loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

oracle 120W 2019 roku Direct Line Group, wiodąca firma ubezpieczeniowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działała z wersją finansowej księgi głównej, która wkrótce osiągnęła koniec wsparcia serwisowego i nie otrzymywała już aktualizacji od dostawcy. System był również trudny w obsłudze z powodu mnogości procesów ręcznych oraz konieczności używania arkuszy kalkulacyjnych - brakowało także możliwości integracji z nowoczesnymi platformami technologii finansowych.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Ubezpieczyciel ustalił, że przejście do chmury zwiększy automatyzację, poprawi wydajność i nałoży na dostawcę IT obowiązek aktualizacji oprogramowania. Firma chciała również wymienić dotychczasowe oprogramowanie, aby umożliwić realizację nowych planów strategicznych.

Firma była gotowa na przejście do modelu chmury i łatwo przeprowadziła migrację ze swojego lokalnego rozwiązania Oracle do rozwiązań Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) oraz Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) na nowoczesnej platformie chmurowej Oracle, aby osiągnąć zakładane cele.

Wdrożenie Oracle Cloud ERP i EPM odbyło się w dwóch fazach. Faza pierwsza trwała siedem miesięcy i koncentrowała się na komponentach EPM — konsolidacji finansowej, uzgadnianiu bilansów i zarządzaniu danymi przedsiębiorstwa. Druga faza trwała 10 miesięcy i polegała na wdrożeniu komponentów ERP, w tym nowych ksiąg rachunkowych i podrzędnych w celu obsługi księgowości finansowej i operacji finansowych – takich, jak wypłaty roszczeń, księgowanie projektów, księgowanie aktywów i uzgadnianie integralności danych.

Współpracując z PwC jako partnerem wdrożeniowym, Grupa Direct Line zaadaptowała standardowe usługi w chmurze, a następnie dostosowała sposób działania firmy w nowym środowisku. Wdrożenie jeszcze bardziej poprawiło wewnętrzne kontrole i zgodność z zasadami ładu korporacyjnego Grupy dzięki ustandaryzowanym procesom. Nowe rozwiązania umożliwiły również szybsze przetwarzanie płatności dzięki najnowszym usługom bezpieczeństwa i szyfrowania.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top