsze korzyści, jakie przynoszą te nowe technologie.
Dyrektor finansowy wyposażony w nowoczesne technologie zyskuje w swojej pracy naprawdę ogromne możliwości – do tej pory niedostępne. Do najważniejszych należą: automatyzacja, łatwy dostęp do danych i informacji analitycznych, o wiele większy wpływ na pracę i wyniki wszystkich działów firmy, a także ułatwiona możliwość kształtowania i projektowania nowych modeli i sposobów pracy.

Zacznijmy od automatyzacji. Jeśli dział finansów potrafi zautomatyzować większość rutynowych zadań, tak aby były one przetwarzane bez ryzyka popełnienia błędu przez człowieka, wówczas pracownicy będą mogli skupić się na działaniach przynoszących firmie większą wartość dodaną. Dzięki automatyzacji opartej na takich technologiach, jak rozszerzona analiza danych i zrobotyzowana automatyzacja procesów zyskujemy „cyfrowego brata bliźniaka” pracującego w tle. Bierze on na siebie powtarzalne zadania i przekazuje nam tylko te, które naprawdę wymagają naszej uwagi.

W nowoczesnych rozwiązaniach biznesowych Oracle wspomniane technologie są fabrycznie wbudowane w aplikacje, co umożliwia tworzenie automatycznych przepływów i zadań, replikujących zachowania i działania człowieka. Można to porównać do zespołu wirtualnych agentów - wiedzących, w jakiej kolejności realizować kolejne fazy procesu i jakie zadania wykonywać w ramach każdej z nich. Dzięki takim mechanizmom pracownicy mogą codziennie wykonać więcej wartościowych dla firmy zadań.
Przejdźmy do drugiego aspektu: jak uzyskuje się w nowoczesnych aplikacjach łatwiejszy dostęp do danych i informacji analitycznych?
Każda transakcja biznesowa powinna wynikać z dobrze umotywowanej decyzji. Aby jednak podejmować trafne decyzje, dyrektor finansowy musi mieć łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. Nie może tracić czasu na ich wyszukiwanie i generowanie. Nowoczesne aplikacje biznesowe Oracle są oparte na wyjątkowym modelu danych, który obsługuje wszystkie funkcje potrzebne w przedsiębiorstwie. Wbudowane procesy analityczne udostępniają przydatne informacje we właściwym kontekście, w odpowiednim miejscu i czasie. Analiza danych biznesowych nie jest już złożonym procesem obejmującym przygotowanie, agregację i analizę. Jest oparta na wbudowanych funkcjach analitycznych i funkcjach wizualizacji danych działających w czasie rzeczywistym. Informacje finansowe mogą być tworzone automatycznie lub generowane centralnie w prosty sposób, w formatach graficznych, które można łatwo wbudować w inne materiały, i dystrybuowane tak, aby były dostępne w każdym dziale i dla każdego pracownika.
Trzecia nowa możliwość, to większy wpływ na wyniki wszystkich działów przedsiębiorstwa. Jak osiąga się ten efekt?
Nowoczesny dyrektor finansowy powinien wspierać całą firmę w podejmowaniu działań, które przyniosą najlepsze możliwe rezultaty w danej sytuacji. Aby to zrobić, musi połączyć planowanie strategiczne i realizację operacyjną tych planów. Ułatwi mu to sztuczna inteligencja, która pozwala na wbudowanie w odpowiednie procesy logiki finansowej i zaleceń opartych na specjalizowanych algorytmach. Sztuczna inteligencja wykorzystuje model finansowy i rzeczywiste dane z systemu ERP oraz innych aplikacji w celu poszerzenia kontekstu, a następnie przeprowadza symulacje dla zbadania możliwych rezultatów działań lub decyzji. Dotyczy to dowolnej operacji bądź procesu biznesowego w zakresie logistyki, kadr, sprzedaży lub produkcji. Wygląda to tak, jakby dział finansowy udzielał porad innym działom firmy w dowolnym miejscu w każdej chwili, za pośrednictwem chmury lub aplikacji mobilnych.
Ostatni aspekt o którym wspominaliśmy, to możliwość kształtowania nowych modeli działania w pracy działu finansowego. Na czym to polega?
Chcąc udoskonalić procedury w celu usprawnienia pracy personelu, obniżenia kosztów i zwiększenia produktywności, dyrektor finansowy musi w każdym przypadku zaprojektować optymalny proces bez ograniczeń technologicznych. Przedsiębiorstwa przekształcają dziś świat dzięki takim technologiom, jak Internet Rzeczy i Blockchain, które są wbudowane w aplikacje chmurowe Oracle, obsługujące dział finansów i łańcuch dostaw. Dziś możliwa jest cyfryzacja procesów zaopatrzenia, logistyki, księgowości i finansów oraz używanie jednej, rozproszonej księgi opartej na technologii łańcucha bloków, będącej rejestrem zapisów księgowych i środków płatniczych. W ten sposób transakcje finansowe i przesunięcia towarów od złożenia zamówienia po dostawę są zsynchronizowane i skoordynowane w jednej, przejrzystej i rzetelnej księdze. Takie innowacje mogą radykalnie zmienić tradycyjne finanse i księgowość. Przewidujemy, że niebawem mogą stać się zbędne wielokrotne uzgodnienia, a być może nawet fakturowanie!
Wiemy już, że rola dyrektora finansowego powinna się zmienić tak, aby miał on większy wpływ na wyniki finansowe firmy. Pozostaje pytanie: jak należy wdrażać nowoczesne aplikacje biznesowe, które ułatwią taką transformację?
Wszystko to, o czym rozmawialiśmy dotąd jest całkowicie możliwe dzięki wykorzystaniu platformy Oracle ERP Cloud. Aby ułatwić wdrożenie tego modelu, Oracle przygotował specjalny program migracji, który nazwaliśmy Oracle SOAR. Jego celem jest pomoc użytkownikom systemu Oracle ERP w maksymalizacji korzyści, które można osiągnąć dzięki prostszym i bardziej przewidywalnym nowoczesnym aplikacjom biznesowym.

Klienci zawsze mieli możliwość migracji swoich tradycyjnych systemów ERP do ich nowszych wersji. Jednak dzięki SOAR użytkownicy mogą łatwo przenieść swoje aplikacje na najnowocześniejszą platformę chmurową. Metoda ta obniża koszty wdrożenia nawet o 30% i przyspiesza proces o jedną trzecią w porównaniu z klasycznym modelem migracji. Jest to możliwe dzięki opracowanym przez Oracle narzędziom biznesowym i technicznym, które ułatwiają analizę skutków zmiany (tj. analizę korzyści), a także porównanie różnych rozwiązań pod względem funkcjonalnym i finansowym (w szczególności całkowitych kosztów posiadania). Na podstawie wyników takiej analizy klienci otrzymują ofertę o ustalonej cenie, co ułatwia im podjęcie decyzji w sposób przejrzysty i bezpośredni. Należy także wspomnieć, że aktualizacja oparta na modelu Oracle SOAR jest przeprowadzana przez odpowiednio przeszkolony i doświadczony zespół działu Oracle Consulting.
Dziękuję za rozmowę!

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top