loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ
logo proalpha 2018Menadżerowie zakładów wytwórczych na całym świecie zastanawiają się na ile realne jest znalezienie i wdrożenie systemu ERP, który pozwoliłby na planowanie i harmonogramowanie produkcji w sposób zaawansowany. Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe, a nasza inwestycja może bardzo szybko się zwrócić, a następnie zacząć generować zysk poprze uszczelnienie procesu planowania i rozliczania produkcji.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Większość rozwiązań ERP dostępnych na naszym rynku posiada możliwość planowania i harmonogramowania produkcji, która niestety opiera się o błędne założenie nieskończonych mocy przerobowych naszego przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć sukces, musimy dążyć do układania planów produkcyjnych w oparciu o bieżące zapotrzebowanie i możliwości. Potrzebny jest system informatyczny, który pozwoli również na rzetelne przekazywanie informacji o terminie realizacji zamówień. Cel ten zrealizujemy wdrażając oprogramowanie ERP, które posiada algorytmy planowania i harmonogramowania produkcji oparte o skończone, definiowalne moce przerobowe. Algorytm będzie brał pod uwagę:
  • Obciążenie stanowisk produkcyjnych.
  • Dostępność materiałów i terminy dostaw.
  • Dostępność zasobów ludzkich, maszyn i narzędzi.
Zaawansowanie planowanie w oparciu o algorytm ograniczonych mocy przerobowych

Oprogramowanie ERP, które pozwala na planowanie produkcji z uwzględnieniem skończonych zdolności produkcyjnych musi pozwalać na określanie dla każdego zasoby z osobna jego czasów dostępności (łącznie z serwisem i awariami), informacje o zmianach pracowniczych, sposobów tworzenia kolejki zleceń, oraz sposobów wyboru zasobu, jeżeli więcej niż jeden zasób może wykonywać to samo zadanie.

Innym istotnym czynnikiem są informacje o produkowanych i skupowanych wyrobach, półproduktach, materiałach i sprzęcie. Wszystkie te obiekty powinny posiadać dokładne informacje, które muszą łączyć się, aby stworzyć strukturę materiałową dla wyrobów (BOM) oraz w listę operacji, które niezbędne są do ich wykonania (tzw. musztra produktowa).

Ważnymi elementami są czasy technologiczne, które stanowią informację o tym, które operacje mogą odbywać się w tym samym czasie, oraz macierz przezbrojeń i moduł definiowania zasobów wymaganych do przeprowadzenia danej operacji. Znaczna część systemów ERP z modułami produkcyjnymi nie posiada takich rozwiązań, co sprawia, że wiele firm wytwórczych nie jest w stanie rzetelnie planować produkcji i realizować zleceń w sposób optymalny.


Moduł APS w proALPHA ERP przejmuje i porządkuje takie obszary jak:
  • planowanie produkcji
  • harmonogramowanie produkcji
  • rozliczanie produkcji
  • organizacja procesu produkcyjnego
  • planowanie zasobów przedsiębiorstwa
  • zarządzanie zmianą w planie produkcji
System proALPHA ERP umożliwa sprawne zarządzanie zmianami w planach produkcji, dzięki temu przedsiębiorstwa osiągają wyższą wydajność procesów, a to z kolei wpływa na lepszą obsługę klienta, redukcję zapasów i dokładniejsze planowanie terminów dostaw. Zatem „Czy zaawansowane planowanie produkcji w systemie ERP jest możliwe?” – proALPHA odpowiada, że TAK!

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top