Korzystanie pośrednie główną obawą klientów SAP

Po niedawnym orzeczeniu brytyjskiego Sądu Najwyższego, który potwierdził prawo firmy SAP do naliczania opłat za pośrednie korzystanie z systemów SAP przy użyciu takich aplikacji innych firm jak Salesforce, WorkDay i QlikView, korzystanie pośrednie jest obecnie wymieniane przez klientów firmy SAP jako główna obawa w obszarze zarządzania licencjami SAP i kontrolowania ich kosztów*.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Firma Snow Software, czołowy światowy twórca rozwiązań do zarządzania zasobami oprogramowania (Software Asset Management — SAM), zapowiedziała dzisiaj najnowszą wersję swojego rozwiązania Snow Optimizer for SAP® Software, ułatwiającego przedsiębiorstwom na całym świecie zarządzanie licencjami SAP i ich optymalizację. Głównym atutem nowej wersji jest ulepszone wykrywanie korzystania pośredniego i ograniczanie związanego z nim ryzyka.

Dzięki rozwiązaniu Snow Optimizer for SAP® Software 2.0 przedsiębiorstwa, które zainwestowały w system SAP, mogą zoptymalizować używane licencje, a w szczególności skutecznie wykrywać korzystanie pośrednie i ograniczyć związane z nim ryzyko finansowe.

Joachim Paulini, główny programista w zespole Snow Optimizer for SAP® Software, komentuje:
W ostatnich tygodniach ryzyko związane z korzystaniem pośrednim — dotychczas głównie teoretyczne — stało się rzeczywistością, która może zmusić wiele przedsiębiorstw do poniesienia milionowych niezabudżetowanych kosztów dodatkowych licencji SAP. Uważamy, że klienci powinni być wyczuleni na kwestię korzystania pośredniego. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorstwa mogły korzystać z danych SAP przy użyciu aplikacji innych firm, ale płacąc za to właściwą cenę — sprawiedliwą, a jednocześnie pozwalającą uniknąć nadmiernych wydatków spowodowanych niewłaściwą konfiguracją lub niewłaściwymi typami licencji SAP używanych na potrzeby dostępu aplikacji innych firm do systemów SAP.
Rozwiązanie Snow Optimizer for SAP® Software, znajdujące się w ścisłej czołówce zestawienia Gartner Peer Insights w obszarze narzędzi Software Asset Management, ułatwia przedsiębiorstwom wykrywanie symptomów korzystania pośredniego, a także takie zarządzanie licencjami, aby każdy użytkownik uzyskujący dostęp do systemu SAP przy użyciu aplikacji innej firmy korzystał z odpowiedniego i najbardziej ekonomicznego typu licencji SAP. Aby umożliwić szerszą optymalizację licencjonowania SAP, rozwiązanie automatycznie zaleca zmiany typów licencji na podstawie rzeczywistego zachowania użytkowników.

Źródło: Snow Software

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top