loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

snt logo 2018Metro Warszawskie i S&T zawarły umowę na dostawę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu ERP Infor LN, wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wartość umowy przekroczyła 7 mln. zł.

Kontrakt z Metrem Warszawskim jest kolejną umową S&T na wdrożenie systemu ERP w sektorze transportu publicznego w Polsce. Jednym z kluczowych elementów ocenianych w postępowaniu przetargowym było spełnienie jak największej liczby specyficznych wymagań przedsiębiorstwa kolejowego w standardzie oprogramowania.

Umowa podpisana ze spółką Metro Warszawskie potwierdza wysokie kompetencje S&T w zakresie wdrażania systemów klasy ERP w sektorze transportu publicznego. Nie bez znaczenia jest fakt, że wybrane oprogramowanie spełnia również wymagania dotyczące zarzadzania gospodarką remontową taboru kolejowego. To nie przypadek, że w ciągu ostatniego roku już drugi przewoźnik kolejowy zdecydował się powierzyć S&T zadanie zoptymalizowania obsługi procesów biznesowych za pomocą systemu ERP Infor LN – powiedział Rafał Piórkowski, Sales Director, S&T w Polsce.


Rozwiązanie zarekomendowane przez integratora umożliwia skuteczne planowanie, zarządzanie projektami oraz rozliczanie zadań– zarówno na etapie inwestycji jak i eksploatacji. Ponadto pozwala min. na ewidencję remontów i przeglądów w powiązaniu z prowadzeniem rejestrów środków trwałych, harmonogramowaniem prac i przeglądem stanu ich realizacji.

Implementacja nowoczesnego sytemu ERP pozwoli także na zoptymalizowanie i zwiększenie efektywności obsługi procesów m.in. w dziedzinie finansów i kontrolingu, sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, obsługi serwisowej i utrzymania ruchu w ramach gospodarki remontowej. W harmonogramie projektu w pierwszej kolejności będą wdrażane funkcjonalności w obszarach finansów. Kolejny etap prac obejmie implementację funkcjonalności: serwis, gospodarka remontowa (utrzymanie ruchu), obiegi dokumentów oraz funkcje integracyjne.

System Infor łączy dane i procesy z aplikacjami biznesowymi i zasobami wiedzy techniczno-eksploatacyjnej- dostarczanej przez systemy automatyki kontrolno-pomiarowej. Wyspecyfikowany zakres prac obejmie min. implementację środowiska współpracy cyfrowej INFOR Operating Services (IOS), które zapewni elastyczną integrację systemu zarzadzania z oprogramowaniem zewnętrznym wykorzystywanym przez Metro Warszawskie. Dodatkowo firma S&T zbuduje wirtualne środowisko utrzymaniowe w modelu Platform as a Service.

Dzięki wyborowi technologii Infor, Metro Warszawskie dołącza do rodziny operatorów transportu publicznego na świecie, aby docelowo zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo świadczonych usług dla nas, pasażerów. Projekt w Metrze Warszawskim to dla Infor wielkie wyróżnienie, ale i ogromne zobowiązanie, ze względu na unikalność organizacji w skali kraju. Jesteśmy przekonani, że nasz system spełni oczekiwania w nim pokładane, co przełoży się w efekcie na większe zadowolenie pasażerów.- mówi Mariusz Siwek, Channel Director regionu CEE North w Infor.


Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top