suncode logoSystemy workflow kojarzone są przede wszystkim z procesami zakupu, a w szczególności procesem akceptacji zapotrzebowań i zamówień oraz powiązanym z nimi procesem rejestracji i akceptacji faktur zakupu. Z badań przeprowadzonych przez Suncode wynika, że jest to dominujący obszar, w którym przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie systemów klasy BPM. Drugim takim obszarem jest administracja obejmująca ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestrację umów z kontrahentami, dystrybucję decyzji zarządów czy też archiwizację dokumentów wewnętrznych.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
W perspektywie ostatnich kilku kat udział tych dwóch obszarów w wartości budżetów przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na implementację systemów obiegu dokumentów maleje. Zyskuje natomiast obszar obejmujący procesy związane z zarządzaniem kadrami. Wzrost zainteresowania realizacją procesów kadrowych w systemach workflow wynika przede wszystkich z liberalizacji przepisów prawa oraz dążenia do ograniczania pracochłonności, a co za tym idzie również kosztów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Nie bez znaczenia jest również ograniczony dostęp do wysokiej klasy specjalistów.

Narzędziem wpierającym przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz pozwalającym na archiwizację i przechowywanie dokumentów pracowniczych jest system Plus Workflow. Rozwiązanie to jest najczęściej wykorzystywane w przedstawionych poniżej obszarach.

Rekrutacja i zatrudnianie pracowników – system Plus Workflow pozwala na realizację procesów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników począwszy od zgłoszenia zapotrzebowania na stworzenie nowego stanowiska pracy, kończąc na przyjęciu pracownika do pracy potwierdzonego skompletowaną kartą obiegową. W zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników system Plus Workflow obejmuje:
 • wnioskowanie o stworzenie nowego stanowiska pracy,
 • wnioskowanie o zatrudnienie nowego pracownika,
 • archiwizacja aplikacji kandydatów – dokumentów CV i listów motywacyjnych,
 • rozmowy kwalifikacyjne na dane stanowisko, 
 • zatrudnianie pracownika – obsługa karty obiegowej i podpisanie umowy z nowym pracownikiem.
Rozwój zawodowy pracowników – funkcjonalności systemu Plus Workflow pozwalają na wsparcie procesów związanych z kształtowaniem ścieżki rozwoju pracowniczego. System w tym zakresie pozwala na:
 • wnioskowanie o udział w szkoleniu lub delegowanie na szkolenie
 • planowanie szkoleń ocenę szkoleń zarówno przez uczestnika szkolenia, jak również jego przełożonego,
 • wytyczanie celów do realizacji przez poszczególnych pracowników, 
 • ocenę stopnia realizacji ustalonych celów na dany okres.
Ewidencja nieobecności pracowników – informacja o nieobecnościach pracowników oraz planowanie nieobecności jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sprawności realizacji bieżących działań w organizacji. System Plus Workflow jest narzędziem pozwalającym na gromadzenie danych o wszystkich rodzajach nieobecności oraz prezentację tych informacji w formie graficznej dla pracowników i ich przełożonych. System ten pozwala między innymi na ewidencję takich nieobecności jak:
 • wyjścia z pracy – planowane i nieplanowane,
 • zwolnienia lekarskie,
 • urlopy – w przypadku urlopów system wspiera proces wnioskowani i akacji urlopu, 
 • delegacje.
Dzięki integracji z modułami kadrowymi systemów ERP informacje o nieobecnościach są wykorzystywane do obliczania płac.

Rozliczenia z pracownikami – system Plus Workflow wspiera przedsiębiorstwa również w zakresie rozliczeń z pracownikami ograniczając pracochłonność takich działań jak:
 • wnioskowanie i rozliczanie zaliczek,
 • delegowanie pracowników w podróż służbową i rozliczanie podróży,
 • wnioskowanie i naliczanie premii pracowniczych.
Archiwizacja dokumentów pracowniczych – dokumenty pracownicze gromadzone są zapisywane przez system Plus Workflow w bezpiecznym repozytorium dokumentów. System dba o spójność gromadzonej dokumentacji pracowniczej z wymaganiami wynikającymi z kodeksu pracy klasyfikując dokumenty w kategorie A, B lub C.

System zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi Plus Workflow, w świetle badań i obserwowanych działań obecnych klientów Suncode, będzie coraz częściej wykorzystywany w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na optymalizację i ograniczenie pracochłonności działań operacyjnych w tym obszarze przy wykorzystaniu platformy Plus Workflow.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Wiodące przedsiębiorstwo budownictwa prefabrykowanego z Wielkiej Brytanii, Caledonian Modular, stawia na IFS Applications 10

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Caledonian Modular, wiodący dostawca rozwiązań dla branży budownictwa…

Globalna sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw…

Polskie startupy zmieniają rynek IT

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty wydała raport dotyczący polskiej branży startupów. Badanie „Polskie Startupy. Raport 2018” swoim…

W 2019 cyfryzacja w Europie mocno przyspieszy

Jakie tempo ma cyfryzacja europejskiej gospodarki? Według IDC to ponad 15%. Tyle rok rocznie będą rosły inwestycje europejskiego biznesu w…

Nowe perspektywy dla dyrektorów finansowych

O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor…

Previous Next Play Pause

ENOVA

Katalog Rozwiązań IT

Back to top