loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

System ERP w GAZ-SYSTEM S.A.

Firma S&T Services Polska podpisała kontrakt z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Umowa obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i dostarczenie, serwis pogwarancyjny oraz rozwój zintegrowanego systemu ERP firmy SAP.
Umowa jest efektem przeprowadzonego przez GAZ-SYSTEM S.A. nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Jest to jeden z większych kontraktów ERP w Polsce w tym roku.

Projekt pozwoli GAZ-SYSTEM S.A. zoptymalizować procesy biznesowe i tym samym usprawnić działalność operacyjną. W miejsce kilku dotychczasowych aplikacji stworzony zostanie zintegrowany system. Ułatwi to dostęp do danych zarządczych i pozwoli na lepszą komunikację wewnątrz firmy.
Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania zasobami w GAZ-SYSTEM S.A. jest elementem realizowanej strategii w zakresie poprawy skuteczności i efektywności funkcjonowania spółki. System będzie służył lepszemu zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest to szczególnie istotne w kontekście realizowanych przez nas strategicznych projektów inwestycyjnych na niespotykaną dotychczas skalę - powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
Jesteśmy dumni, że powierzono nam tak złożony i duży projekt. Zostaliśmy wybrani spośród wielu firm m.in. ze względu na doświadczenie i ogromną, potwierdzoną wieloma certyfikatami wiedzę naszych konsultantów. Teraz najważniejsze dla nas jest, by system jak najszybciej zaczął przynosić klientowi spodziewane korzyści. Wykorzystamy w tym celu unikatową umiejętność zarządzania projektami, doskonaloną od lat przez naszych ekspertów - dodał Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu S&T Services Polska.
Firma S&T jest ważnym partnerem SAP w Polsce. W opublikowanym przez IDC CEMA raporcie „Poland SAP ERP Implementations Market 2010–2014 Forecast and 2009 Vendor Shares” S&T znalazło się wśród najważniejszych partnerów SAP, wdrażających ten system.

Informacje o GAZ-SYSTEM: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem wartości ponad 5 miliardów złotych, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2000 osób.

GAZ-SYSTEM S.A. jest właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top