loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

SI-Consulting wspólnie z S&T Services Polska wdroży system SAP ERP w Terg Sp. z o.o.

Spółka TERG działająca na rynku jako właściciel większości sklepów sieci Media Expert podpisała umowę na wdrożenie systemu ERP z konsorcjum firm SI-Consulting S.A. i S&T Services Polska Sp. z o.o. Wrocławska SI-Consulting pełni funkcję lidera konsorcjum, S&T występuje jako partner z dużym doświadczeniem w implementacji rozwiązań dla firm z sektora handlu detalicznego. Rolę podwykonawców dodatkowo pełnią firmy Gavdi Polska (obszar HR) i KBJ S.A. (obszar Planowania).


Przedmiotem realizacji wdrożenia jest system SAP ERPw wersji 6.0. EHP4 z dedykowanym dla tego obszaru rynkowego rozwiązaniem cross modułowym IS-Retail. TERG ze względu na dynamiczny rozwój sieci sklepów pod marką Media Expert rezygnuje z dotychczas użytkowanego rozwiązania.
Obecny system, który wdrażaliśmy 8 lat temu, miał starczyć nam na 10-12 lat, jednak rozwój naszej organizacji jest tak duży, że w ostatnim roku wydajność systemu pozostawiała wiele do życzenia i byliśmy zdeterminowani do tego, żeby system zmienić. – mówi wiceprezes firmy TERG Sp. z o.o. Marek Grzebita.
W procesie wyboru systemu decydowano między aplikacjami Microsoft i SAP. Kierownik Projektu ze strony TERG Sp. z o.o. Piotr Kościk uzasadniając wybór systemu mówi: „Strategia firmy TERG opiera się na horyzoncie siedmiu, dziesięciu lat. Okazało się, że system SAP jest w stanie taką strategię rozwoju firmy pokazać i to było dla nas kluczowe.” Proces wyboru samego partnera wdrożeniowego zakończył się zwycięsko dla konsorcjum SI-Consulting i S&T Services Polska.
Jesteśmy firmą handlową, gdzie elastyczność biznesowa jest niezbędna. SI-Consulting w czasie całego procesu wyboru ową elastyczność wykazywało i zawsze udawało się wspólnie znaleźć rozwiązanie dobre dla obu stron. Doszliśmy do wniosku, że skoro na tym etapie dobrze nam się z daną firmą rozmawia, to z dużym prawdopodobieństwem uda się wypracować optymalne rozwiązania w okresie wdrożeniowym. – komentuje wybór partnera Piotr Kościk.
Projekt obejmie takie obszary działalności przedsiębiorstwa jak: Finanse, Controlling, Sprzedaż, Gospodarkę Materiałową, Planowanie, Zarządzanie Magazynem, Zarządzanie Gotówką, Zarządzanie Projektami Marketingowymi, Zarządzanie Reklamacjami i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Handel i Logistyka zostaną obsłużone rozwiązaniem branżowym IS-Retail dedykowanym specjalnie dla firm zajmujących się sieciowym handlem detalicznym. Zaimplementowana zostanie także Hurtownia Danych, a istotnym elementem będzie integracja systemu z terminalami POS w sklepach Media Expert.

Wdrożenie systemu oznacza dla spółki TERG wzrost efektywności działania firmy poprzez automatyzację procesów biznesowych, poprawę przepływu informacji, jakości planowania, sprawności działań wobec klientów, wprowadzenie elementów controllingowych, mechanizmów ostrzegawczych i eliminację ręcznej obróbki danych. Kierownik Projektu ze strony TERG Piotr Kościk opisuje kluczowe korzyści, jakich oczekuje po implementacji systemu SAP:
Wdrożony system umożliwi podejmowanie działań zmierzających w kierunku ustawicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Naszej biznesowej przewagi upatrujemy w tym, że system będzie rozwijał się razem z nami. Myśląc o przyszłości wiemy, że jeśli za kilka lat będziemy potrzebować nowych elementów, SAP je w swojej ofercie posiada i ich implementacja jest jak najbardziej możliwa.
Start produktywny systemu planowany jest w połowie roku 2012, obecnie trwają prace koncepcyjne.
Na bazie naszej wiedzy i doświadczeń przez najbliższe miesiące będziemy kształtować takie rozwiązanie, które będzie optymalne dla naszego Klienta. Konieczna jest jednak współpraca - wypracowane rozwiązanie będzie na tyle dobre, na ile dobra będzie współpraca. W oparciu o doświadczenia z procesu negocjacji z firmą TERG jesteśmy pełni optymizmu i przekonani o sukcesie wdrożenia. – mówi Prezes Zarządu SI-Consulting Paweł Rytelewski.

Źródło: SI-CONSULTING

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top