suncode logoWdrożenie systemu Plus Workflow w przedsiębiorstwach stawiających na optymalizację swojej pracy ma na celu wsparcie i automatyzację kluczowych procesów biznesowych. System elektronicznego obiegu dokumentów dostarczany przez Suncode wspiera kilkanaście istotnych procesów biznesowych, w tym m.in. proces rozliczania delegacji – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Wyobraźmy sobie, że zaistniała potrzeba wyjazdu na delegację do innego miasta czy kraju. Tradycyjnie dyrektor chcący wydelegować pracownika lub pracownik zamierzający zgłosić wyjazd służbowy musi udać się do co najmniej dwóch osób z różnych działów, aby dokonać wszelkich formalności związanych z organizacją wyjazdu.

System Plus Workflow daje możliwość odzwierciedlenia procesu wnioskowania i rozliczania podróży służbowych, przez co proces ten może być realizowany w systemie informatycznym – wniosek o delegację składany jest elektronicznie, a po akceptacji system pomaga w weryfikacji dostępności samochodu, hotelu, lotu oraz przygotowaniu zaliczki do wypłaty.

Po powrocie z delegacji możliwe jest dokonanie rozliczenia wszystkich wydatków. Moduł Plus Delegacje ma na celu kontrolę zarządzania dokumentami oraz kontrolę kosztów związanych z wyjazdami służbowymi. Samodzielnie oblicza diety krajowe i zagraniczne, ryczałty na przejazdy komunikacją itp. Po wykonaniu niezbędnych obliczeń system generuje druk rozliczenia wyjazdu służbowego oraz w przypadku podróży samochodem – kartę ewidencji pojazdu. Tak przygotowane rozliczenie przekazywane jest do przełożonego i osób akceptujących, zaś wydatki księgowane są w modułach finansowych.

Dzięki temu modułowi eliminuje się znaczną część manualną procesu, ponadto możliwa jest kontrola wydatków delegacji jeszcze przed wyjazdem. Dodatkowy atut modułu stanowi integracja z systemem ERP. Przede wszystkim jednak, decydując się na moduł Plus Delegacje, zyska się ścisłą kontrolę nad wydatkami związanymi z podróżami służbowymi.

Źródło: www.suncode.pl 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top