Newsletter

 • Sage Symfonia dla uczelni

  Sage Symfonia, producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie oraz usług informatycznych dla sektora MSP, nawiązał współpracę z informatyczną firmą Highcom. Wspólnie firmy przygotowały rozwiązanie dla uczelni wyższych - Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie i Administrowanie Szkołą Wyższą.
 • Akademia Rolnicza w Lublinie korzysta z rozwiązania Nowoczesna Uczelnia

  Akademia Rolnicza w Lublinie należy do najstarszych placówek  wyższego szkolnictwa rolniczego w powojennej Polsce. Korzeniami sięga 1944 roku, kiedy to mocą specjalnego dekretu powołano na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jej dwa najstarsze wydziały: Rolny (obecnie Rolniczy) i Weterynaryjny (obecnie Medycyny Weterynaryjnej).
 • Bo Concept z systemem ERP oraz Retail Columbus

  Wdrożenie w sieci salonów z wyposażeniem wnętrz Bo Concept jest w ostatnim czasie kolejnym po projektach dla Royal Collection, gdzie do zarządzania sprzedażą detaliczną zostanie wykorzystane wertykalne rozwiązanie Retail Columbus. Projekt obejmie salony Bo Concept w Warszawie, Sopocie i Katowicach.  
 • ERP dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Gliwicach

   Trwa proces wdrożenia systemu ERP w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach. Zgodnie z założonym harmonogramem, PKM rozpocznie eksploatację SIMPLE.ERP od stycznia 2008 r.

 • Zintegrowane zarządzanie Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

  KALASOFT podpisała umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu na dostawę, implementację i serwis systemu ERP dla uczelni wyższych – HMS Solution. Umowa jest konsekwencją przeprowadzonego w pierwszym kwartale tego roku, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez byłą Akademię Rolniczą w Poznaniu, na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią.

 • Dr Josef Raabe z systemem ERP

   Przedstawiciele zarządów SIMPLE S.A. i Wydawnictwa Dr Josef Raabe zawarli umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Wydawnictwo działa na wielu rynkach, dostarcza fachowych informacji coraz to nowym grupom zawodowym, m.in. nauczycielom, dyrektorom i personelowi administracyjnemu szkół i przedszkoli, lekarzom, farmaceutom i menedżerom ochrony zdrowia, przedsiębiorcom, samorządowcom, księżom.

 • Uniwersytet Medyczny z pakietem ERP

  Comarch podpisał z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie umowę na dostawę i wdrożenie systemu ERP. Kwota kontraktu wynosi 3 048 957 PLN brutto. Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte na rzecz Konsorcjum, którego liderem jest Comarch SA, a członkiem Nextech Sp. z o.o.

 • System ERP dla IMP

   Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi jest placówką naukowo–badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy.
 • System ERP we wrocławskich tramwajach

  Spółka SENTE Systemy Informatyczne rozpoczyna wdrażanie zintegrowanego systemu klasy ERP w firmie Protram Wrocław Sp. z o.o. Nowe oprogramowanie usprawni w firmie m.in. logistykę produkcji tramwajów.

 • Przetarg na system ERP i Business Intelligence rozstrzygnięty

  Macrologicwygrał przetarg na wdrożenie systemu informatycznego w Instytutcie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Umowa przewiduje 4-letnią obsługę jednostki badawczej. Realizowany projekt obejmuje wdrożenie oprogramowania ERP oraz Business Intelligence.

 • ARMAK rekomoneduje ERP firmy Simple

  Szczegółowe zapytanie ofertowe, definicje i projekt umowy rozesłano do blisko dwudziestu potencjalnych dostawców. W dalszym etapie analizowano złożone oferty i przeprowadzono szereg szczegółowych prezentacji rozwiązań. Wybrano system SIMPLE.ERP, gdyż spełniał wymagania ARMAK i wyróżniał się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Do wdrożenia systemu ERP

  wybrano firmę SIMPLE Sp. z o.o. ze względu na jej doświadczenie potwierdzone referencjami. (…) Praca na zintegrowanym systemie informatycznym wprowadza istotne zmiany organizacyjne.

 • WSZiB w Pozaniu wybrała system ERP

  simple17 lipca został podpisany protokół odbioru poświadczający zakończenie prac wdrożeniowych systemu ERP w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Uczelnia dołączyła do grona ponad 35 szkół wyższych korzystających z naszego rozwiązania.

 • Branża edukacyjna stawia na SIMPLE.ERP

   Wrocławska Akademia Medyczna we Wrocławiu eksploatuje dedykowane uczelniom wyższym rozwiązanie SIMPLE.EDU oparte o system ERP w pięciu podstawowych obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel oraz INFO.

 • Pakiet ERP dla Uniwersyteckie Szpitala Klinicznego w Łodzi

  Comarch zakończył z sukcesem wdrożenie zintegrowanego pakietu ERP Comarch Egeria w SP ZOZ Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi.
 • Petecki z systemem ERP MAAT

  COMPSOFT - ERP, systemy ERPPrzedsiębiorstwo Petecki Investment Sp. z o.o., kolejna ze spółek funkcjonujących w ramach grupy PETECKI, jednego z największych polskich producentów okien i drzwi z PCV oraz aluminium, rozpoczęło wdrożenie pakietu MAAT, zintegrowanego rozwiązania klasy ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Akademia Rolnicza w Lublinie z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - systemy ERP, ERP, CRMKonsorcjum SIMPLE S.A. i HIGHCOM S.C. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisało umowę na opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzającego Uczelnią. Projekt podzielony będzie na 12 modułów oprogramowania obejmującego wszystkie aspekty działalności Uczelni, wspomagając obsługę administracyjną i proces dydaktyczny.
 • SWPS wybrała system ERP dla uczelni

  SIMPLE - ERP, systemy ERP, CRM, MRPWładze SWPS podjęły decyzję o wdrożeniu dedykowanego szkolnictwu wyższemu systemu ERP SIMPLE.EDU, aby móc sprawnie zarządzać wszystkimi wydziałami i analizować bieżące potrzeby uczelni.
 • Politechnika Częstochowska z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPSIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisało umowę na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechnika Częstochowską klasy ERP wraz z obiegiem dokumentów.
 • Wyższa Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z systemem ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERP, systemy ERPWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zdecydowała się na rozwiązanie SIMPLE w 2010 roku. Obecnie Uczelnia dzięki zrealizowanemu wdrożeniu w pełni korzysta z zakupionego systemu ERP co umożliwia spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych obejmujących wszystkie aspekty działalności Szkoły.
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk pracuje na SIMPLE.ERP

  SIMPLE - Systemy ERPInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk rozpoczął pracę w systemie ERP firmy SIMPLE w ramach zakończonego wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”.
 • Kolejna jednostka naukowo-badawcza w gronie użytkowników SIMPLE

  SIMPLE - ERP, system ERPInstytut Technologiczno – Przyrodniczy w Warszawie rozpoczął pracę w systemie SIMPLE.ERP. Wdrożony system usprawnia wszystkie procesy zachodzące w kluczowych dla jednostki obszarach: , Zarządzanie Projektami, Finanse i Księgowość , Zarządzanie Personelem , Majątek Trwały , Obrót Towarowy , INFO.
 • Kolejna Szkoła Wyższa wybrała system ERP marki SIMPLE S.A.

  SIMPLE - ERP, systemy eRPPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zawarła z firmą SIMPLE S.A. umowę, której celem jest zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie i Administrowanie Uczelnią.
 • Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego wdraża system ERP SIMPLE

  SIMPLE - ERPSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, podpisała Umowę z firmą SIMPLE S.A. na dostawę oraz wdrożenie systemu ERP w obszarze administracyjnym oraz dziekanatowym.
 • Pakiet ERP dla ludzi morza

  SIMPLE - ERP, systemy ERPAkademia Morska w wyniku przeprowadzonego przetargu na zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu klasy ERP, wybrała ofertę Spółki SIMPLE S.A., doświadczonego dostawcy ZSI dla edukacji.
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wybiera system Simple.ERP

  SIMPLE - ERP, systemy ERPWładze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zarząd firmy SIMPLE podpisali Umowę, przedmiotem której jest dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu zarządzania Uniwersytetem.
 • SIMPLE.EDU w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

  SIMPLE Firma SIMPLE S.A. przeprowadzi wdrożenie kompleksowej platformy SIMPLE.EDU w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, która zapewni sprawne zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w Uczelni.
 • Kolejne wdrożenie w Uczelni Wyższej zakończone sukcesem

  SIMPLEWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie udzieliła pisemnych rekomendacji oprogramowaniu SIMPLE.EDU oraz zespołowi konsultantów, zaangażowanych w realizację usług związanych z projektem.
 • UNIT4 TETA stawia kolejne kroki w sektorze edukacji

  Prestiżowy kontrakt z Politechniką Wrocławską na wdrożenie systemu ERP jest już drugim w bieżącym roku, jaki podpisała UNIT4 TETA. Sektor szkolnictwa jest strategiczny dla całej Grupy UNIT4.

 • Kolejny Uniwersystet inwestuje w rozwiązanie ERP SIMPLE.EDU

  SIMPLEUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to już 9 uczelnia, która w 2013 roku zdecydowała się na wdrożenie systemu SIMPLE.EDU. Władze szkoły w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrały oprogramowanie SIMPLE, które usprawni realizację codziennych obowiązków administracyjnych oraz pozwoli na pełną kontrolę finansów uczelni.
 • Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna wdraża oprogramowanie SIMPLE.ERP

  SIMPLEWyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania ofertowego, do którego zaproszono dziewięć firm z branży IT, wyłoniła spółkę SIMPLE jako wykonawcę projektu pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Jedna z największych wrocławskich uczelni wybrała oprogramowanie SIMPLE

  SIMPLE - ERPOgłoszone przez Uczelnię postępowanie przetargowe na realizację projektu Wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyłoniło ofertę firmy SIMPLE z autorskim oprogramowaniem dedykowanym Uczelniom Wyższym – SIMPLE.EDU.
   
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wdrożył system ERP Xpertis

  MACORLOGIC - pakiet ERP XpertisIPPT PAN przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia był zintegrowany system do zarządzania. Oferta Macrologic spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne określone w warunkach zamówienia i odpowiadała na oczekiwania Instytutu.
 • Politechnika Świętokrzyska z pakietem ERP SIMPLE

  SIMPLEJedna z największych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim - Politechnika Świętokrzyska będzie użytkownikiem systemu ERP dedykowanego sektorowi edukacyjnemu - SIMPLE.EDU.
   
 • "Uczelnia Liderów" wybiera system ERP lidera rozwiązań dla edukacji

  SIMPLE - systemy ERP dla edukacjiWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako 11 jednostka w 2013 roku, zdecydowała się na wymianę dotychczas funkcjonującego w Uczelni oprogramowania na kompleksową i zintegrowaną platformę SIMPLE.
 • Comarch ERP Optima w Narodowym Centrum Nauki

  W Narodowym Centrum Nauki w Krakowie, jednostce wspierającej działalność naukową w zakresie badań podstawowych, wdrożono program Comarch ERP Optima. Dzięki wdrożonym modułom Comarch ERP Optima: Księga Handlowa, Płace i Kadry, Kasa/Bank, Handel, Analizy, Środki Trwałe , Analizy BI oraz Obieg Dokumentów, program zapewnia rzetelne prowadzenie księgowości i finansów, obsługę kadrową i płacową oraz ewidencję środków trwałych.
   
 • Zarządzanie uczelnią coraz bardziej SIMPLE

  SIMPLE Kolejna, prestiżowa uczelnia jaką jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, wybrała do zwiększenia efektywności działalności kompleksowe oprogramowanie firmy SIMPLE S.A. Projekt jest największym w historii Spółki podpisanym kontraktem w branży edukacyjnej.
   
 • Liczba użytkowników SIMPLE.EDU systematycznie się zwiększa!

  SIMPLEWyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie usprawni komunikację ze studentami oraz ułatwi proces rekrutacji z pomocą oprogramowania SIMPLE.EDU.
   
 • Uczelnia jutra z SIMPLE S.A.

  SIMPLE - ERP - systemyAkademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrała oprogramowanie firmy SIMPLE S.A., które będzie podstawą w sprawniejszym i efektywniejszym zarządzaniu zasobami placówki.
   
 • SIMPLE powiększa pulę Uczelnianych kontraktów

  SIMPLE - SYSTEMY ERP DLA EDUKACJIGórnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach podjęła decyzję o konieczności wdrożenia jednolitego oprogramowania, które usprawni procesy zarządcze. Uczelnia do tego celu wybrała oprogramowanie SIMPLE.EDU zastępując dotychczas funkcjonujące oprogramowanie również w części dziekanatowej.
 • SIMPLE zakończyło wdrożenie systemu ERP na Uniwersytetecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

  SIMPLESIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach zadania: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – klasy ERP w celu usprawnienia obsługi studentów, zracjonalizowania organizacji procesu dydaktycznego, zmiany sposobu zarządzania Uczelnią oraz rozwijania wśród studentów i pracowników sprawności posługiwania się nowymi technologiami ICT w życiu codziennym.

 • System ERP na Uniwersytecie Gdańskim

  OPTeam podpisał z Uniwersytetem Gdańskim umowę o wartości 3,76 mln zł netto, której przedmiotem jest realizacja kompleksowej dostawy, wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP - TETA EDU wraz z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych - TETA BI.

 • Największa Uczelnia regionu Warmińsko - Mazurskiego wybrała SIMPLE

  SIMPLEKolejna Uczelnia wybrała firmę SIMPLE S.A. do realizacji projektu wzmocnienia swojego potencjału. 28 lutego 2014 roku Władze Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie podpisały umowę, której przedmiotem jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”.

 • AWF Gdańsk informatyzuje Uczelnię z pomocą SIMPLE!

  SIMPLEFirma SIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, ogłoszonego przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, została wykonawcą zadania pn. „Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU)”
 • System TETA EDU wybrany przez kolejną uczelnię

  Uczelnie wyższe w Polsce starają się konkurować o studentów. Takie podejście korzystnie wpływa zarówno na jakość kształcenia, jak i rozwój placówek dydaktycznych. Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, by sprostać tym oczekiwaniom, postanowił opracować innowacyjny Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania (ZISZ). W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego został do realizacji tego celu wybrany system TETA EDU, dostarczany przez UNIT4 TETA. Za wdrożenie będzie odpowiedzialna rzeszowska spółka OPTeam, wieloletni Partner Wdrożeniowy producenta.
 • INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN BĘDZIE ROZLICZAŁ PROJEKTY Z SIMPLE.ERP

  SIMPLEInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłonił SIMPLE S.A. na wykonawcę zadania „Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI)”.

 • Politechnika Rzeszowska z nowoczesną technologią oraz e-usługami od SIMPLE

  simplePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to kolejna szkoła wyższa, która proces informatyzacji i wprowadzenia szeroko rozumianych e-usług powierzyła warszawskiej spółce giełdowej SIMPLE S.A. – liderowi w dziedzinie informatyzacji branży edukacyjnej.

 • Warszawska SGH wdroży system ERP firmy SIMPLE

  SIMPLESzkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego z SIMPLE S.A. Firma została wybrana na dostawcę systemu w wyniku procedury przetargowej. Termin realizacji wdrożenia to koniec września 2015 r.

 • SIMPLE.EDU na krakowskiej uczelni

  SIMPLEWładze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarły umowę z firmą SIMPLE S.A., przedmiotem której jest wdrożenie nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 • SIMPLE S.A. wygrywa na Akademii Sztuk Pięknych

  simpleAkademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, to kolejna już publiczna uczelnia artystyczna, która w wyniku przetargu nieograniczonego wybrała ofertę złożoną przez SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • System TETA EDU wspiera Politechnikę Gdańską

  Firma Unit4 Polska zakończyła wdrożenie systemu TETA EDU na największej na Pomorzu uczelni wyższej – Politechnice Gdańskiej. Projekt rozpoczął się 3 lata temu i objął kolejno etapy wdrożenia obszarów: Finanse, Majątek Trwały, Logistyka i Zarządzanie Projektami wraz z narzędziem TETA Business Intelligence.

loading...
loading...
loading...

Feerum SA z systemem ERP firmy BPSC

Feerum SA z systemem ERP firmy BPSC

Dyrektorzy finansowi wyznaczają kierunki...

Dyrektorzy finansowi odegrają kluczową rolę w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw – wynika z...

Firmy wdrażające cyfrowe technologie rosną...

Sztuczna inteligencja, wykorzystanie danych czy machine learning będą mieć w przyszłości...

ENIX z systemem ERP SAP Business One

ENIX, wiodący producent grzejników łazienkowych, wybrał system ERP SAP Business One oraz ALTAB...

Digitalizacja akt pracowniczych - innowacja...

Od 1 stycznia 2019 wejdzie w życie nowelizacja, dzięki której firmy będą mogły przechowywać...

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
 • eqsystembaner
 • snt button 250