Newsletter

 • SIMPLE i CRON będą współpracować

  SIMPLE S.A. systemy ERP24 października 2005 roku SIMPLE SA podpisała list intencyjny z informatyczną firmą CRON z siedzibą w Warszawie. Celem podpisanego listu jest nawiązanie współpracy pomiędzy obiema firmami, która dotyczy dostarczania przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań i usług informatycznych, wykorzystujących nowoczesne technologie oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Współpraca polegać będzie na wspólnym oferowaniu, tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dla określonych przez SIMPLE S.A.

  Źródło: www.simple.com.pl
 • U progu wdrożenia ERP 

   P.H.P. CEREC podjęło z SIMPLE S.A. współpracę zmierzającą do zaimplementowania kompleksowego rozwiązania informatycznego klasy ERP - SIMPLE-SYSTEM V.

 • Gasstech postawił na System ERP Simple

   Kierownictwo Przedsiębiorstwa Produkcyjnego GASSTECH Sp. z o.o. podpisało umowę na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie SIMPLE.ERP. Wybór dostawcy systemu SIMPLE SA - poprzedzony był wnikliwą analizą rynku systemów ERP.

 • ERP dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Gliwicach

   Trwa proces wdrożenia systemu ERP w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. Zgodnie z założonym harmonogramem, PKM rozpocznie eksploatację SIMPLE.ERP od stycznia 2008 r.

 • SKOK Kopernik z systemem ERP Simple

   Firma Simple SA poinformowała o kolejnych wdrożeniach swojego sztandraowego systemu ERP SIMPLE.ERP. Wśród kontrachentów znalazł się SKOK Kopernik, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. Kopernika - instytucja samopomocy finansowej zorganizowana w formie spółdzielni.

 • System ERP dla Elektrociepłowni Marcel

   Elektrociepłownia MARCEL i SIMPLE Sp. z o.o. podpisały umowę na dostawę i wdrożenie pakietu ERP. Elektrociepłownia MARCEL z Radlina w województwie Śląskim (www.ecmarcel.pl), to największy w regionie producent i dystrybutor ciepła.

 • Simple ERP w firmie Orzeł Biały

   Firma Orzeł Biały SA, pierwsze i największe przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem w Polsce, postawiła na system ERP autorstwa firmy Simple

 • SKOK z SIMPLE.ERP

   SImple Sp. z o.o. ukończyła wdrożenie w SKOK w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. M.Kopernika. W 2007 roku SKOK Kopernik zakupił licencje systemu ERP na 20 stanowiskach, w zakresie Finansów i księgowości, Obrotu Towarowego, Zarządzania Personelem, Zarządzania Majątkiem Trwałym i analiz controlling’owych oraz eSIMPLE.HRM (internetowy system kadrowy) dla wszystkich pracowników. SKOK Kopernik zatrudnia około 400 pracowników w centrali i 45 oddziałach.

 • Amex Stationery z systemem ERP firmy SIMPLE

   AMEX STATIONERY Sp. z o.o. w efekcie poszukiwań nowego systemu informatycznego, który ma wesprzeć kompleksowo funkcjonowanie firmy  - wybrał system ERP i CRM autorstwa SIMPLE.

 • Mazowieckie Mosty z systemem ERP

   SIMPLE SA poinformowało o zakończeniu wdrożenia pakietu  ERP SIMPLE.ERP w Przedsiębiorstwie Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty”.
 • Dr Josef Raabe z systemem ERP

   Przedstawiciele zarządów SIMPLE S.A. i Wydawnictwa Dr Josef Raabe zawarli umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Wydawnictwo działa na wielu rynkach, dostarcza fachowych informacji coraz to nowym grupom zawodowym, m.in. nauczycielom, dyrektorom i personelowi administracyjnemu szkół i przedszkoli, lekarzom, farmaceutom i menedżerom ochrony zdrowia, przedsiębiorcom, samorządowcom, księżom.

 • BT TOPBETON wybiera system ERP Simple

   BT TOPBETON dokonał wyboru dostawcy nowego systemu ERP zawierając kontrakt z SIMPLE Sp. z o.o. na wdrożenie i dostawę systemu SIMPLE.ERP. Umowa obejmuje także dostawę niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wdrożenie wyróżnia złożona specyfika wielodziałowej organizacji i integracja systemu ERP z komputerowym systemem sterowania betonowni SYSTERMAT® autorstwa Profisyster z Katowic

 • Simple wdroży system ERP w Chemadexie

   Wieloletnia współpraca z firmą Chemadex S.A. zajmującą się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych w obszarach budownictwa przemysłowego, zaowocowała w listopadzie 2008 podpisaniem umowy na wdrożenie rozwiązania informatycznego, które pozwoli naszemu klientowi na obsługę, nadzór oraz rozliczenie realizowanych przedsięwzięć. System ERP  obejmie następujące obszary: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, zarządzanie zasobami ludzkimi, Obrót Towarowy, Proces Budowlany, Analizator Biznesowy oraz CRM.

 • EKO - ENERGIA z systemem ERP Simpla

   EKO-ENERGIA Sp. z o.o. z Krakowa zakończyła proces wyboru nowego systemu ERP. Kontrakt zawarty z Simple Sp. z o.o. obejmuje wdrożenie SIMPLE.ERP we wszystkich obszarach systemu - Finanse i Księgowośc, Wsparcie Controllingu-INFO, Majątek Trwały, Peronel, Obrót Towarowy, Produkcja - w ścisłym powiązaniu z rozwiązaniem CRM i BPM
 • System ERP dla IMP

   Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi jest placówką naukowo–badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy.
 • ELBUD z systemem ERP Simpla

   SIMPLE S.A. podpisało kolejny kontrakt na wdrożenie systemu ERP w branży budowlanej. Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. obejmuje dostawę i wdrożenie w obszarach Finansów i Księgowości, Obrotu Towarowego, Majątku Trwałego, Personelu, Analizatora Biznesowego, Procesu Budowlanego, a w późniejszym terminie także CRM.

 • System ERP marki SIMPLE w KOFAMIE

   Przedstawiciele SIMPLE Sp. z o.o. i Kozielskiej Fabryki Maszyn KOFAMA podpisali umowę na dostawę i wdrożenie systemu ERP. Kontrakt obejmuje wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w pełnym zakresie funkcjonalnym: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel, Produkcja, wsparcie controllingu (info, analizy biznesowe, biblioteki Excel).

 • WARS pojedzie z systemem ERP firmy

   Przedstawiciele WARS S.A. i SIMPLE S.A. podpisali umowę na dostarczenie zintegrowanego sytemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Umowa obejmuje wdrożenie systemu ERP w obszarach Finansów i Księgowości, Obrotu Towarowego, Personelu, Majątku Trwałego oraz Analizatora Biznesowego.

 • System ERP dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia

  Przedstawiciele Krapkowickiego Centrum Zdrowia i SIMPLE Sp. z o.o podpisali umowę na dostawę i wdrożenie systemu ERP, które oprócz spełniania specyficznych wymagań placówek ochrony zdrowia, skutecznie wspiera zarządzanie w obszarach: finansów i księgowości, controllingu, obrotu towarowego, zarządzania majątkiem trwałym i personelem.

 • ARMAK rekomoneduje ERP firmy Simple

  Szczegółowe zapytanie ofertowe, definicje i projekt umowy rozesłano do blisko dwudziestu potencjalnych dostawców. W dalszym etapie analizowano złożone oferty i przeprowadzono szereg szczegółowych prezentacji rozwiązań. Wybrano system SIMPLE.ERP, gdyż spełniał wymagania ARMAK i wyróżniał się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Do wdrożenia systemu ERP

  wybrano firmę SIMPLE Sp. z o.o. ze względu na jej doświadczenie potwierdzone referencjami. (…) Praca na zintegrowanym systemie informatycznym wprowadza istotne zmiany organizacyjne.

 • System ERP w Plastbudzie

  simplePlastbud jest naszym kolejnym klientem, którego zakończenie wdrożenia przypadło na okres wakacyjny. Po pomyślnie zakończonym procesie wdrożeniowym producent rozpoczął eksploatację systemu ERP firmy  SIMPLE we wszystkich podstawowych obszarach niezbędnych dla branży produkcyjnej.

 • WSZiB w Pozaniu wybrała system ERP

  simple17 lipca został podpisany protokół odbioru poświadczający zakończenie prac wdrożeniowych systemu ERP w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Uczelnia dołączyła do grona ponad 35 szkół wyższych korzystających z naszego rozwiązania.

 • Vi-GGa-Mi pracuje na SIMPLE.ERP

   Zakład Produkcji Obuwia "Vi-GGa-Mi" właśnie podpisał protokół potwierdzający zakończenie prac wdrożeniowych. Klient rozpoczął eksploatację systemu ERP na 17 stanowiskach w następujących obszarach funkcjonalnych: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały , Obrót Towarowy, Personel, Proces Produkcji oraz INFO.

 • System ERP w wydawnictwie DR Josef Raabe

   Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o. o. dołączyła do grona naszych klientów branży wydawniczej, wdrażąjąc SIMPLE.ERP. Spółka rozpoczęła eksploatacje systemu ERP w pięciu podstawowych obszarach funkcjonalnych: Finansowo Księgowym, Majątku Trwałym , Obrocie Towarowym, Personelu oraz INFO.

 • Simple zwycięża systemem ERP w kolejnym szpitalu

   SIMPLE S.A. zostało zwycięzcą przetargu ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny na „Zakup systemu komputerowego klasy ERP dla obsługi administracji SPDSK oraz dedykowanego serwera z motorem bazy danych i oprogramowaniem systemowym”.

 • Branża edukacyjna stawia na SIMPLE.ERP

   Wrocławska Akademia Medyczna we Wrocławiu eksploatuje dedykowane uczelniom wyższym rozwiązanie SIMPLE.EDU oparte o system ERP w pięciu podstawowych obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel oraz INFO.

 • Akademia Rolnicza w Lublinie z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - systemy ERP, ERP, CRMKonsorcjum SIMPLE S.A. i HIGHCOM S.C. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisało umowę na opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzającego Uczelnią. Projekt podzielony będzie na 12 modułów oprogramowania obejmującego wszystkie aspekty działalności Uczelni, wspomagając obsługę administracyjną i proces dydaktyczny.
 • Desery lodowe na bazie systemu ERP firmy SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPNajwiększy polski producent lodów firma Grycan zdecydowała się na pełną informatyzację procesu produkcyjnego z systemem ERP firmy SIMPLE.
 • SWPS wybrała system ERP dla uczelni

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, CRM, MRPWładze SWPS podjęły decyzję o wdrożeniu dedykowanego szkolnictwu wyższemu systemu ERP SIMPLE.EDU, aby móc sprawnie zarządzać wszystkimi wydziałami i analizować bieżące potrzeby uczelni.
 • Politechnika Częstochowska z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPSIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisało umowę na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechnika Częstochowską klasy ERP wraz z obiegiem dokumentów.
 • SIMPLE.ERP u producenta maszyn i urządzeń dla rolnictwa

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, zarządzanie produkcjąPracowniczy Ośrodek Maszynowy z Augustowa rozpoczął prace na świeżo wdrożonym oprogramowaniu, wspierającym zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Wdrożenie SIMPLE.ERP pozwoliło objąć kontrolą wszystkie procesy zachodzące w POM i zarządzać nimi w efektywny i rentowny sposób. Wdrożony system został wzbogacony o platformę stworzoną z myślą o specyfice branży produkcyjnej.
 • Informatyzacja polskiej służby zdrowia z SIMPLE.ERP

  SIMPLE - ERP, systemy ERPZintegrowany System Informatyczny SIMPLE.ERP usprawniający działania administracyjne już w ponad 240 placówkach medycznych, będzie również zarządzał Szpitalem Powiatowym im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bełżycach.
 • SIMPLE.ERP w DOBRYM SZPITALU

  SIMPLE - ERP, systemy ERPWynikiem przetargu nieograniczonego Wielospecjalistyczny Szpital im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu będzie pracował na SIMPLE.ERP. System ERP zapewni wsparcie obsługi części administracyjnej Szpitala umożliwiając świadczenie najwyższej jakości opieki zdrowotnej w efektywny kosztowo sposób.
 • Służba zdrowia wybiera SIMPLE.ERP

  SIMPLE - SYSTEMY ERP, CRM, zarządzanie zasobami ludzkimiW wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego kolejny szpita, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu będzie miał możliwość planowania i zarządzania za pomocą systemu ERP. Optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie długofalowej polityki kadrowej, bieżąca analiza kosztów, automatyzacja działań administracyjnych i zmniejszenie kosztów z tym związanych to korzyści jakie niesie wdrożenie SIMPLE.ERP w Szpitalu.
 • Nowe możliwości systemu SIMPLE.ERP dzięki integracji z systemem BankConnect Banku BPH

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERPFirma SIMPLE S.A. uzyskała certyfikat „Gold Certified Partner”, a tym samym otrzymała tytuł Złotego Partnera Banku BPH dzięki realizacji projektu integracji SIMPLE.ERP z systemem transakcyjnym Banku BPH w trybie online.
 • System ERP firmy SIMPLE wygrywa w KibR

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, MRPW wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dostawę, instalację i wdrożenie systemu ERP w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów wyłoniono Konsorcjum firm SIMPLE S.A. i MIS S.A. jako wykonawcę projektu. Bogata funkcjonalność oferowanych przez Konsorcjum rozwiązań informatycznych min. systemu SIMPLE.ERP, elastyczność oraz możliwość ich integracji z systemami dedykowanymi jednostkom publicznym, pokonała inne rozwiązania oferowane przez firmy konkurencyjne z branży IT.
 • ZOZ MSWiA w Białymstoku informatyzuje procesy z SIMPLE.ERP

  SIMPLE - ERP, systemy ERPW wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono SIMPLE S.A. oraz COM-PAN System Sp. z o.o. jako konsorcjum firm, które przeprowadzą pełną informatyzację działalności administracyjnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku. Projekt przewiduje wdrożenie systemu ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Zarządzanie Personelem, Majątek Trwały, Obrót Towarowy oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów.
 • Wyższa Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zdecydowała się na rozwiązanie SIMPLE w 2010 roku. Obecnie Uczelnia dzięki zrealizowanemu wdrożeniu w pełni korzysta z zakupionego systemu ERP co umożliwia spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych obejmujących wszystkie aspekty działalności Szkoły.
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk pracuje na SIMPLE.ERP

  SIMPLE - Systemy ERPInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk rozpoczął pracę w systemie ERP firmy SIMPLE w ramach zakończonego wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”.
 • Port Lotniczy Kraków- Balice rekomenduje SIMPLE.ERP

  SIMPLE - ERP, systemy ERPNajwiększy port lotniczy Kraków Airport potwierdza swoje zadowolenie rekomendacjami dla SIMPLE.ERP Przedstawiciele Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. wybrali system ERP firmy SIMPLE, aby sprawnie zarządzać rozproszoną strukturą Portu Lotniczego. Specyfika prowadzonej działalności wymagała takiego narzędzia informatycznego, które swoją funkcjonalnością i wielomodułowością pozwoli zarządzać wszystkimi zasobami Portu. Po długotrwałej analizie rynku oraz dostępnych na nim systemów informatycznych, Zarząd Portu oraz przyszli użytkownicy systemu, wybrali oprogramowanie marki SIMPLE.
 • Liberty Poland SA wybiera system ERP firmy SIMPLE SA

  SIMPLE - ERP, system ERP, SIMPLE.ERPW wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej firma Liberty Poland SA podjęła decyzję o wdrożeniu SIMPLE.ERP. Oprogramowanie wesprze kluczowe z punktu widzenia Zarządu obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez implementację obszarów – Obrót Towarowy, Finanse i Księgowość, Majątek Trwały oraz Business Intelligence. Rozpoczęcie pracy z systemem zaplanowane jest na styczeń 2012 roku.
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie pracuje na systemie ERP firmy SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERPSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie korzysta z systemu ERP firmy SIMPLE w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały oraz Obrót Towarowy.
 • Mebleplast zarządza zasobami ludzkimi z SIMPLE

  SIMPLE -ERP, systemy ERP, zarządzanie zasobami ludzkimiMebelplast - jeden z największych polskich producentów, dostawców oraz eksporterów mebli tapicerowanych cenionych w kraju i na świecie, zarządza zasobami ludzkimi z SIMPLE.ERP Personel.
 • Bonus z systemem ERP firmy SIMPLE SA

  SIMPLE - ERP, system ERP, SIMPLE.ERP, CRMBonus Systems Polska S.A. - wybrał firmę SIMPLE S.A. jako partnera biznesowego w procesie wdrożenia systemu SIMPLE.ERP oraz Microsoft Dynamics CRM 2011 w struktury Grupy Bonus Systems.
 • Fabryka Urządzeń Dźwigowych zarządza produkcją z SIMPLE.PROD

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERP, SIMPLE.PRODFabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. wykorzystuje w procesie zarządzania nowoczesny system ERP SIMPLE.ERP oraz moduł wspierający zarządzanie produkcją SIMPLE.PROD wspomagające proces zarządzania w technicznym przygotowaniu produkcji oraz w jej planowaniu i realizacji.
 • Systemy ERP firmy SIMPLE umacniają pozycję w służbie zdrowia

  SIMPLE - ERP, SIMPLE.ERPSZPITAL POWIATOWY im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich to już kolejna placówka, która zdecydowała się na automatyzację procesów biznesowych za pomocą systemu SIMPLE.ERP. Pakiet ERP zostanie wdrożony w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Wdrożenia systemu e-zdrowie wraz z nadzorem autorskim”.
 • Największe polskie Szpitale inwestują w sprawdzony system ERP

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERPZespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wybrał sprawdzony system ERP firmy SIMPLE wspierający procesy zarządcze we wszystkich obszarach działalności administracyjnej placówki.
 • SIMPLE.ERP u lidera techniki smarowniczej

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERPFirma Ecol Sp. z o.o. w Rybniku jest polskim liderem w zakresie techniki smarowniczej oraz technik czyszczenia hydrodynamicznego, obejmujących realizację usług remontowo - konserwacyjnych i smarowniczych oraz dystrybucję paliw, olejów i smarów dla przemysłu wspomaganą nowoczesnym serwisem olejowym.
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy wybiera system ERP firmy SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPSIMPLE S.A. zwyciężyła w prztargu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na system ERP,  uzyskując najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji, dzięki bogatej funkcjonalności i intuicyjności systemu SIMPLE.ERP.
 • Liberty Poland SA systemie ERPSIMPLE

  SIMPLE - ERP, SYSTEMY ERP, SIMPLE.ERPLiberty Poland S.A. - wiodący partner firmy Polkomtel - operatora sieci telefonii komórkowej pracuje na SIMPLE.ERP.
loading...
loading...
loading...

Feerum SA z systemem ERP firmy BPSC

Feerum SA z systemem ERP firmy BPSC

Dyrektorzy finansowi wyznaczają kierunki...

Dyrektorzy finansowi odegrają kluczową rolę w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw – wynika z...

Firmy wdrażające cyfrowe technologie rosną...

Sztuczna inteligencja, wykorzystanie danych czy machine learning będą mieć w przyszłości...

ENIX z systemem ERP SAP Business One

ENIX, wiodący producent grzejników łazienkowych, wybrał system ERP SAP Business One oraz ALTAB...

Digitalizacja akt pracowniczych - innowacja...

Od 1 stycznia 2019 wejdzie w życie nowelizacja, dzięki której firmy będą mogły przechowywać...

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
 • eqsystembaner
 • snt button 250