loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

System ERP MAAT w kolejnym zakładzie remontowym

"ELZAT" Sp. z o.o. zakończył we wstępnie założonym terminie wdrożenie pakietu MAAT, zintegrowanego rozwiązania klasy ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Z oprogramowania autorstwa mieleckiej firmy COMP Soft korzysta obecnie 20 użytkowników nazwanych.
Zgodnie z założonym harmonogramem zakończyło się wdrożenie systemu MAAT w firmie "ELZAT" Sp. z o.o. – Zakład Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo Elektryczne w Tarnowie. Zrealizowanie projektu zajęło stronom tylko 9 miesięcy – od września 2011 r. do końca maja 2012 r.

Przedmiotem działalności spółki „ELZAT” Sp. z o.o. jest wykonawstwo i wymiana instalacji elektrycznych, remonty urządzeń elektrycznych oraz usługi eksploatacyjne w tym zakresie.
Tak krótki czas realizacji złożonego i rozbudowanego projektu wdrożenia pełnego rozwiązania klasy ERP, był możliwy m.in. dzięki wysokiej kulturze zarządzania Elzatem oraz olbrzymiemu zaangażowaniu pracowników zakładu we współpracę z naszymi konsultantami wdrożeniowymi. – stwierdziła Helena Krempa, szefowa projektu ze strony COMP Soft.
Podstawowym założeniem wdrożenia pakietu ERP MAAT w firmie „ELZAT” Sp. z o.o. było pełne zautomatyzowanie obsługi procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a także możliwie precyzyjna kontrola kosztów realizowanych przez „ELZAT” projektów.

Maciej Szymański, główny księgowy z firmy „ELZAT” mówi:
Każde realizowane przez nas zlecenie jest nietypowe i różni się od wcześniej wykonanych. Dzięki wykorzystaniu systemu MAAT jesteśmy w stanie teraz już na etapie przygotowania oferty dla Klienta dość dokładnie wyliczyć planowane koszty. Co istotne, koszty rzeczywiste nie odbiegają później od wstępnie założonych. Ważną zaletą wykorzystywanego przez nas rozwiązania informatycznego są też dowolnie kształtowane przekrojowe i szczegółowe analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
Implementacja systemu pozwoliła na bieżące przetwarzanie informacji, zapewniając wszystkim pracownikom dostęp do aktualnych danych koniecznych do zarządzania całą firmą. Zakupione i wdrożone zostały niemal wszystkie moduły wchodzące w skład systemu MAAT: MAAT_Finanse, MAAT_Majątek_Trwały, MAAT_Analizy_Wielowymiarowe, MAAT_Sprawozdania_Finansowe, MAAT_Gospodarka_Magazynowa, MAAT_Zaopatrzenie, MAAT_Sprzedaż, MAAT_Pracownicy, MAAT_Produkcja.

Wdrożenie pakietu MAAT w przedsiębiorstwie "ELZAT" Sp. z o.o. – Zakład Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo Elektryczne to kolejny projekt zrealizowany przez COMP Soft w firmie produkcyjno-remontowej. Najbardziej znanymi klientami firmy są spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Black Red White, a także przedsiębiorstwa Sokółka Okna i Drzwi, MARMA Polskie Folie, LEIER POLSKA, UPS Polska, ZPRE Jedlicze.

Źródło: www.compsoft.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top