STREAMSOFT VERTOStreamsoft Verto

(Streamsoft )

 

Nowoczesny system ERP Streamsoft Verto, zbudowany na platformie programistycznej Streamsoft Next. Streamsoft Verto łączy najlepsze cechy systemów zamkniętych (zawierających gotowe zestawy funkcjonalności) i systemów otwartych - które można dowolnie rozbudowywać pod kątem oczekiwań użytkownika. System Verto powstał w oparciu o innowacyjne i zaawansowane technologie informatyczne – zaadaptowane i własne (stworzone przez projektantów-programistów firmy Streamsoft). Spójną rozbudowę systemu Streamsoft Verto o dowolne rozwiązania dla klienta – zapewnia platforma Streamsoft Next. Stanowi ona zbiór narzędzi programistycznych, frameworków i dobrych praktyk.
 

 
Ogólny opis systemu:
System Streamsoft Verto został zaprojektowany na bazie najlepszych 25 letnich doświadczeń firmy Streamsoft w zakresie implementowania rozwiązań informatycznych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, wielooddziałowych, z kapitałem zagranicznym i wielu innych. Streamsoft Verto to system przyszłości stworzony w oparciu o innowacyjne i zaawansowane technologie informatyczne – zewnętrzne i własne. Zaawansowanie technologiczne systemu Streamsoft Verto najlepiej wyraża się w możliwości zastosowania dowolnego silnika bazodanowego podczas wdrożenia systemu – relacyjnej bazy danych zarówno komercyjnej (Oracle) jak i opensource’owej (PostgreSQL).

Wielowarstwowość systemu Steremsoft Verto zapewnia zwiększenie wydajności, łatwiejszą rozbudowę firmy pod względem informatycznym w momencie jej dynamicznego rozwoju oraz eliminację różnego rodzaju ograniczeń językowych oraz technologicznych.

Wielokomponentowość systemu Streamsoft Verto wyraża się w jego modułowej budowie, dzięki której można implementować gotowe moduły systemu w zależności od tego jakie potrzeby informatyczne będzie miał użytkownik i jak dynamicznie będzie rozwijać się jego firma oraz w możliwości tworzenia dowolnych rozwiązań dedykowanych specyficznych dla danego klienta lub dla branży, w której działa.

Wieloplatformowość Streamsoft Verto oznacza, że system jest niezależny od platformy sprzętowej i systemowej. Dzięki temu użytkownik ma większą swobodę w wyborze rozwiązań, na których zainstaluje system Streamsoft Verto. System Streamsoft Verto. Można go użytkować zarówno w modelu tradycyjnym jak i w modelu usługowym, czyli w tzw. „chmurze”.

System Streamsoft Verto w modelu usługowym pozwala użytkownikowi „oderwać się” od miejsca – stanowiska pracy, na którym jest zainstalowana aplikacja i realizować różne funkcje gospodarcze z dowolnego urządzenia (laptop, tablet, telefon) mającego połączenie z Internetem. Każda zmiana wprowadzana przez pracownika w systemie jest natychmiast rejestrowana i widoczna dla pozostałych, ułatwia to współpracę pomiędzy stanowiskami. Dodatkowymi zaletami są całodobowa obsługa poczty elektronicznej, kalendarzy oraz dostęp do dokumentów i kontaktów z dowolnego miejsca na świecie w czasie rzeczywistym.

Uruchomienie systemu z pozycji przeglądarki internetowej to wygodne udogodnienie również dla zewnętrznych klientów firmy, którzy indywidualnie sprawdzają statusy zamówień, śledzą postępowanie przeprowadzanych transakcji. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych poprzez rejestrację oraz monitorowanie rozliczeń i obciążeń użytkowników usług. Projekt cloud w systemie Verto umożliwi każdemu właścicielowi całkowitą kontrolę nad szerokim gronem użytkowników w codziennym dostępie do zewnętrznych usług. Bezpośredni dostęp do danych i działań udostępnionych w chmurze publicznej staje się powszechny.

SCHEMATVERTO

Platforma Streamsoft Next

Platforma Streamsoft Next to przełomowa platforma programistyczna, na której powstał innowacyjny i bardzo nowoczesny system ERP – Streamsoft Verto. Dzięki platformie można dowolnie rozbudowywać już istniejące funkcjonalności systemu Streamsoft Verto i tworzyć zupełnie nowe rozwiązania dedykowane - specyficzne dla danego klienta lub branży, w której działa. Platforma Streamsoft Next to zbiór narzędzi, frameworków i dobrych praktyk tworzących spójne środowisko wytwarzania oprogramowania. Platformę przygotowano w celu wydajnego tworzenia i rozbudowywania wysokiej jakości systemu Streamsoft Verto. Dzięki możliwościom jakie daje platforma Next, można tworzyć programy na zamówienie klienta, który otrzymuje system "szyty na miarę" indywidualnych potrzeb informatycznych jego firmy.

Platforma integruje znaczące osiągnięcia inżynieryjne w świecie IT, dokonując ich selekcji i adaptacji oraz dostarcza nowych rozwiązań w obszarach gdzie istniejące technologie nie spełniły wymagań twórców platformy Streamsoft Next. Platforma jest bytem dynamicznym, który z jednej strony uwzględnia ciągły rozwój technologii IT, a zarazem chroni przed tymi ciągłymi zmianami w technologii twórców rozwiązań biznesowych.

Otwartość

Platforma integruje znaczące osiągnięcia inżynieryjne w świecie IT, dokonując ich selekcji i adaptacji oraz dostarcza nowych rozwiązań w obszarach gdzie istniejące technologie nie spełniły wymagań twórców platformy Streamsoft Next. Platforma jest bytem dynamicznym, który z jednej strony uwzględnia ciągły rozwój technologii IT, a zarazem chroni przed tymi ciągłymi zmianami w technologii twórców rozwiązań biznesowych.

Skalowalność

Platforma Streamsoft Next zapewnia skalowanie w dwóch wymiarach: horyzontalnym i wertykalnym. W wymiarze horyzontalnym jesteśmy gotowi na skalowanie od pojedynczych stanowisk do tysięcy połączeń, przy zachowaniu wysokiej wydajności. Wszystkie technologie, we wszystkich warstwach systemu Streamsoft Verto zostały dobrane właśnie tak, aby nie ograniczać w żaden sposób skalowalności. W warstwie danych używamy bazy relacyjnej. W warstwie przetwarzania wybraliśmy technologie skupione wokół przemysłowych standardów JavaEE oraz ich implementacji w postaci serwerów aplikacyjnych. Łącząc te technologie z serwerem internetowym Apache, dzięki mechanizmom klastrowania i równoważenia obciążenia, umieszczając całą infrastrukturę w chmurze obliczeniowej (prywatnej czy publicznej) - utrzymujemy wysoką skalowalność z dużym zapasem daleko przekraczającym dzisiejsze potrzeby.

W wymiarze wertykalnym skalowalność pojmujemy jako zdolność do przystosowania systemu do potrzeb firmy, w której jest wdrażany, a w przyszłości zdolność do rozwoju systemu wraz z rozwojem potrzeb organizacji. Realizujemy te wymagania poprzez mechanizmy platformy Streamsoft Next takie jak: pluginowość, modułowość, otwarte API. Dzięki temu możemy dostarczać rozwiązań wertykalnych, dobrze zintegrowanych z systemem Streamsoft Verto.

Niezależność

Streamsoft Verto jest gotowy na zmiany technologii, które nie powodują konieczności przebudowy biznesowej części systemu. Są trzy podejścia do kwestii niezależności. Pierwsze mówi, aby uniezależniać się od dostawców technologii idąc w abstrakcje. Drugie, aby stawiać na pewnych dostawców, trzecie, aby stawiać na brak silnego związku z dostawcą (opensource). My zastosowaliśmy wszystkie podejścia w różnych miejscach, dobierając najbardziej optymalne. Na poziomie platformy, bez potrzeby zmiany kodu biznesowego, możemy zmienić dostawcę silnika bazy danych, serwera aplikacyjnego czy technologię kliencką przy akceptowalnym poziomie kosztów przejścia.

Ergonomia

Kładziemy duży nacisk, aby produkty powstające na platformie były intuicyjne i łatwe w obsłudze. Aby to osiągnąć platforma bierze na siebie zadanie zarządzania tworzeniem interfejsu użytkownika, który przestaje być zbiorem działań różnych twórców, a staje się spójnym systemem nastawionym na łatwość i ergonomię obsługi. Twórcy interfejsu mogą zapomnieć o technologiach, o zawiłych aspektach związanych z ich opanowaniem. Platforma Streamsoft Next ukrywa przed nimi te uciążliwe szczegóły, dając w zamian czysty, deklaratywny sposób budowania ergonomicznego interfejsu użytkownika.

Platforma Next nie narzuca technologii klienckiej. Tworząc domyślną warstwę klienta używamy abstrakcyjnych pojęć: widok, akcja, filtr, moduł edycji, układ kontrolek, deklarując je, określając ich atrybuty i powiązania. Z takiej definicji stworzonej głównie w języku JAVA i XML - platforma Streamsoft Next tworzy aplikacje kliencką w jednej z wybranych technologii.


Dedykowane branże:

  • Budownictwo
  • Branża instalatorska
  • Przemysł
  • Handel
  • Usługi
  • Administracja publiczna

Przykładowe wdrożenia:

 


Docelowy użytkownik:

Firmy z różnych branż, które poszukują nowoczesnego systemu ERP, na centralnej bazie danych z platformą programistyczną zapewniającą dowolną rozbudowę systemu o rozwiązania dedykowane i nowe funkcjonalności. W firmach, które realizują różne projekty (budowlane, produkcyjne), realizują różne instalacje, dla których ważna jest mobilność, w firmach z branży e-commerce, w firmach, w których realizowany jest workflow.


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
 


Preferowane platformy bazodanowe:

System Streamsoft Verto umożliwia podmianę silnika bazodanowego. Docelowe bazy: komercyjna - Oracle i opensourcowa - PostgreSQL – w zależności od oczekiwań klienta


Opisy modułów:Zarządzanie projektami

Moduł jest przeznaczony dla kierowników projektów oraz menadżerów. Umożliwia harmonogramowanie sekwencji zdarzeń i zadań w ramach zarządzania projektami oraz monitorowanie zależności zadań względem siebie. Wspomaga pracę z harmonogramami projektów i na bieżąco udostępnia aktualne dane związane z sytuacją przedsiębiorstwa. Umożliwia natychmiastowe modyfikacje w planie, które wsparte są wizualizacją wpływu zmian na wykonanie aktualnych zadań. Wspomaga planowanie zużycia materiałów, zasobów oraz pracowników, zapewniając środowisko do wydajnej i skutecznej współpracy planistów.

Workflow

Wspomaga pracę procesową, i pozwala określić jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią poszczególne osoby zaangażowane do wykonywania ustalonej czynności oraz jakie sa stany pośrednie dokumentów. Każde stadium przetwarzania takiej informacji charakteryzuje się ustaloną liczbą osób wykonujących dane działanie na dokumentach. Moduł usprawnia automatyzację procesów biurowych w przedsiębiorstwie. Pozwala na wpisanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do systemu oraz u pracowników.

Sprzedaż

Wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy sprzedażowe w firmach o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Moduł wspiera przyjmowanie zamówień, alokację odpowiednich zasobów po zatwierdzeniu zamówienia, rejestrowanie faktur sprzedaży, warunków handlowych, cen oraz rabatów, obsługując różne transakcje walutowe. Posiada rozbudowany system umów, cenników, promocji, wspiera zarządzanie i kontrolę należności i zobowiązań. Współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: drukarki fiskalne, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych.

Zakupy

Wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy zakupowe w tym również zakupy kosztowe. Umożliwia również kontrolę realizacji umów oraz zamówień do dostawców oraz zautomatyzowanie procesów generowania dokumentów i wyznaczenia warunków dostawy, kontroli cen i terminów. Pozwala na generowanie przeszacowań magazynowych w momencie zmiany ceny zakupu/nabycia na fakturze lub korekcie oraz obliczanie korekty kosztów sprzedaży. Wspomaga tworzenie faktur na podstawie dokumentów magazynowych.

Gospodarka magazynowa

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej. Wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia. Implementacja systemu informatycznego w gospodarce magazynowej usprawnia procesy towarzyszące wystawianiu dokumentów obrotu towarowego. Wszechstronność systemu umożliwia prowadzenie ewidencji stanów magazynowych, obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowych. Możliwe są sposoby wyceny magazynów wg ceny zakupu/nabycia (rozchody metodą FIFO), ceny ewidencyjnej. Wspomaga tworzenie i rozliczanie inwentaryzacji.

Logistyka magazynowa

System umożliwia podział magazynu na dowolne miejsca składowania. Obrót towarowy na poszczególnych miejscach składowania jest prowadzony za pomocą odpowiednich dokumentów. Moduł wspomaga proces inwentaryzacji, gdyż istnieje możliwość przeprowadzania inwentaryzacji magazynu wg miejsc składowania. Posiada automatyczny generator kodów miejsc składowania wg dowolnej struktury i poziomu zagłębienia.

Zaopatrzenie

Udostępnia użytkownikowi precyzyjne informacje o zasobach zgromadzonych w magazynach oraz materiałach potrzebnych do realizacji celów działalności bieżącej i planowanej. Zaawansowane analizy umożliwiają monitoring bilansu tych potrzeb oraz kontrolę postępu realizacji wysłanych uprzednio zamówień. System jednocześnie zapewnia redukcję kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, podniesienie efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie oraz wspomaga optymalny dobór dostawców i sposób realizacji dostaw.

Finanse i księgowość

Wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne. Umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie, z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań. Możliwe jest przeglądanie w postaci zestawień dowolnych wartości dla kont, które można wybierać wg wymagań wskazując w prosty sposób lub definiując zaawansowane filtry.

Rozrachunki

Moduł wspiera zarządzanie i kontrolę należności i zobowiązań. Zapewnia pełną obsługę rozrachunków, zapewnia szybkie i proste uzyskanie informacji o stanie zobowiązań i należności na dowolny dzień, tworzenie zestawienia dokumentów rozliczonych, analizę tych danych oraz wykonywanie czynności związanych windykacją. Umożliwia obsługę dokumentów kasowych, wyciągów bankowych oraz raportów terminalowych wraz z możliwością wystawienia ich do konkretnego rozliczenia. Kasy mogą być prowadzone zarówno w PLN jak i walutach obcych wraz z obsługą FIFO.

CRM

Moduł CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientem), to aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz usprawniająca planowanie i organizację pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, handlowych oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Moduł pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych i prowadzonej działalności.

Administrator

Przeznaczony do administrowania systemem Streamsoft Verto. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem. Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.


Czas wdrożenia:
Czas wdrożenia jest uzależniony od wielkości firmy i zakresu funkcjonalnego.

Wymagania techniczne:

Udostępnia producent


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top