Potrzeba wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie jest w znakomitej części przypadków konieczna i uzasadniona. Decyzja o wdrożeniu, podejście do niego oraz sposób, w jaki zostanie ono przeprowadzone ma kluczowe znaczenie w kontekście końcowego sukcesu tj. wdrożenia udanego, efektywnego i niosącego korzyści na różnych płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a coraz częściej wręcz odczuwalna zmiana w filozofii działalności oraz otwartości na nowe technologie.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Wdrożenie systemu informatycznego to wieloetapowy i często złożony, wielowątkowy proces mający na celu dostarczenie odpowiednio dostosowanego oraz skonfigurowanego narzędzia, które odzwierciedla potrzeby i wymagania klienta, a także mapuje określone procesy biznesowe pozwalając na ich informatyzację czy też automatyzację. W ramach wdrożenia systemu, jeśli występuje taka potrzeba, dochodzi także do prac powiązanych jak dostawa i konfiguracja infrastruktury sprzętowej niezbędnej do uruchomienia systemu.

Decyzja o przystąpieniu do wprowadzenia systemu informatycznego, a także sam proces wdrożenia niesie za sobą wiele ryzyk oraz niebezpieczeństw. Aby skutecznie go przeprowadzić należy unikać błędów (dobrze jest mieć świadomość, gdzie mogą się pojawić) oraz starać się rozpoznawać i eliminować problemy, a także minimalizować potencjalne i rzeczywiste zagrożenia.

Warto także mieć na uwadze skalę, charakter oraz kontekst wdrożenia określonych systemów informatycznych, gdyż np. problemy związane ze złożonością wdrożenia systemów klasy ERP obejmujących z reguły całe przedsiębiorstwo, ale także określone działy są znacząco szersze i generują wiele więcej ryzyk na różnych płaszczyznach. Jak się jednak okazuje źródła tych problemów są generalnie bardzo zbliżone w przypadku każdego wdrożenia. Niekiedy pozornie nietrudne wdrożenie systemu w jakimś dziale czy na stanowiskach pracy może być przyczyną wielu komplikacji. Dlatego też nawet w przypadku mniej złożonych i wymagających systemów informatycznych warto wiedzieć jakiego rodzaju pułapki i niebezpieczeństwa mogą czaić się w zasadzie na każdym etapie prac wdrożeniowych, a tak naprawdę ujawnić mogą się nawet przed samym wdrożeniem oraz po jego przeprowadzeniu.

Warto też pamiętać, że wdrożenie systemu, szczególnie służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub jego obszarami to nie tylko plan na uproszczenie, ujednolicenie i wzmocnienie procesów biznesowych czy optymalizacja kosztów, ale także istotny aspekt ludzki. Mam tu na myśli, że analiza całego przedsięwzięcia nie powinna skupiać się tylko na zasobach i działaniu firmy, ale też na pracownikach i strukturze organizacyjnej. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji zmiany modelu funkcjonowania systemów informatycznych, gdzie pracownicy spotkają się z wieloma nowościami, a filozofia pracy może ulec znaczącej zmianie. Wdrożenia systemów, jak wspomniałem na początku, to oczywiście nie tylko biznes, ale i sektor administracji publicznej. Mimo różnic w podejściu, możliwościach i obwarowaniach prawnych, myślę że w niniejszym tekście znajdzie się sporo pomocnych informacji także dla sfery administracji publicznej.

Zapraszamy do lektury pełnego opracowania przygotowanego przez Kamila Wojciechowskiego, które dostępne jest do pobrania tutaj: KLIKNIJ I POBIERZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top