ser groupOd archiwizacji listu przewozowego do globalnego, wielofunkcyjnego zarządzania dokumentami – czyli współpraca SER i DHL Express DHL to globalna marka z ponad 40-letnią historią, reprezentująca wyjątkową jakość i najwyższy standard obsługi klientów na rynku usług kurierskich. Dziś DHL zapewnia obsługę przewozów ekspresowych klientom prowadzącym działalność na skalę światową.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Definicja przedsięwzięcia

DHL stawia na elektroniczną archiwizację dokumentów od wielu lat, głównie z myślą o ich szybkiej dostępności na całym świecie. Istniejące, stare archiwum nie oferowało stałej dostępności dokumentów elektronicznych, a jego rozbudowa funkcjonalna była możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Dlatego w 2010 r. firma DHL podjęła decyzję o wdrożeniu jednolitego rozwiązania DMS działającego na globalną skalę całego przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy DHL zdecydowało się na współpracę z SER GROUP w celu utworzenia jednego z największych komercyjnych archiwów dokumentów na świecie, do którego budowy wybrano zaprojektowany przez SER pakiet DOXiS4. Wśród kluczowych wyzwań projektu znajdowały się: globalne przestrzeganie zróżnicowanych wymogów prawnych (compliance), poprawa sprawności działania dzięki przetwarzaniu różnych rodzajów dokumentów poprzez jednolitą platformę oraz zwiększenie szybkości dostępu do zarchiwizowanych dokumentów.

Dlaczego SER GROUP?

Najważniejszymi kryteriami wyboru przyjętymi przez DHL były:
  • Skalowalność i możliwość centralnego zarządzania wzrastającą ogromną ilością typów dokumentów
  • Standaryzacja i harmonizacja procesów zarządzania dokumentami
  • Uzyskanie zgodności z odmiennymi regulacjami i prawem obowiązującymi we wszystkich krajach działalności
  • Łatwość dostosowania funkcjonalności nie tylko do obecnych, ale także przyszłych wymagań
  • Optymalizacja kosztów archiwizacji dzięki synergii i modelowi SaaS
Wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione przez produkt SER GROUP DOXIS4, który został dostarczony w modelu SaaS przez partnera wdrożeniowego firmę HP.
Odpowiedniego rozwiązania do zarządzania naszymi dokumentami szukaliśmy po całym świecie – a znaleźliśmy je tuż „pod nosem”: w firmie SER GROUP, dokładnie po drugiej stronie rzeki Ren - Martin Treder z Działu Global IT DHL Express
Realizacja globalnego projektu dla DHL, który zapewnił obsługę imponującej wolumetrii dokumentów nie byłaby możliwa, gdyby nie doskonała jakość naszego produktu oraz zaangażowanie całego zespołu, nie wykluczając rozproszonego po świecie zespołu naszego partnera. Doskonałe rezultaty naszej współpracy z DHL są potwierdzeniem niemalże nieograniczonej skalowalności naszego produktu DOXIS4 - Marcin Somla, Dyrektor SER GROUP Polska
Realizacja

Elektroniczne archiwum "Global Imaging Archive" (GIA) bazujące na DOXIS4 wspiera 66 różnych typów dokumentów, wykorzystywanych do wymiany dokumentów począwszy od obszaru operacji, obsługi klienta, finansowów, aż serwis samolotów. W archiwum składowane są generowane w systemach zewnętrznych fakturu oraz dokumenty przesyłek. DOXIS4 jest zintegrowany między innymi z portalami obsługi klientów, np. w procesie potwierdzenia dostawy w systemie Track & Trace, oraz z wewnętrznymi aplikacjami DHL wspierającymi działalność operacyjną czy odprawy celne. Zapisane dokumenty są dostępne 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na Ziemi. System jest hostowany w centrum danych HP zlokalizowanym we Frankfurcie nad Menem. Planowane są kolejne rozszerzenia zakresu wdrożenia o teczki akt oraz uruchomienie workflow.
 
ser case study dhl

Obecnie w DOXIS4 funkcjonującym w DHL zapisanych jest ponad 7 mld dokumentów, a ta liczba zwiększa się o 5 mln dokumentów dziennie. Aktywnie z rozwiązania korzysta 32 tysiące pracowników DHL, często rozproszonych po całym świecie.

Osiągnięte korzyści

Podstawowe korzyści wynikające z wielkoskalowego wdrożenia DOXIS4 w globalnej strukturze DHL:
  • Bezpośredni dostęp do wszystkich dokumentów dla wszystkich pracowników DHL na świecie
  • Wszystkie dokumenty związane z obsługą klienta są dostępne w jednym miejscu i stąd mogą być dystrybuowane klientom
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentów przewozowych i faktur proforma dla organów celnych oraz podatkowych
  • Samoobsługowy dostęp klientów do dowodów dostaw z podpisami odbiorców oraz zleceń transportowych w wersjach zabezpieczonych przed nieautoryzowaną modyfikacją.

Źródło: www.ser-solutions.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top