Firma Farm Frites została założona w 1971 jako firma rodzinna, którą pozostaje do dnia dzisiejszego. Jest ona trzecią na świecie co do wielkości firmą wytwarzająca produkty ziemniaczane. Farm Frites Poland SA powstała w 1993 roku, jako spółka joint venture dwóch holenderskich producentów: Aviko B.V. i Farm Frites B.V. Obecnie firma zatrudnia ponad 200 pracowników, a ilość wykorzystywanych do produkcji ziemniaków kształtuje się w okolicach 200.000 ton.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Trzy nowoczesne linie będące w posiadaniu przedsiębiorstwa umożliwiają wytwarzanie ponad 35 rodzajów produktów, w tym m.in. frytek oraz placków ziemniaczanych, które dostarczane są do klientów na całym świecie.

Podstawowym celem projektu wdrożeniowego zaproponowanego przez Specjalistów Suncode było uruchomienie w przedsiębiorstwie systemu informatycznego klasy Workflow wspomagającego elektroniczną obsługę faktur kosztowych, który gwarantuje sprawną i szybką realizację procesu oraz terminowy obieg dokumentów. Po zaimplementowaniu systemu Plus Workflow ogół zadań związanych z akceptacją przychodzących do firmy faktur, realizowany jest automatycznie. Pierwszym krokiem etapu rejestracji faktury jest standardowe zarejestrowanie dokumentu przez pracownika księgowości w module księgowym systemu QAD Application Suite.

Podczas rejestracji w QAD Application Suite faktura otrzymuje standardowy unikalny numer nadawany automatycznie przez QAD Application Suite, który po wydrukowaniu naklejany jest na pierwszą stronę faktury. Drukowana etykieta zawiera unikalny numer powiązany ze wszystkimi danymi o fakturze, wprowadzonymi podczas rejestracji w aplikacji QAD. Następnie dokument jest skanowany i przesyłany do systemu Plus Workflow. Na tej podstawie uruchomiony zostaje proces elektronicznego obiegu faktury w systemie Plus Workflow u osoby odpowiedzialnej, wskazanej podczas rejestracji. Dodatkowo, na podstawie kodu kreskowego pobierane są wszystkie dane o fakturze z QAD Application Suite do systemu Plus Workflow, co znacznie przyspiesza proces, gdyż pracownicy nie marnują czasu na przepisywanie danych.
 
Po zarejestrowaniu, faktura przekazywana jest do akceptacji merytorycznej, której zadaniem jest formalne oraz rachunkowe sprawdzenie faktury. Następnie zadanie przekazywane jest za pomocą systemu do akceptacji przełożonego lub innej wyznaczonej osoby na wyższym poziomie hierarchii organizacyjnej. Tak zaakceptowana faktura przesyłana jest do działu księgowości, gdzie zostaje sprawdzona, a następnie zaksięgowana.

Zadania przesyłane są do poszczególnych uczestników procesu automatycznie przez system Plus Workflow i widoczne są po zalogowaniu dla użytkowników w ich indywidualnych skrzynkach w postaci zadań do wykonania. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, przedsiębiorstwo Farm Frites Poland osiągnęło wiele korzyści, takich jak zautomatyzowanie procesu obsługi faktur kosztowych, wyeliminowanie możliwości uszkodzenia i zagubienia dokumentów czy nieczytelnego ich opisania oraz skrócenie czasu obsługi faktur kosztowych dzięki automatyzacji procesu .

Źródło: Suncode

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top