loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dalkia Polska rozszerza zakres stosowanego systemu ERP

ORACLE - systemy ERP, MRP, ERPOracle Polska informuje, że firma Dalkia Polska podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu podmiotowego wdrożonych w roku 2008 rozwiązań opartych na aplikacjach systemu ERP Oracle E-Business Suite (EBS). Decyzja ta jest związana z rozwojem projektu o nazwie "Azymut", którego celem jest konsolidacja kluczowych aplikacji Grupy Dalkia, pracujących w różnych lokalizacjach firmy i obsługujących najważniejsze procesy biznesowe.
Aplikacje Oracle EBS zostały w pierwszej fazie tego projektu wdrożone w siedmiu największych spółkach Grupy w Polsce. Obecnie realizowany jest projekt "Azymut II" stanowiący rozszerzenie rozwiązań Oracle na kolejną transzę 6 podmiotów Grupy, tworzące zespół tzw. "spółek drugiego rzędu".

Podobnie, jak w fazie pierwszej, prace wdrożeniowe prowadzone są przy współpracy z zespołem konsultantów Oracle Polska. W ramach tej współpracy, specjaliści Oracle świadczą usługi doradcze w zakresie zasad propagowania parametryzacji modelu Oracle EBS wdrożonego w dotychczasowych lokalizacjach, na nowe spółki.

W ramach pierwszego etapu wdrożenia zostały uruchomione następujące moduły  systemu ERP Oracle EBS: Oracle Finanse - w tym Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności oraz Zarządzanie Środkami Pieniężnymi; Logistyka - w tym Zaopatrzenie, Gospodarka magazynowa; Projekty inwestycyjne i remontowe.

Podczas warsztatów poświęconych parametryzacji modułów wdrożonych w Grupie, administratorzy firmy Dalkia ugruntowują swoją wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu tymi rozwiązaniami.
Jednym z kluczowych elementów rozwiązania implementowanego w 2008 roku było przygotowanie ujednoliconych dla Grupy zasad przepływu dokumentów oraz obsługi operacji gospodarczych (centralizacja procesów finansowo – księgowych w ramach tzw. CUW – Centrum Usług Wspólnych) i raportowania - komentuje Piotr Białek, Kierownik projektu z ramienia Oracle Polska. Wdrożony wówczas model był tak przygotowany, że umożliwił obecne łatwe rozszerzanie rozwiązań Oracle E-Business Suite na kolejne podmioty, wchodzące w skład Grupy Dalkia Polska. Oczywiście konsultanci Oracle Polska będą służyć wsparciem dla administratorów Grupy Dalkia w przypadku, gdyby w nowym projekcie pojawiły się jakiekolwiek zdarzenia niestandardowe.
Zmiany zachodzące w Grupie Dalkia Polska wpłyną pozytywnie na efektywność, oszczędność czasu i szybkość podejmowanych decyzji - powiedziała Agata Mazurek-Bąk, Prezes Dalkia Services. Spójna baza danych, wspólna polityka rachunkowości oraz ułatwienia w rejestracji dokumentów ułatwią porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne jednostki oraz umożliwią szybki i wiarygodny dostęp do potrzebnych informacji dla menedżerów. Wraz z implementacją rozwiązań Oracle EBS na spółki 'drugiego rzędu', spodziewane jest rozszerzenie korzyści z wdrożenia systemu osiągnięte w obszarze zakupów.
Jak powiedział Jan Ziobrowski z firmy Dalkia Services: "zakres uwspólnienia i ujednolicenia procesów w ramach Grupy pozwoli na zwiększenie pozytywnego efektu skali, który zapewni oszczędności rzeczowe i finansowe".

Źródło: www.oracle.com/poland

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top