Newsletter

 • Sage Symfonia dla uczelni

  Sage Symfonia, producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie oraz usług informatycznych dla sektora MSP, nawiązał współpracę z informatyczną firmą Highcom. Wspólnie firmy przygotowały rozwiązanie dla uczelni wyższych - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie i Administrowanie Szkołą Wyższą.
 • Akademia Rolnicza w Lublinie korzysta z rozwiązania Nowoczesna Uczelnia

  Akademia Rolnicza w Lublinie należy do najstarszych placówek  wyższego szkolnictwa rolniczego w powojennej Polsce. Korzeniami sięga 1944 roku, kiedy to mocą specjalnego dekretu powołano na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jej dwa najstarsze wydziały: Rolny (obecnie Rolniczy) i Weterynaryjny (obecnie Medycyny Weterynaryjnej).
 • Bo Concept z systemem ERP oraz Retail Columbus

  Wdrożenie w sieci salonów z wyposażeniem wnętrz Bo Concept jest w ostatnim czasie kolejnym po projektach dla Royal Collection, gdzie do zarządzania sprzedażą detaliczną zostanie wykorzystane wertykalne rozwiązanie Retail Columbus. Projekt obejmie salony Bo Concept w Warszawie, Sopocie i Katowicach.  
 • ERP dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Gliwicach

   Trwa proces wdrożenia systemu ERP w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. Zgodnie z założonym harmonogramem, PKM rozpocznie eksploatację SIMPLE.ERP od stycznia 2008 r.

 • Zintegrowane zarządzanie Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

  KALASOFT podpisała umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu na dostawę, implementację i serwis systemu ERP dla uczelni wyższych – HMS Solution. Umowa jest konsekwencją przeprowadzonego w pierwszym kwartale tego roku, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez byłą Akademię Rolniczą w Poznaniu, na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią.

 • Dr Josef Raabe z systemem ERP

   Przedstawiciele zarządów SIMPLE S.A. i Wydawnictwa Dr Josef Raabe zawarli umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Wydawnictwo działa na wielu rynkach, dostarcza fachowych informacji coraz to nowym grupom zawodowym, m.in. nauczycielom, dyrektorom i personelowi administracyjnemu szkół i przedszkoli, lekarzom, farmaceutom i menedżerom ochrony zdrowia, przedsiębiorcom, samorządowcom, księżom.

 • Uniwersytet Medyczny z pakietem ERP

  Comarch podpisał z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie umowę na dostawę i wdrożenie systemu ERP. Kwota kontraktu wynosi 3 048 957 PLN brutto. Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte na rzecz Konsorcjum, którego liderem jest Comarch SA, a członkiem Nextech Sp. z o.o.

 • System ERP dla IMP

   Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi jest placówką naukowo–badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy.
 • System ERP we wrocławskich tramwajach

  Spółka SENTE Systemy Informatyczne rozpoczyna wdrażanie zintegrowanego systemu klasy ERP w firmie Protram Wrocław Sp. z o.o. Nowe oprogramowanie usprawni w firmie m.in. logistykę produkcji tramwajów.

 • Przetarg na system ERP i Business Intelligence rozstrzygnięty

  Macrologicwygrał przetarg na wdrożenie systemu informatycznego w Instytutcie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Umowa przewiduje 4-letnią obsługę jednostki badawczej. Realizowany projekt obejmuje wdrożenie oprogramowania ERP oraz Business Intelligence.

 • ARMAK rekomoneduje ERP firmy Simple

  Szczegółowe zapytanie ofertowe, definicje i projekt umowy rozesłano do blisko dwudziestu potencjalnych dostawców. W dalszym etapie analizowano złożone oferty i przeprowadzono szereg szczegółowych prezentacji rozwiązań. Wybrano system SIMPLE.ERP, gdyż spełniał wymagania ARMAK i wyróżniał się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Do wdrożenia systemu ERP

  wybrano firmę SIMPLE Sp. z o.o. ze względu na jej doświadczenie potwierdzone referencjami. (…) Praca na zintegrowanym systemie informatycznym wprowadza istotne zmiany organizacyjne.

 • WSZiB w Pozaniu wybrała system ERP

  simple17 lipca został podpisany protokół odbioru poświadczający zakończenie prac wdrożeniowych systemu ERP w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Uczelnia dołączyła do grona ponad 35 szkół wyższych korzystających z naszego rozwiązania.

 • Branża edukacyjna stawia na SIMPLE.ERP

   Wrocławska Akademia Medyczna we Wrocławiu eksploatuje dedykowane uczelniom wyższym rozwiązanie SIMPLE.EDU oparte o system ERP w pięciu podstawowych obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel oraz INFO.

 • Pakiet ERP dla Uniwersyteckie Szpitala Klinicznego w Łodzi

  Comarch zakończył z sukcesem wdrożenie zintegrowanego pakietu ERP Comarch Egeria w SP ZOZ Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi.
 • Petecki z systemem ERP MAAT

  COMPSOFT - ERP, systemy ERPPrzedsiębiorstwo Petecki Investment Sp. z o.o., kolejna ze spółek funkcjonujących w ramach grupy PETECKI, jednego z największych polskich producentów okien i drzwi z PCV oraz aluminium, rozpoczęło wdrożenie pakietu MAAT, zintegrowanego rozwiązania klasy ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Akademia Rolnicza w Lublinie z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - systemy ERP, ERP, CRMKonsorcjum SIMPLE S.A. i HIGHCOM S.C. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisało umowę na opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzającego Uczelnią. Projekt podzielony będzie na 12 modułów oprogramowania obejmującego wszystkie aspekty działalności Uczelni, wspomagając obsługę administracyjną i proces dydaktyczny.
 • SWPS wybrała system ERP dla uczelni

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, CRM, MRPWładze SWPS podjęły decyzję o wdrożeniu dedykowanego szkolnictwu wyższemu systemu ERP SIMPLE.EDU, aby móc sprawnie zarządzać wszystkimi wydziałami i analizować bieżące potrzeby uczelni.
 • Politechnika Częstochowska z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPSIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisało umowę na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechnika Częstochowską klasy ERP wraz z obiegiem dokumentów.
 • Wyższa Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zdecydowała się na rozwiązanie SIMPLE w 2010 roku. Obecnie Uczelnia dzięki zrealizowanemu wdrożeniu w pełni korzysta z zakupionego systemu ERP co umożliwia spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych obejmujących wszystkie aspekty działalności Szkoły.
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk pracuje na SIMPLE.ERP

  SIMPLE - Systemy ERPInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk rozpoczął pracę w systemie ERP firmy SIMPLE w ramach zakończonego wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”.
 • Kolejna jednostka naukowo-badawcza w gronie użytkowników SIMPLE

  SIMPLE - ERP, system ERPInstytut Technologiczno – Przyrodniczy w Warszawie rozpoczął pracę w systemie SIMPLE.ERP. Wdrożony system usprawnia wszystkie procesy zachodzące w kluczowych dla jednostki obszarach: , Zarządzanie Projektami, Finanse i Księgowość , Zarządzanie Personelem , Majątek Trwały , Obrót Towarowy , INFO.
 • Kolejna Szkoła Wyższa wybrała system ERP marki SIMPLE S.A.

  SIMPLE - ERP, systemy eRPPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zawarła z firmą SIMPLE S.A. umowę, której celem jest zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie i Administrowanie Uczelnią.
 • Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego wdraża system ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERPSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, podpisała Umowę z firmą SIMPLE S.A. na dostawę oraz wdrożenie systemu ERP w obszarze administracyjnym oraz dziekanatowym.
 • Pakiet ERP dla ludzi morza

  SIMPLE - ERP, systemy ERPAkademia Morska w wyniku przeprowadzonego przetargu na zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu klasy ERP, wybrała ofertę Spółki SIMPLE S.A., doświadczonego dostawcy ZSI dla edukacji.
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wybiera system Simple.ERP

  SIMPLE - ERP, systemy ERPWładze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zarząd firmy SIMPLE podpisali Umowę, przedmiotem której jest dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu zarządzania Uniwersytetem.
 • SIMPLE.EDU w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

  SIMPLE Firma SIMPLE S.A. przeprowadzi wdrożenie kompleksowej platformy SIMPLE.EDU w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, która zapewni sprawne zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w Uczelni.
 • Kolejne wdrożenie w Uczelni Wyższej zakończone sukcesem

  SIMPLEWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie udzieliła pisemnych rekomendacji oprogramowaniu SIMPLE.EDU oraz zespołowi konsultantów, zaangażowanych w realizację usług związanych z projektem.
 • UNIT4 TETA stawia kolejne kroki w sektorze edukacji

  Prestiżowy kontrakt z Politechniką Wrocławską na wdrożenie systemu ERP jest już drugim w bieżącym roku, jaki podpisała UNIT4 TETA. Sektor szkolnictwa jest strategiczny dla całej Grupy UNIT4.

 • Kolejny Uniwersystet inwestuje w rozwiązanie ERP SIMPLE.EDU

  SIMPLEUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to już 9 uczelnia, która w 2013 roku zdecydowała się na wdrożenie systemu SIMPLE.EDU. Władze szkoły w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrały oprogramowanie SIMPLE, które usprawni realizację codziennych obowiązków administracyjnych oraz pozwoli na pełną kontrolę finansów uczelni.
 • Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna wdraża oprogramowanie SIMPLE.ERP

  SIMPLEWyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania ofertowego, do którego zaproszono dziewięć firm z branży IT, wyłoniła spółkę SIMPLE jako wykonawcę projektu pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Jedna z największych wrocławskich uczelni wybrała oprogramowanie SIMPLE

  SIMPLE - ERPOgłoszone przez Uczelnię postępowanie przetargowe na realizację projektu Wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyłoniło ofertę firmy SIMPLE z autorskim oprogramowaniem dedykowanym Uczelniom Wyższym – SIMPLE.EDU.
   
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wdrożył system ERP Xpertis

  MACORLOGIC - pakiet ERP XpertisIPPT PAN przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia był zintegrowany system do zarządzania. Oferta Macrologic spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne określone w warunkach zamówienia i odpowiadała na oczekiwania Instytutu.
 • Politechnika Świętokrzyska z pakietem ERP SIMPLE

  SIMPLEJedna z największych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim - Politechnika Świętokrzyska będzie użytkownikiem systemu ERP dedykowanego sektorowi edukacyjnemu - SIMPLE.EDU.
   
 • "Uczelnia Liderów" wybiera system ERP lidera rozwiązań dla edukacji

  SIMPLE - systemy ERP dla edukacjiWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako 11 jednostka w 2013 roku, zdecydowała się na wymianę dotychczas funkcjonującego w Uczelni oprogramowania na kompleksową i zintegrowaną platformę SIMPLE.
 • Comarch ERP Optima w Narodowym Centrum Nauki

  W Narodowym Centrum Nauki w Krakowie, jednostce wspierającej działalność naukową w zakresie badań podstawowych, wdrożono program Comarch ERP Optima. Dzięki wdrożonym modułom Comarch ERP Optima: Księga Handlowa, Płace i Kadry, Kasa/Bank, Handel, Analizy, Środki Trwałe , Analizy BI oraz Obieg Dokumentów, program zapewnia rzetelne prowadzenie księgowości i finansów, obsługę kadrową i płacową oraz ewidencję środków trwałych.
   
 • Zarządzanie uczelnią coraz bardziej SIMPLE

  SIMPLE Kolejna, prestiżowa uczelnia jaką jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, wybrała do zwiększenia efektywności działalności kompleksowe oprogramowanie firmy SIMPLE S.A. Projekt jest największym w historii Spółki podpisanym kontraktem w branży edukacyjnej.
   
 • Liczba użytkowników SIMPLE.EDU systematycznie się zwiększa!

  SIMPLEWyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie usprawni komunikację ze studentami oraz ułatwi proces rekrutacji z pomocą oprogramowania SIMPLE.EDU.
   
 • Uczelnia jutra z SIMPLE S.A.

  SIMPLE - ERP - systemyAkademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrała oprogramowanie firmy SIMPLE S.A., które będzie podstawą w sprawniejszym i efektywniejszym zarządzaniu zasobami placówki.
   
 • SIMPLE powiększa pulę Uczelnianych kontraktów

  SIMPLE - SYSTEMY ERP DLA EDUKACJIGórnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach podjęła decyzję o konieczności wdrożenia jednolitego oprogramowania, które usprawni procesy zarządcze. Uczelnia do tego celu wybrała oprogramowanie SIMPLE.EDU zastępując dotychczas funkcjonujące oprogramowanie również w części dziekanatowej.
 • SIMPLE zakończyło wdrożenie systemu ERP na Uniwersytetecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

  SIMPLESIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach zadania: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – klasy ERP w celu usprawnienia obsługi studentów, zracjonalizowania organizacji procesu dydaktycznego, zmiany sposobu zarządzania Uczelnią oraz rozwijania wśród studentów i pracowników sprawności posługiwania się nowymi technologiami ICT w życiu codziennym.

 • System ERP na Uniwersytecie Gdańskim

  OPTeam podpisał z Uniwersytetem Gdańskim umowę o wartości 3,76 mln zł netto, której przedmiotem jest realizacja kompleksowej dostawy, wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP - TETA EDU wraz z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych - TETA BI.

 • Największa Uczelnia regionu Warmińsko - Mazurskiego wybrała SIMPLE

  SIMPLEKolejna Uczelnia wybrała firmę SIMPLE S.A. do realizacji projektu wzmocnienia swojego potencjału. 28 lutego 2014 roku Władze Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie podpisały umowę, której przedmiotem jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”.

 • AWF Gdańsk informatyzuje Uczelnię z pomocą SIMPLE!

  SIMPLEFirma SIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, ogłoszonego przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, została wykonawcą zadania pn. „Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU)”
 • System TETA EDU wybrany przez kolejną uczelnię

  Uczelnie wyższe w Polsce starają się konkurować o studentów. Takie podejście korzystnie wpływa zarówno na jakość kształcenia, jak i rozwój placówek dydaktycznych. Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, by sprostać tym oczekiwaniom, postanowił opracować innowacyjny Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania (ZISZ). W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego został do realizacji tego celu wybrany system TETA EDU, dostarczany przez UNIT4 TETA. Za wdrożenie będzie odpowiedzialna rzeszowska spółka OPTeam, wieloletni Partner Wdrożeniowy producenta.
 • INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN BĘDZIE ROZLICZAŁ PROJEKTY Z SIMPLE.ERP

  SIMPLEInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłonił SIMPLE S.A. na wykonawcę zadania „Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI)”.

 • Politechnika Rzeszowska z nowoczesną technologią oraz e-usługami od SIMPLE

  simplePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to kolejna szkoła wyższa, która proces informatyzacji i wprowadzenia szeroko rozumianych e-usług powierzyła warszawskiej spółce giełdowej SIMPLE S.A. – liderowi w dziedzinie informatyzacji branży edukacyjnej.

 • Warszawska SGH wdroży system ERP firmy SIMPLE

  SIMPLESzkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego z SIMPLE S.A. Firma została wybrana na dostawcę systemu w wyniku procedury przetargowej. Termin realizacji wdrożenia to koniec września 2015 r.

 • SIMPLE.EDU na krakowskiej uczelni

  SIMPLEWładze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarły umowę z firmą SIMPLE S.A., przedmiotem której jest wdrożenie nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 • SIMPLE S.A. wygrywa na Akademii Sztuk Pięknych

  simpleAkademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, to kolejna już publiczna uczelnia artystyczna, która w wyniku przetargu nieograniczonego wybrała ofertę złożoną przez SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • System TETA EDU wspiera Politechnikę Gdańską

  Firma Unit4 Polska zakończyła wdrożenie systemu TETA EDU na największej na Pomorzu uczelni wyższej – Politechnice Gdańskiej. Projekt rozpoczął się 3 lata temu i objął kolejno etapy wdrożenia obszarów: Finanse, Majątek Trwały, Logistyka i Zarządzanie Projektami wraz z narzędziem TETA Business Intelligence.

loading...
loading...
loading...

Internet rzeczy rośnie w tempie 30 proc....

W kolejnych latach rynek internetu rzeczy będzie się rozwijał w 30-proc. tempie, a w 2021 r. do...

Procesowy ERP w firmie Danstoker

Procesowy ERP w firmie Danstoker

Fabryka Cyfrowych Przemian

Technologie cyfrowe są katalizatorem rozwoju biznesu. Chcemy przybliżyć Państwu te rozwiązania,...

DSR: Efektywna produkcja zaczyna się od...

Efektywna produkcja zaczyna się od skutecznego planowania, które w dzisiejszych czasach nie może...

Fabryka Przyszłości wg Microsoft

Sektor produkcyjny otwiera się na nowy trend, jakim jest cyfrowa transformacja. Analiza danych...

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
 • eqsystembaner
 • snt button 250