streamsoftprestizStreamsoft Prestiż

(Streamsoft )

 

System ERP dedykowany firmom produkcyjnym i handlowym z różnych branż. Wspomaga proces zarządzania wszystkimi obszarami w firmie i obsługuje kluczowe procesy biznesowe. Elastyczność systemu sprawia, że dopasowuje się on do zmiennych warunków otoczenia zewnętrznego i rozwija wraz z rozwojem firm, które go wdrożyły. Zapewnia dostęp do spójnych informacji, usprawnia prace związane z rejestracją i przetwarzaniem danych, cechuje się dobrą relacją jakości do ceny. Głównym wyróżnikiem systemu Streamsoft Prestiż jest rozbudowany moduł do zarządzania produkcją. Ponad 5 tysięcy Klientów (firm) codziennie korzysta z systemu Streamsoft Prestiż.
 

 
Ogólny opis systemu:
Wielomodułowy system ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) przeznaczony dla średnich i dużych firm, które poszukują oprogramowania wspomagającego rejestrowanie i ewidencjonowanie transakcji oraz przygotowanie raportów i analiz wspierających procesy podejmowania decyzji. Wdrożenie systemu Streamsoft Prestiż porządkuje i umożliwia automatyzację przebiegających w firmie procesów biznesowych, także obsługę kluczowych procesów biznesowych.

Do przechowywania i przetwarzania danych gromadzonych w systemie Streamsoft Prestiż zastosowano opensourcową bazę Firebird, z interfejsem SQL w architekturze klient-serwer. Technologia klient-serwer jest gwarancją wysokiej odporności bazy danych na wszelkie awarie stanowisk sieciowych. Jednym z ważnych czynników, które decydują o zakupie oferowanego przez nas oprogramowania jest fakt, że potrafimy efektywnie obsłużyć firmy z ponad 400 stanowiskami pracującymi na jednej bazie danych.

Streamsoft Prestiż zapewnia sprawną obsługę Centrali firmy i jej oddziałów dzięki zastosowaniu technologii terminalowej.

Stały rozwój systemu Streamsoft Prestiż i wzbogacanie jego zakresu funkcjonalnego o nowe opcje, widoczny jest w aktualizacjach, udostępnianych co miesiąc dla użytkowników.

System Streamsoft Prestiż można dowolnie dopasowywać do potrzeb klienta – użytkownika dzięki wtyczkom. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i pozwalają dopasować system do wymagań klienta – wynikających ze specyfiki jego działania lub specyfiki branży, w której działa.


Dedykowane branże:
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł chemiczny
 • Branża metalowa
 • Transport
 • Stal
 • Elektronika
 • Przemysł drzewny i meblowy
 • Przemysł mechaniczny
 • Produkcja urządzeń medycznych
 • Obróbka metali
 • Produkcja opakowań Inżynieria przemysłowa
 • Przemysł tworzyw sztucznych
 • Odlewnictwo
 • Przemysł dostawczy
 • Produkcja maszyn Handel hurtowy
 • Przemysł metali
 • Handel hurtowy i detaliczny
 • Produkcja maszyn i urządzeń
 • Branża poligraficzna
 • Przemysł lekki
 • Branża papiernicza 
 • Produkcja szkła
 • Produkcja okien
 • Produkcja elementów złącznych
 • Produkcja sprzętu nagłaśniającego
 • Branża betoniarska i materiały budowlane
 • Produkcja sprzętu AGD
 • Produkcja materiałów archiwizacyjnych
 • Usługi
 • inne

Przykładowe wdrożenia:


FIRMY:


Docelowy użytkownik:

Docelowy użytkownik systemu Streamsoft Prestiż to przede wszystkim firmy produkcyjne z różnych branż, o różnym typie produkcji (na zamówienie – seryjna, na magazyn, na zamówienie – jednostkowa, produkcja tradycyjna i produkcja lean manufacturing)


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
Ponad 5 tysięcy wdrożenia systemu Streamsoft Prestiż


Preferowane platformy bazodanowe:

Opensourcowa bezpłatna baza danych Firebird


Opisy modułów:
Streamsoft Prestiż posiada budowę modułową dzięki temu można wdrażać poszczególne aplikacje w zależności od potrzeb klienta i dynamiki rozwoju jego firmy.

 streamsoft baza danych

Moduł Zarządzanie produkcją – wyróżnik systemu

Przeznaczony jest dla firm produkcyjnych, o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Wspomaga sterowanie produkcją w przedsiębiorstwie, śledzi stopień realizacji zleceń produkcyjnych, pozwala na planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności produkcyjnych, umożliwia wykonanie analiz i zestawień specyficznych dla obszaru produkcji, zapewnia obsługę i kontrolę procesów technologicznych na każdym etapie.

Moduł Handlowo-Magazynowy

Przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej z obsługą miejsc składowania. Wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia poprzez korzystanie z elektronicznej wymiany dokumentów, rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji, „gratisów” oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, kolektory danych, urządzenia typu PDA, panele dotykowe, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Moduł Finanse i Księgowość

Wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne. Umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie, z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań i rozdzielnika kosztów. Automatyzuje obliczanie różnic kursowych oraz bieżącą kontrolę zobowiązań i należności.

Moduł Kadry i Płace

Spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Umożliwia tworzenie rozdzielnika kosztów. Posiada bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

Moduł CRM

Aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz planowania i organizacji pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, handlowych oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Kontrola przydzielonych zadań oraz planowanie pracy, pozwala na efektywną współpracę z klientami.

Moduł Streamsoft Business Intelligence

Streamsoft Business Intelligence (Streamsoft BI) to system informacji zarządczej, przeznaczony do wspomagania procesów podejmowania decyzji. Umożliwia on zarządzanie informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz ich wykorzystywanie w procesach decyzyjnych. Ułatwia pracę analitykom, kierownictwu firmy oraz decydentom.

Moduł Akwizycja i Vanselling

Przeznaczony dla firm posiadających rozproszone działy handlowe. Wspomaga pracę sprzedawców, wykonujących zadania poza siedzibą firmy. Zapewnia kadrze zarządzającej stały kontakt z handlowcami w terenie, ciągły dostęp do aktualnych informacji oraz szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Współpracuje z modułem Handlowo-Magazynowym, w znacznym stopniu usprawniając pracę akwizytorów i vansellerów.

Platforma B2B

Umożliwia zdalną obsługę sieci sprzedaży, za pomocą przeglądarki internetowej. Każdy, uprawniony przez administratora systemu klient ma możliwość przeglądania asortymentu, sprawdzania aktualnego stanu swoich płatności oraz limitu kredytowego. Zdalnie do systemu można wprowadzać nowe zamówienia oraz śledzić stan ich realizacji.

Moduł Środki trwałe

Wspiera ewidencjonowanie, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ewidencja zdarzeń odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia i zmniejszenia.

Moduł Wyposażenie

Aplikacja przeznaczona do wspomagania pracy działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Moduł Kasy fiskalne

Moduł Kasy Fiskalne
Przeznaczony do obsługi detalicznych rozproszonych sieci handlowych, z wykorzystaniem Internetu. Umożliwia zabezpieczenie ciągłości sprzedaży podczas chwilowych wyłączeń prądu lub braku dostępu do Internetu. Zapewnia szybki dostęp do informacji o sprzedaży, rotacji towaru, itp. dzięki zastosowaniu centralnej bazy danych dla wszystkich punktów sprzedaży.

Moduł Raporty i formularze

Moduł umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych analiz, zestawień i formularzy w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Wygląd zdefiniowanych raportów może być w szerokim zakresie dostosowany do wymagań użytkownika. Moduł pozwala na projektowanie i natychmiastową ocenę wyglądu tworzonego zestawienia. Zaprojektowane zestawienia można wyświetlać w tabelarycznym, graficznym lub mieszanym układzie prezentacji danych.

Moduł Serwis

Przeznaczony jest dla firm zajmujących się serwisem dowolnego rodzaju sprzętu, warsztatów samochodowych lub firm usługowych. Wspomaga pracę działu poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń oraz zapewnienie szybkiego dostępu do istotnych informacji.

Moduł Administratora

Przeznaczony do administrowania systemem Streamsoft Prestiż. Moduł Administratora umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.
 
Moduł  DMS

Moduł przeznaczony do zarządzania dokumentacją firmową. Pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie całej dokumentacji zewnętrznej, jaka znajduje się w systemie, a także rejestrowanie dokumentów wpływających do firmy. Użytkownik ma szybki dostęp do dokumentów kartotek towarowych, kontrahentów, dokumentacji technicznej podpiętej pod dokumenty i technologie, dokumentacji dołączonej do zleceń reklamacyjnych i zleceń serwisowych. Moduł umożliwia także przeprowadzenie procesu ścieżki akceptacji dokumentów.


Czas wdrożenia:

Modułowa budowa Streamsoft Prestiż umożliwia wdrażanie wszystkich bądź wybranych elementów równocześnie lub w odpowiedniej kolejności. Czas wdrożenia jest optymalnie krótki – od 1 do 6 miesięcy. Czas trwania wdrożenia zależy od kilku czynników: wielkości firmy, zakresu wdrażanych funkcjonalności oraz dobrej organizacji pracy w ramach projektu wdrożeniowego – zarówno po stronie dostawcy jak i klienta. Wdrożenie porządkuje i umożliwia automatyzację przebiegających w firmie procesów biznesowych.

Wymagania techniczne:

Udostępnia producent

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top