loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

FUMO Ostrzeszów z systemem ERP QAD Enterprise Applications

FUMO Ostrzeszów, jeden z największych polskich producentów sprzęgieł i hamulców sterowanych dla przemysłu maszynowego, prowadzi projekt wdrożenia systemu klasy ERP - QAD Enterprise Applications. Obecnie, rozwiązanie wspiera zarządzanie w takich obszarach przedsiębiorstwa, jak zakupy, dystrybucja, gospodarka magazynowa, finanse oraz kadry i płace. Do końca czerwca planowane jest uruchomienie modułu produkcji obejmującego planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie produkcją. Z systemu obecnie korzysta 45 pracowników ostrzeszowskiego zakładu.
FUMO Ostrzeszów jest producentem szerokiego asortymentu sprzęgieł i hamulców sterowanych stosowanych w technice napędowej maszyn i urządzeń w wielu różnych gałęziach przemysłu w kraju i Europie. W 2002 roku firma rozszerzyła produkcję o dział silników elektrycznych. Ponadto FUMO Ostrzeszów specjalizuje się w całej gamie produkcji wyrobów na zlecenie, w tym produkcji wyrobów nietypowych, specjalistycznych pod indywidualne wymagania klienta.
Sukces firmy opiera się na stosowaniu innowacyjnych technologii z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego i dobrej organizacji pracy na poziomie europejskich standardów. Naszymi głównymi odbiorcami są firmy niemieckie, dla których najwyższy priorytet stanowi jakość wyrobu oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Wprowadzenie systemu wspomagającego zarządzanie QAD Enterprise Applications umożliwi dalsze usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem i integrację wszystkich kluczowych procesów wewnętrznych. Bieżące śledzenie kosztów oraz wielkości sprzedaży pozwoli nam szybciej i skuteczniej podejmować decyzje biznesowe – mówi Zdzisław Kużaj, Prezes Zarządu, Fumo-Ostrzeszów.
Wprowadzenie systemu QAD miało na celu kompleksowe usprawnienie procesu zarządzania firmą. Kierownictwu przedsiębiorstwa zależało na poprawie przepływu informacji, integracji danych oraz zapewnieniu szybkiego dostępu do bieżących danych praktycznie w czasie rzeczywistym. Dzięki wdrożeniu doprowadzono do pełnej informatyzacji procesu zarządzania produkcją, a w szczególności usprawnienia procesu jej planowania i harmonogramowania, przy wykorzystaniu rozwiązania Preactor. Umożliwia ono przedsiębiorstwom produkcyjnym uzyskanie korzyści, które w efekcie wpłyną na obniżenie poziomów stanów magazynowych i poziomów produkcji w toku, zwiększą wydajność oraz wpłyną na poprawę terminowości realizacji zamówień.
Wprowadzenie do planowania produkcji harmonogramowania powinno skutkować wcześniejszym przewidywaniem tzw. "wąskich gardeł" i zaplanowaniem procesu produkcyjnego w taki sposób, aby ich uniknąć. W rezultacie zapewni to skrócenie czasu produkcyjnego i zwiększenie wydajności – dodaje Leszek Wencel, odpowiedzialny za realizację projektu po stronie FUMO-Ostrzeszów.
Dzięki wdrożeniu systemu, przyjmowanie nowych zleceń produkcyjnych można będzie poprzedzić symulacją procesu produkcyjnego, co pozwoli na bardziej precyzyjne określenie terminu wykonania. Przepływ informacji w trybie zbliżonym do on-line powinien usprawnić pracę i ułatwić procesy decyzyjne we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Bieżąca i dokładna informacja o stanach magazynowych, pozwoli na szybsze reagowanie w zakresie zakupów oraz wpłynie na zmniejszenie stanu zapasów, a tym samym obniży koszty produkcji. FUMO Ostrzeszów zdecydowało się również na wprowadzenie rozwiązania QAD Configurator, który zapewnia szybkie i wygodne modyfikowanie produktu na poziomie tworzenia zamówienia sprzedaży, z automatycznym aktualizowaniem struktury, technologii i wyceny produktu. Dzięki temu nowa technologia błyskawicznie jest kierowana do produkcji.

Przebieg procesu wdrożeniowego

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się 15 sierpnia 2010 roku. Po upływie niespełna 5 miesięcy, 1 stycznia br. zostały uruchomione moduły systemu odpowiedzialne za zakupy, dystrybucję, gospodarkę magazynową oraz finanse. Równolegle prowadzone są prace nad uruchomieniem modułu „Kadry i Płace” zintegrowane z częścią finansową systemu, co umożliwi przepływ danych i usprawni proces księgowania.
Po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej rozpoczęto prace w zaplanowanych obszarach i do końca roku 2010 zakończono je w takim stopniu, aby można było uruchomić system w trybie produkcyjnym. Obecnie prowadzony jest proces szkolenia pracowników pracujących z systemem. Jednocześnie rozpoczęły się szkolenia pracowników oraz parametryzowanie systemu w zakresie planowania i zarządzania produkcją – mówi Paweł Daszkiewicz, Services Manager w QAD Polska.
Ponadto rozpoczęto przygotowania do przeniesienia do systemu informatycznego danych konstrukcyjnych oraz technologicznych, które dotychczas nie były zinformatyzowane. Zakończenie tych prac oraz uruchomienie systemu w pełnym zakresie przewidywane jest na 30 czerwca br.

Szczegóły techniczne projektu:
  • System uruchomiony jest na czteroprocesorowym serwerze IBM.
  • System operacyjny: Linux Red Hat Enterprise
  • System ERP: QAD 2009
  • Licencja: 45 użytkowników
  • Wdrożenie rozpoczęto 15.08.2010 r
  • Przewidywane zakończenie wdrożenia: 30.06.2011 r.
  • Bezpośrednio w pracach wdrożeniowo-szkoleniowych uczestniczyło 15 osób.

Źródło: www.qad.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top