loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

oracle 120Kryzys zdrowotny, który zatrząsnął niedawno naszą planetą, wymusił rewolucję cyfrową na firmach ze wszystkich stron świata. Przedsiębiorstwa, których aplikacje podstawowe są zainstalowane w środowisku lokalnym, zaczynają uświadamiać sobie, że chmura jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa, elastyczności i innowacyjności.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) doskonale obsługuje migrację środowisk lokalnych i do minimum ogranicza niezbędne zmiany w architekturze, konieczność ponownej integracji i zmiany w procesach biznesowych. Dzięki temu powstaje niezawodne i elastyczne rozwiązanie, które zapewnia wydajność przy niższych kosztach niż wdrożenia w chmurach innych dostawców.

Dlaczego pakiet Oracle E-Business Suite (EBS) powinien działać w OCI?

Przedsiębiorstwa używają lokalnych instalacji pakietu E-Business Suite z uwagi na szeroką gamę dostępnych w nim funkcji, takich jak zarządzanie zamówieniami, zaopatrzenie, produkcja, logistyka czy finanse. Wdrożenia te są często dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy, aby instalowane narzędzia można było ściśle zintegrować z innymi aplikacjami i zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa. Dlatego projektowanie całego środowiska od samego początku mogłoby przynieść efekt przeciwny od zamierzonego.

OCI - jako infrastruktura oferowana jako usługa - cechuje się odpowiednią elastycznością, aby móc obsłużyć wszystkie zadania, które firma wykonuje obecnie za pomocą pakietu EBS. Co więcej, według szacunków Oracle całkowity koszt posiadania tego rozwiązania w takim środowisku może być o 38% niższy niż w przypadku systemu lokalnego i o 44% niższy niż w innej chmurze. Pakiet E-Business Suite działający w infrastrukturze OCI może sprostać realnym potrzebom środowisk produkcyjnych, takim jak bezpieczeństwo, konfiguracja sieci, wysoka dostępność i odtwarzanie po awarii, integracja tożsamości i zarządzanie kosztami.

Cztery ważkie argumenty przemawiające za przeniesieniem lokalnej instalacji EBS do Oracle Cloud

Sieci i łączność

Decydując się na przeniesienie EBS do platformy OCI, firmy ze wszystkich branż mogą uwolnić się od obaw o przestoje czy szybkość udostępniania danych. Takie środowisko może umożliwić też dostęp do narzędzi pakietu z dowolnego miejsca za pośrednictwem prywatnych połączeń sieciowych lub połączeń szyfrowanych w publicznym Internecie czy publicznych punktów końcowych.

Odporność i dostępność

Przeniesienie pakietu EBS i powiązanych z nim zbiorów danych zaplecza do infrastruktury OCI może zwiększyć dostępność aplikacji, nawet gdy określona instancja ulegnie awarii. Rozwiązanie dba o odporność systemu i zapewnia nadmiarowość serwerów, ponieważ każda warstwa aplikacji wykorzystuje wiele węzłów działających w trybie aktywny-aktywny.

Bezpieczeństwo i tożsamość

Bezpieczeństwo jest wpisane w filozofię działania OCI. Zaawansowane zabezpieczenia tej platformy pomagają firmom utrzymać kontrolę nad zadaniami uruchamianymi w chmurze i izolować zasoby obliczeniowe i sieciowe, aby w ten sposób zapobiegać wszelkim zagrożeniom dla cennych danych biznesowych przechowywanych w EBS.

Zarządzanie kosztami i nadzór

OCI może pomóc firmom przejść od nakładów kapitałowych, takich jak inwestycje w sprzęt, na model płatności za faktycznie używane zasoby, który przynosi przewidywalne oszczędności. Z danych Oracle wynika, że przeniesienie EBS do OCI pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania o 38% w porównaniu z wdrożeniem lokalnym i o 44% w stosunku do wdrożenia w chmurze innego dostawcy.

Korzystanie z oprogramowania E-Business w OCI znacznie poprawia wydajność operacyjną dzięki automatyzacji całego rozwiązania, zwiększa wydajność pakietu E-Business (2–10 razy) i zapewnia bezpieczeństwo na poziomie znacznie wyższym niż w środowisku lokalnym i innych chmurach” - komentuje John Andrew, szef działu inżynierii migracji Oracle EBS do chmury. „Oracle dostarcza zweryfikowane, przetestowane i sprawdzone plany narzędzi E-Business w infrastrukturze OCI, umożliwiając klientom przeniesienie ich oprogramowania do OCI w ciągu kilku tygodni przy obniżonym ryzyku biznesowym i technicznym.


Artykuł został opracowany na podstawie bloga, którego autorem jest Chacko Thomas, szef zespołu ds. Oracle Cloud w firmie IBM
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top