loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Harmonogramowanie produkcji w Systemie Zarządzania Forte

SAGESystem Zarządzania Forte został poszerzony o harmonogramowanie produkcji. Dzięki temu, firmy produkcyjne z sektora MSP mają do dyspozycji w pełni funkcjonalny system ERP, wspomagający podejmowanie decyzji zarządczych i prowadzenie działalności operacyjnej we wszystkich obszarach.


Harmonogramowanie produkcji dostępne jest w najnowszej wersji Systemu Zarządzania Forte – jako rozwinięcie funkcjonalne modułu Zarządzanie Produkcją. System Forte to zintegrowane rozwiązanie ERP, przeznaczone dla organizacji średniej wielkości. Nowa funkcjonalność adresowana jest do firm działających zarówno w modelu produkcji masowej, wielkoseryjnej, małoseryjnej, jak i jednostkowej, niezależnie od ciągłości i złożoności procesu produkcji.

Korzyści wynikające z zintegrowania harmonogramowania w ERP

Obok korzyści związanych z efektywnym harmonogramowaniem produkcji, firmy uzyskają również szerokie możliwości informatyzacji procesów biznesowych w obszarach wytwarzania. logistyki i sprzedaży.
System Zarządzania Forte pozwala obecnie optymalizować w czasie zużycie zasobów i, jednocześnie, na bieżąco prezentuje dokładny obraz wszystkich procesów produkcyjnych. Dodatkowo, harmonogramowanie dostępne w ramach jednego, zintegrowanego systemu, pozwala poprawiać efektywność działań, także poza obszarem produkcji. Informacje z obszaru produkcji mogą być natychmiast wykorzystywane przez użytkowników systemu pracujących w innych obszarach, np. w magazynie, dziale sprzedaży, dziale zamówień. – mówi Katarzyna Kaganiec, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami w Sage.
Dla kogo skierowane jest harmonogramowanie Forte

Moduł Forte Zarządzanie Produkcją podnosi jakość zarządzania wszystkimi etapami procesu produkcji: rozpoczynając od planowania, przez wytwarzanie, po wielowymiarowe rozliczanie oraz raportowanie. System jest efektywny, ponieważ bazuje na zdefiniowanym technologicznym procesie wytworzenia produktów, modelu zarządzania kosztami i precyzyjnej ewidencji zużywanych surowców oraz odpadów powstałych w czasie produkcji.

Wybrane możliwości dostępne w obszarze harmonogramowania produkcji w nowej wersji Systemu Zarządzania Forte:
  •   tworzenie harmonogramów produkcji na podstawie zatwierdzonych planów rozpisanych na zleceniach produkcyjnych;
  • przydzielanie ujętym w zleceniu operacjom zasobów, zgodnie z przyjętą pracochłonnością – planowanie materiałów, stanowisk, czasu wykorzystania maszyn,
  • automatyczna optymalizacja harmonogramów z możliwością ich ręcznej modyfikacji przez planistę,
  • wsparcie planowania w oparciu o interaktywny harmonogram w Wykresie Gantta (edytowanie planu bezpośrednio na wykresie); 
  • precyzyjne określenie terminu wytworzenia produktu na zamówienie (informacja zwrotna dla klienta i pracowników działu sprzedaży); 
  • zwiększenie produktywności maszyn oraz dostępnych zasobów materiałowych; 
  • eliminacja marnotrawstwa, m.in. poprzez skuteczny monitoring strat i poprawę efektywności planowania produkcji;
  • optymalizacja przestrzeni magazynowej – składowanie surowców i wyrobów gotowych;
  • usystematyzowanie informacji o przestojach maszyn i odpadach z produkcji, w celu wdrażania programów optymalizacyjnych.
Raporty z produkcji jako podstawa do podejmowania trafnych decyzji

Ważnym aspektem harmonogramowania jest warstwa raportowa. Dostępne zestawienia i analizy służą zarówno pracownikom obszaru produkcji, jak i kadrze zarządzającej. Dostarczają ważnych informacji pozwalających skuteczniej kontrolować rentowność procesu produkcyjnego. Dzięki temu kadra kierownicza ma komplet informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.
Rozwinięcie Systemu Zarządzania Forte o nową funkcjonalność wpisuje się w strategię Sage. Zależy nam na tym, aby wspierać podmioty rynkowe w realizacji celów biznesowych. Konsekwentnie doskonalimy nasze rozwiązania, tak aby każda organizacja z sektora MSP, niezależnie od skali i profilu działalności, miała do dyspozycji adekwatne, wydajne i bezpieczne oprogramowanie – dodaje Katarzyna Kaganiec.
Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top