loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Oprogramowanie ERP firmy IFS usprawni systemy i procesy w firmie Turner Access, poprawi jakość zarządzania operacyjnego i zwiększy wydajność pracowników mobilnych.


 REKLAMA 
 RISE WITH SAP 


Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Turner Access, produkujący rusztowania oddział prywatnej, rodzinnej spółki dominującej Turner & Co (Glasgow) Ltd, wdroży system IFS Applications™ 9, aby zwiększyć swoją wydajność i obniżyć koszty.

Założona 30 lat temu firma Turner Access z siedzibą w Glasgow w Szkocji jest czołowym na rynku producentem sprzętu zapewniającego dostęp oraz rusztowań. Firma projektuje, produkuje i dostarcza sprzęt dostępowy zapewniający bezpieczeństwo podczas pracy na wysokościach.

Przy obecnym niedoborze pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w brytyjskim sektorze budowlanym firmy w tej branży są pod ciągłą presją, aby zapewniać maksymalną wydajność pracowników. W ramach działań zmierzających do zwiększenia wydajności firma Turner Access chciała unowocześnić swoją dotychczasową infrastrukturę informatyczną, która opierała się na wielu oddzielnych systemach współpracujących ze sobą w mało wydajny sposób. W związku z tym pracownicy spędzali za dużo czasu na wprowadzaniu danych do wielu różnych systemów i mieli problemy z natychmiastowym dostępem do ważnych dokumentów.

Ponadto firma Turner Access chciała zwiększyć marżę netto i podnieść wydajność zakładu produkcyjnego dzięki zwiększonej przejrzystości działań pracowników. Będzie to możliwe w wyniku scentralizowania systemów i zapewnienia wygodnych do przeglądania kluczowych danych biznesowych za pomocą IFS Lobby — kluczowej funkcji w systemie IFS Applications 9.

Dzięki systemowi IFS Applications 9 firma Turner Access będzie dążyła do zwiększenia obrotu poprzez dokładniejsze kontrole wewnętrzne i większą przejrzystość kosztów, a w rezultacie do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Oczekuje się, że dzięki standaryzacji procesów, usprawnieniu komunikacji i lepszemu dostępowi do informacji i analiz w czasie rzeczywistym użytkownicy zaoszczędzą czas, będą bardziej wydajni i produktywni.

Ian Wilson, dyrektor zarządzający w firmie Turner Access powiedział:
Potrzeby firmy Turner Access są typowe dla obszaru produkcji, sprzedaży, wypożyczania, szkoleń i wykonawstwa w wielu różnych sektorach przemysłu i na różnych obszarach na całym świecie. Oferując system IFS Applications 9, firma IFS dowiodła swoich kompetencji w tym zakresie. System ten nie tylko zapewni większą efektywność we wszystkich obszarach naszej obecnej działalności, ale również zagwarantuje możliwość skalowania i rozszerzenia w przyszłości o nowe specjalistyczne obszary na całym świecie.
Paul Massey, dyrektor zarządzający w IFS Europe West, powiedział:
Zawsze się cieszymy, widząc poważne podejście firm produkcyjnych i wykonawczych do kwestii technologii, szczególnie w takim momencie jak teraz, kiedy zmagamy się z poważnym deficytem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W takiej sytuacji pomóc może właśnie technologia. Wdrożenie systemu IFS Applications 9 zapewni, że firma Turner Access zachowa przewagę nad konkurencją i będzie mogła zwiększać wydajność całej działalności w kolejnych latach.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top