199
Firma CELFAST powstała w latach 90 tych jako mała rodzinna firmaw Krośnie. W dniu dzisiejszym jest to 32 latarozwoju. Obecnie zatrudniamy 700 pracowników w 4 lokalizacjach. Są to dwa zakłady produkcyjne w Krośnie i dwa zakłady produkcyjne w Stalowej Woli.
 
Oprócz tego posiadamy dwa centra dystrybucyjne w Krośnie i w Kijowie. Nasze zakłady obecnie to około 75000 m kwadratowych pod dachem i dostarczamynasze towary do 75 krajów świata. Wielkość firmya także dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa zmusiły nas do poszukiwania systemów wspierających w zarządzaniu organizacją. Po weryfikacjidostępnych na rynku rozwiązań zdecydowaliśmy się na system Impuls EVO dostarczony przez DPS Systems. Firma Cellfast decydując się nad wyborem systemu ERP wybrała dodatkowe argumenty które przeważyć miały nad wyborem systemu ERP. Tymi dodatkowymi argumentami była elastyczność systemu oraz stopień pokrycia systemem wszystkich procesów występujących w firmie. Poszukująć systemu ERP, poszukiwaliśmy również firmy,  która wybrany przez nas system wdroży. Argumentami przemawiającym za z firmą DPS Systems było możliwość uzyskania wsparcia w zakresie zmian organizacyjnych jak i również systemowych. Firma DPS do wdrożenia systemu kieruje kierownika proejkut który jest bezpośrednio odpowiedzialny za wdrożenie systemu, ale również architekta projektu, który bezpośrednio bierze udziałw analizie przedwdrożeniowej systemu.
 
Po każdym wdrożeniu modułu systemowegofirma DPS System robi podsumowaniu, czy wdrożenie idziew dobrym kierunku. Takie podejście firmy wdrażającej sprawiaże wdrożenie systemu staje się bezproblemowe. System Impuls nie jest systemem, którego rozwiązania są sztywne , do których musi się firma, klient dostosować. Jest to system bardzo elastyczny, do którego system dostosowuje się donaszej organizacji, do naszych rozwiązań które przez lata były budowane, które przez lata były dopracowane. Współpraca powdrożeniowa orazwspółpraca techniczna z DPS System odbywa się w układzieserwisowym. Tego typu współpraca oraz gotowość do pomocyze strony DPS Systems jest bardzo istotna zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, gdzie produkcja odbywa się w systemie ciągłym. Nie ma znaczenia w takich organizacjach, czy problem wystąpi w nocy , czy w czasie weekendu, w dni wolne. System musi działać bezbłędnie i bez problemu. Impuls daje nam nieograniczone możliwości do rozwijania i kontrolowania oraz optymalizacji całych procesów produkcyjnych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój firmy w zakresie organizacyjnym jak i wynikiem finansowym i zyskami firmy.
 
Nasze wyzwania i potrzeby to cele i zadania dla DPS SYSTEMS. Współpraca pomiędzy celfast a DPS Systems nie skończyłasię na wdrożeniu i serwisie po wdrożeniowym jaki prowadził DPS Systems. Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie pracowników DPS Systems uruchomiliśmy kolejny projekt, którego celem jest optymalizacjałańcucha dostaw. Celem tego projektu jest szeroko pojęty znaczeniu optymalizacja obsługi zamówień klientów z uwzględnieniem planowania sprzedaży, planowania strategicznego z wykorzystaniem MPS oraz planowania zasobami zwykorzystaniem CRP.
  • Kategoria ERP

NAJNOWSZE VIDEO:

Back to top