loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

System ERP Oracle JD Edwards w polskim oddziale grupy Nynas

Hogart Business Systems wraz z indyjskim partnerem – firmą L&T Infotech wdrażają model korporacyjny systemu ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne (JDE) w firmie Nynas Sp z o.o. będącej członkiem międzynarodowej grupy Nynas, zajmującej się produkcją mas bitumicznych oraz olei specjalnych. Projekt jest prowadzony równolegle w dwóch lokalizacjach: w Szczecinie – polskiej siedzibie Nynas Sp. z o.o. oraz w spółce Nynas BV w Brukseli.

Działalność operacyjna grupy Nynas opiera się głównie na przetwarzaniu ciężkiej ropy naftowej poprzez produkcję asfaltu oraz naftowych olei specjalnych. Zapewniając łatwą dostępność produktów oraz powiązanych usług technicznych, firma Nynas stworzyła sieć biur sprzedaży oraz terminali produktów bitumicznych rozlokowanych głównie na kontynencie europejskim - m.in. w Niemczech, Danii, Estonii, Polsce, czy Hiszpanii oraz produktów naftowych rozlokowanych praktycznie na całym świecie. Firma jest również właścicielem czterech rafinerii, w tym dwóch zlokalizowanych na terenie Szwecji.

Ponieważ Polska stała się kolejnym ważnym punktem rozwojowym dla grupy Nynas w Europie, zadecydowano o wdrożeniu modelu korporacyjnego JDE w polskim oddziale. Projekt realizowany w Szczecinie, oparty na rozwiązaniu ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne w wersji 8.12, obejmuje swoim zakresem obszary produkcji, finansów i dystrybucji. Cechą wyróżniającą tego wdrożenia, obok obsłużenia skomplikowanych procesów dystrybucyjnych z różnymi miejscami odbioru, załadunku i fakturowania, jest implementacja interfejsów z obecną specjalistyczną aplikacją w zakresie załadunków oraz wykorzystanie funkcjonalności gospodarki masowej „Bulk Inventory”. Funkcjonalność ta umożliwia wprowadzenie dodatkowych charakterystyk produktów - takich, jak geometryczne wymiary zbiorników, czy klasyfikacji chemicznej, dzięki którym na koniec miesiąca możliwe jest wyliczenie aktualnych stanów magazynowych.

Udział firmy Hogart we wdrożeniu w Szczecinie ma charakter doradczo – biznesowy. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Oracle JD Edwards oraz znajomość polskich przepisów, Hogart służy swoją wiedzą w zakresie dostosowania i konfiguracji wdrażanych rozwiązań systemowych, tak by były zgodne z polskimi uwarunkowaniami biznesowymi oraz prawnymi. Dodatkowo również, konsultanci firmy Hogart wspierają polski oddział Grupy Nynas w procesie przeprowadzania testów współpracując z polskimi użytkownikami systemu.


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top