loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ
Efektywne zarządzanie projektami powinno być jednym z priorytetów w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, branży czy głównej działalności. Odpowiednia kontrola i zarządzanie procesami szczególnie istotne znaczenie ma jednak w dużych i średnich firmach. Dla przedsiębiorstw o rozbudowanej skali działalności czy strukturze, a także tych, które opierają się o pracę zdalną lub działają w różnych lokalizacjach, konieczne może być wykorzystanie w tym celu odpowiedniego oprogramowania.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Wraz z rozwojem firmy, zarządzanie projektami jest coraz trudniejszym zadaniem. W większych organizacjach kompleksowym rozwiązaniem i odpowiedzią na te wyzwania mogą być specjalne moduły będące częścią systemów ERP. Umożliwiają one odpowiednią koordynację pracy na wszystkich etapach. Obejmują procesy związane z planowaniem, budżetowaniem, tworzeniem harmonogramów pracy, przypisywaniem zadań do konkretnych osób i dokładną kontrolę. Usprawnienie wszystkich tych procesów pozwala w pełni wykorzystywać dostępne zasoby oraz możliwości. Jakie korzyści można dzięki temu osiągnąć?

Optymalizacja czasu pracy

Oprogramowanie ułatwia łatwe i szybkie rejestrowanie czasu pracy. Możliwe jest wówczas kontrolowanie obciążenia poszczególnych zespołów i tym samym optymalne wykorzystanie zasobów. Rejestrowanie czasu pracy umożliwia również bieżącą kontrolę nad efektywnością projektów i zadań. Firmy mogą wykorzystywać te dane do późniejszej wyceny oferty czy ustalania marży. Pozwala to również na optymalizację czasu pracy poszczególnych członków zespołu. Zaoszczędzone godziny mogą być wykorzystane na dodatkowe projekty, szkolenia, rozwój, myślenie strategiczne czy jeszcze skuteczniejszą obsługę klienta.

Elektroniczny obieg dokumentów – łatwiejsze procesowanie

Systemy ERP pozwalają na wprowadzenie w firmie elektronicznego obiegu dokumentów. Automatyzacja procesów finansowych usprawnia pracę działu finansowego czy księgowości, ale często oszczędza również czas pozostałych pracowników.

Automatyczne wystawianie faktur na podstawie sporządzonych kosztorysów czy czasu pracy, nie tylko usprawnia ten proces, ale również pomaga unikać wielu błędów. W dużych przedsiębiorstwach, ręczne wypełnianie i procesowanie dokumentów zajmuje dużo czasu. Nietrudno wówczas również o opóźnienia wynikające z ich błędnego uzupełniania czy przedłużającego się procesu akceptacji. Nowoczesne systemy umożliwiają dostosowanie uprawnień, tak by dokumenty trafiały automatycznie do osób odpowiedzialnych za ich akceptację czy wysłanie do klienta. – mówi Filip Fludra, Sales Manager Exact Software Poland.


Dokładna kontrola budżetu

Specjalne moduły umożliwiają bieżący wgląd w budżet danego projektu lub działu. Ich poziom szczegółowości zależy od potrzeb danej firmy. Zarówno kierownicy projektu, jak i pracownicy, mogą mieć łatwy dostęp do podsumowania poniesionych wydatków czy wcześniej ustalonego planu godzinowego. W ten sposób, efektywność kosztową łatwo kontrolować na bieżąco i szybko reagować na ewentualne przekroczenie budżetu. Dostęp do danych o już zakończonych projektach pozwala dodatkowo lepiej planować pracę w przyszłości, ustalić odpowiednie marże, a także skontrolować prawidłowość przygotowanych kosztorysów i harmonogramów.

Łatwa współpraca

Dla firm, które opierają się na pracy zdalnej lub często realizują projekty między różnymi działami przydatnym narzędziem może być oprogramowanie, które oferuje dostęp za pomocą przeglądarki lub urządzeń mobilnych i umożliwia łatwą współpracę.

Nowoczesne systemy często oferują możliwość bezpiecznej komunikacji między pracownikami, przekazywanie i przechowywanie notatek, przydatnych dokumentów czy informacji. Komunikacja w zespole jest łatwiejsza, a wszystkie potrzebne materiały zgromadzone są w jednym miejscu, co znacznie porządkuje pracę nad projektem. Oprogramowanie umożliwia przypisania poszczególnych zadań odpowiedzialnym za nie osobom i śledzenie procesu ich wykonania. – mówi Filip Fludra, Sales Manager Exact Software Poland.


Źródło: Exact Software

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top