loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Selena wybrała system ERP Microsoft Dynamics AX 2012

Grupa Selena zdecydowała się na wdrożenie systemu ERP Microsoft Dynamics AX 2012. 


Selena operuje na rynkach międzynarodowych produkując i dostarczając profesjonalnym wykonawcom i indywidualnym użytkownikom szeroką gamę chemii budowlanej. Produkty Grupy dostępne są na rynkach ponad 70 krajów świata. Jej 15 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych jest w Europie, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji, a laboratoria badawczo-rozwojowe w Polsce, Hiszpanii i Chinach.

Umowa Seleny z Bonair obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wsparcie systemu Microsoft Dynamics AX 2012 dla podmiotów Grupy w Polsce, z możliwością ewentualnego rozszerzenia rozwiązania na spółki w kolejnych krajach. Wdrożeniem zostaną objęte wszystkie kluczowe obszary działalności Seleny, w tym: finanse, księgowość, kontroling, sprzedaż, zakupy, kontrola jakości, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie cyklem życia produktów i technologią, produkcja. Dla obszaru kadry i płace zostanie wdrożone autorskie rozwiązanie firmy Bonair – moduł AX Honoraria 2012.
 
Dodatkowo w ramach projektu przewidywane jest wykorzystanie modułu Enterprise Portal, zapewniającego dostęp do wybranych funkcji systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ponadto wdrożenie obejmuje również wykorzystanie funkcjonalności Application Integration Framework, która umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez serwer aplikacji oraz wsparcie dla różnych metod integracji (w tym Web Services).
Wdrożenie rozwiązania klasy ERP jest elementem działań w ramach strategii Grupy Seleny przyjętej na lata 2014-2016. Naszym podstawowym celem jest wdrożenie rozwiązań organizacyjnych prowadzących do zwiększenia efektywności procesów przy wykorzystaniu wsparcia systemowego – powiedział Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy Grupy Selena.
Mając na uwadze wagę i złożoność przedsięwzięcia w zakresie wypracowania optymalnych procesów referencyjnych dla wszystkich podmiotów Grupy Selena objętych projektem, zdecydowaliśmy się na włączenie do zespołu projektowego ekspertów obszarowych o międzynarodowym doświadczeniu, w tym konsultantów Microsoft Center of Excellence. Jako platformę ERP wykorzystamy Microsoft Dynamics AX 2012 R3 obejmującą specjalizowane rozwiązania dla przedsiębiorstw o profilu produkcji procesowej oraz mechanizmy wspierające zarzadzanie grupą kapitałową. Zarówno dobrane kompetencje członków zespołu wdrożeniowego, jak i narzędzia mają na celu realizację strategicznych oczekiwań naszego Klienta – powiedział Daniel Olejniczak, wiceprezes zarządu Bonair SA.
Źródło: BONAIR

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top