loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Polskapresse zarządza całą Grupą przy wsparciu systemu ERP Xpertis

MACROLOGIC - PRODUCENT SYSTEMU ERP XPERTISPolskapresse, jeden z największych wydawców prasy w Polsce oraz lider na rynku mediów regionalnych i lokalnych, zarządza całą Grupą przy wsparciu systemu Xpertis, zintegrowanego pakietu klasy ERP.
 
 
Obecnie Grupę Polskapresse tworzy 10 samobilansujących się oddziałów, dwie spółki zależne i dwie powiązane. W organizacji działającej w takim rozproszeniu konieczne było zastosowanie narzędzi, które umożliwiłyby integrację danych i procesów, a także byłyby dostosowane do potrzeb Grupy i elastycznie rozbudowywane wraz z jej rozwojem. Stąd decyzja o wdrożeniu rozwiązań autorstwa Macrologic.

Dla Polskapresse ważna jest elastyczność wdrożonego systemu.
To, że Macrologic tworzy rozwiązania w oparciu o swoją autorską technologię to dla nas duża zaleta. Dzięki temu my otrzymujemy produkt w pełni modyfikowalny, a wszelkie zmiany są realizowane niemal „od ręki” — mówi Tadeusz Marczak, główny księgowy w Grupie Polskapresse.
Xpertis współpracuje z innymi użytkowanymi przez Polskapresse systemami, przede wszystkim z programem do sprzedaży ogłoszeń i kolportażu. Konsultanci Macrologic opracowali także struktury danych w całym systemie, dopisali współrzędne do zewnętrznego programu controllingowego oraz dostosowali obieg dokumentów kosztowych do procedur obowiązujących w Polskapresse. Dzięki pełnej integracji wszystkich modułów dane wprowadzane są tylko raz, a wszyscy pracownicy pracują na rzeczywistych i aktualnych danych.
Xpertis integruje informacje i procesy w jednym środowisku, a więc jest centralnym i wspólnym źródłem wiedzy dla całej organizacji. Z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów. Dzięki Xpertisowi otrzymujemy spójną informację zarządczą oraz sprawnie realizujemy procesy konsolidacji danych i raportowania wewnętrznego — mówi Tadeusz Marczak.
Źródło: Macrologic

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top