loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Oprogramowanie ERP firmy IFS usprawni systemy i procesy w firmie Turner Access, poprawi jakość zarządzania operacyjnego i zwiększy wydajność pracowników mobilnych.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Turner Access, produkujący rusztowania oddział prywatnej, rodzinnej spółki dominującej Turner & Co (Glasgow) Ltd, wdroży system IFS Applications™ 9, aby zwiększyć swoją wydajność i obniżyć koszty.

Założona 30 lat temu firma Turner Access z siedzibą w Glasgow w Szkocji jest czołowym na rynku producentem sprzętu zapewniającego dostęp oraz rusztowań. Firma projektuje, produkuje i dostarcza sprzęt dostępowy zapewniający bezpieczeństwo podczas pracy na wysokościach.

Przy obecnym niedoborze pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w brytyjskim sektorze budowlanym firmy w tej branży są pod ciągłą presją, aby zapewniać maksymalną wydajność pracowników. W ramach działań zmierzających do zwiększenia wydajności firma Turner Access chciała unowocześnić swoją dotychczasową infrastrukturę informatyczną, która opierała się na wielu oddzielnych systemach współpracujących ze sobą w mało wydajny sposób. W związku z tym pracownicy spędzali za dużo czasu na wprowadzaniu danych do wielu różnych systemów i mieli problemy z natychmiastowym dostępem do ważnych dokumentów.

Ponadto firma Turner Access chciała zwiększyć marżę netto i podnieść wydajność zakładu produkcyjnego dzięki zwiększonej przejrzystości działań pracowników. Będzie to możliwe w wyniku scentralizowania systemów i zapewnienia wygodnych do przeglądania kluczowych danych biznesowych za pomocą IFS Lobby — kluczowej funkcji w systemie IFS Applications 9.

Dzięki systemowi IFS Applications 9 firma Turner Access będzie dążyła do zwiększenia obrotu poprzez dokładniejsze kontrole wewnętrzne i większą przejrzystość kosztów, a w rezultacie do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Oczekuje się, że dzięki standaryzacji procesów, usprawnieniu komunikacji i lepszemu dostępowi do informacji i analiz w czasie rzeczywistym użytkownicy zaoszczędzą czas, będą bardziej wydajni i produktywni.

Ian Wilson, dyrektor zarządzający w firmie Turner Access powiedział:
Potrzeby firmy Turner Access są typowe dla obszaru produkcji, sprzedaży, wypożyczania, szkoleń i wykonawstwa w wielu różnych sektorach przemysłu i na różnych obszarach na całym świecie. Oferując system IFS Applications 9, firma IFS dowiodła swoich kompetencji w tym zakresie. System ten nie tylko zapewni większą efektywność we wszystkich obszarach naszej obecnej działalności, ale również zagwarantuje możliwość skalowania i rozszerzenia w przyszłości o nowe specjalistyczne obszary na całym świecie.
Paul Massey, dyrektor zarządzający w IFS Europe West, powiedział:
Zawsze się cieszymy, widząc poważne podejście firm produkcyjnych i wykonawczych do kwestii technologii, szczególnie w takim momencie jak teraz, kiedy zmagamy się z poważnym deficytem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W takiej sytuacji pomóc może właśnie technologia. Wdrożenie systemu IFS Applications 9 zapewni, że firma Turner Access zachowa przewagę nad konkurencją i będzie mogła zwiększać wydajność całej działalności w kolejnych latach.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top