SER SOLUTIONSW opublikowanym niedawno międzynarodowym raporcie „Now Tech” firmy Forrester na temat platform zarządzania treścią przedsiębiorstwo SER zostało wymienione jako dostawca, którego oferta obejmuje wszystkie cztery przeanalizowane w badaniu główne segmenty funkcjonalne. SER jest jednym z trzech średniej wielkości dostawców rozwiązań do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM), który ma w swojej ofercie rozwiązania dla wszystkich czterech segmentów.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
W raporcie firmy Forrester pt. „Now Tech: Content Platforms, Q3 2018”* 37 międzynarodowych dostawców usług w zakresie treści oceniono pod kątem obecności na rynku i funkcjonalności oprogramowania. Grupa SER znalazła się w segmencie „graczy średniej wielkości”, do którego należą przedsiębiorstwa o rocznych przychodach mieszczących się w przedziale od 51 mln USD do 100 mln USD. W przeglądzie rynku SER jest jednym z trzech średniej wielkości dostawców, których oferta obejmuje wszystkie cztery główne segmenty funkcjonalne.
Nasza strategia dla usług w zakresie treści opiera się na integracji, a nie na wykluczeniu. Podstawą dla tych usług jest nasza inteligentna i bardzo skalowalna platforma — powiedział dr Gregor Joeris, dyrektor ds. technicznych w firmie SER Group.
SER: szeroka funkcjonalność i głębokie możliwości zastosowania

Jednym z czterech segmentów funkcjonalnych, które obejmuje oferta firmy SER, jest kategoria usług federacji i integracji treści (CFIS). SER Group nie ma wątpliwości co do tego, że pakiet Doxis4 zapewnia przedsiębiorstwom stały dostęp do wszystkich pul danych i dokumentów zlokalizowanych np. na różnych serwerach plików, na platformie Microsoft SharePoint i w wielu innych źródłach, a przy tym pozwala firmom wykorzystywać pozyskane informacje w procesach biznesowych niezależnie od ich lokalizacji.

SER dysponuje też rozwiązaniami stworzonymi z myślą o takich segmentach funkcjonalnych jak chmurowe platformy zarządzania treścią (CCP) i platformy usług transakcyjnych dotyczących treści (CP-TCS). Segment CP-TCS jest uwzględniany w przygotowywanym przez firmę Forrester raporcie „Transactional Content Services Wave”** (TCS Wave). W opracowaniu „TCS Wave” z 2017 r. przedsiębiorstwo SER zostało uznane za „solidnego wykonawcę” (Strong Performer). Zgodnie z opisem zamieszczonym w tym raporcie przez firmę Forrester, platforma ECM Doxis4 udostępnia „solidny zestaw fundamentalnych usług dla bibliotek i procesów, które można skalować pod kątem potrzeb klientów zarządzających miliardami dokumentów”.

Warto dodać, że oferta firmy SER obejmuje także segment funkcjonalny opartych na współpracy platform usług zarządzania treścią (CP-CSS). Zdaniem firmy SER Group przykładem zastosowania platform CP-CSS mogą być wirtualne pokoje projektowe, które można projektować indywidualnie bez konieczności pisania kodu, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą uruchamiać rozwiązania jeszcze szybciej. Zespoły znajdujące się w różnych miejscach i działach, klienci i partnerzy mogą wykorzystać wirtualne pokoje projektowe do tworzenia struktur, przetwarzania i bezpiecznej wymiany informacji.

Przygotowany przez firmę Forrester raport „Now Tech: Content Platforms, Q3 2018” zawiera przegląd aktualnej sytuacji na rynku rozwiązań do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Pomaga firmom zrozumieć korzyści, jakich mogą oczekiwać od dostawców platform zarządzania treścią, i wybrać dostawców na podstawie oferowanych przez nich możliwości i modeli wdrożeniowych.

Źródło: www.ser-solutions.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top