ser groupSER Group i jej Złoty Partner PRIMARIS w drodze przetargu pozyskały Vienna Insurance Group jako nowego klienta w Polsce. Stworzony przez SER Group System Doxis4 zostanie wdrożony jako ogólnopolska platforma usługowa do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. W ramach kompleksowej strategii cyfryzacji Vienna Insurance Group, przepływ informacji i workflow w należących do niej polskich firmach Compensa Life, Compensa Non-Life i InterRisk zostaną ujednolicone.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
W ramach całościowego projektu digitalizacji, Vienna Insurance Group Polska opiera się na wieloletnim doświadczeniu SER w zakresie przetwarzania wszystkich dokumentów za pomocą systemu Doxis4. Projekt realizowany wspólnie przez SER i PRIMARIS, obejmuje masową cyfryzację dokumentów papierowych, centralne repozytorium, dedykowane rozwiązania resortowe oraz przeprojektowanie i cyfryzację już istniejących procedur. Ponadto, integracja Doxis4 z istniejącym środowiskiem IT jest zasadniczym aspektem projektu.
Strategia cyfryzacji jest jedną z kluczowych sił napędowych utrzymania konkurencyjności. Wdrażając Doxis4 dążymy do tego, aby nasi pracownicy mieli lepszy dostęp do informacji i w konsekwencji byli bardziej efektywni - mówi Tomasz Borowski, Rzecznik Prasowy Vienna Insurance Group Polska – SER i PRIMARIS przekonały nas swoim profesjonalizmem i wysoką jakością oprogramowania. Doświadczenie i referencje z branży ubezpieczeniowej dodatkowo wzmocniły nasze zaufanie.
Pełen wachlarz możliwości

Doxis4 oferuje kilka modeli rozwiązań. W Vienna Insurance Group Polska zarządzanie dokumentami i procesami ma jednakowe znaczenie. Oprócz centralnego repozytorium, wszystkie napływające dokumenty są bezpośrednio archiwizowane i klasyfikowane. W oparciu o iRoom Doxis4, wdrażane jest dedykowane rozwiązanie do współpracy z brokerami i partnerami zewnętrznymi. Szablony rozwiązań dla procesów finansowych, zarządzania skargami, ewidencji zasobów ludzkich i zarządzania umowami są zintegrowane w celu usprawnienia pracy działów.
Dla Vienna Insurance Group Polska wprowadziliśmy odpowiedni zestaw szablonów rozwiązań – wszystko w oparciu o centralne repozytorium Doxis4. Usługi i procesy związane z zarządzaniem treścią idą w parze, aby w pełni wspierać każdego użytkownika – mówi Marcin Somla, Dyrektor SER Polska. – Elastyczność platformy i nasze bogate doświadczenie w sektorze ubezpieczeń pomogły nam w stworzeniu odpowiedniego rozwiązania dla Vienna Insurance Group Polska.
Źródło: www.ser-solutions.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top