Newsletter

loading...
2013_IFS_160x200
loading...

Priorytety w marketingu w raporcie SalesForce

Firma SalesForce przeprowadziła badanie z udziałem ponad 5000 marketerów z całego świata. Wyniki jednoznacznie wskazują priorytety współczesnego marketingu: potrzebę inwestowania w media społecznościowe, marketing mobilny oraz e-mail marketing.


  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
Tegoroczny raport Salesforce „State of Marketing 2015” bazuje na opiniach i prognozach ponad 5000 marketerów. Z uzyskanych odpowiedzi widać, że wyraźnie dominuje potrzeba wzrostu inwestycji w:
  • media społecznościowe (w różne formy reklamowe),
  • aplikacje mobilne i rozwiązania do lokalizowania użytkowników urządzeń mobilnych,
  • e-mail marketing.

Zdaniem osób zarządzających obszarami marketingu, obecnie jesteśmy świadkami wielkiej zmiany – systematycznego odchodzenia od kampanii na rzecz działań skierowanych na budowanie i wykorzystywanie indywidualnych relacji firm z klientami (1 do 1). Wraz z tą zmianą coraz większego znaczenia nabiera kategoria Customer Journey (też: Customer Journey Map), która obejmuje technologie, narzędzia i metody dynamicznego tworzenia map zachowań i oczekiwań klientów, a także interakcji, w jakie wchodzą oni z firmą czy marką. 86% decydentów z obszaru marketingu uznaje Customer Journey za najwyższy priorytet, przy czym kluczowe jest tu działanie w wielu kanałach komunikacji, tak by móc kontrolować wszystkie punkty styku klientów z firmą. Zarządzanie Customer Journey w czasie rzeczywistym wymaga odpowiednich narzędzi i technologii, wśród których za najważniejsze wymienia się aplikacje mobilne, narzędzia analityczne wspierające decyzje oraz rozwiązania CRM.

Boom w socialmediach dopiero przed nami?

Badanie SalesForce pokazuje, że zdecydowana większość decydentów (84%) planuje w tym roku zwiększyć lub przynajmniej utrzymać dotychczasowe wydatki na marketing. Gros tych środków przeznaczone będzie na media społecznościowe. To właśnie ten segment odczuje najwyższy wzrost wydatków marketingowych – 70% respondentów planuje zwiększyć inwestycje w tym obszarze. Imponujący jest ogólny wzrost zainteresowania marketerów społecznościami. W ubiegłorocznym badaniu jedynie co czwarty decydent (25%) wskazał media społecznościowe za kluczową przestrzeń do promocji produktów i usług. W ostatniej edycji badania odsetek ten zwiększył się do 64%!

Bez smartfona ani rusz

Marketerzy coraz bardziej koncentrują się na zdobywaniu klientów poprzez zindywidualizowane zarządzanie interakcjami w czasie rzeczywistym. Dlatego też w strategie marketingowe na stałe już wpisane są smartfony. Wyraźnie widać ciągle rosnący apetyt na wykorzystywanie urządzeń mobilnych klientów w działaniach marketingowych. W tegorocznym badaniu 68% respondentów przyznaje, że komunikacja w kanale mobile już jest integralnym elementem ich strategii. Dla porównania – w 2014 roku taką samą deklarację złożyła niespełna połowa badanych (48%). W 2015 r. dwie trzecie marketerów zwiększy wydatki na aktywne powiadomienia (typu push) w kanale mobile. W 2014 r. plany takie miała tylko jedna trzecia badanych. Co istotne, ponad połowa decydentów (58%) planuje utworzenie w firmach specjalnych zespołów do obsługi marketingu mobilnego, podczas gdy w 2014 plany takie miało 35% badanych.

Trzeci punkt oparcia: e-mail

Raport pokazuje, że w marketingu cyfrowym wciąż rządzi e-mail. Dla 73% respondentów poczta elektroniczna to główny kanał komunikacji. Jednocześnie aż 92% badanych twierdzi, że e-mail marketing pozwala uzyskać zwrot z inwestycji (ROI). Dla blisko połowy respondentów (47%) najważniejszym miernikiem skuteczności mailingu jest CTR (Click Through Rate – czyli „klikalność” w wysłane komunikaty marketingowe). 43% decydentów za jedyną wiarygodną miarę sukcesu uznaje jednak współczynnik konwersji.

Scott McCorkle, CEO Salesforce Marketing Cloud w podsumowaniu badania stwierdził:
Marketing przyszłości zmierza w stronę budowania przez firmy spójnych map zachowań i oczekiwań klientów – Customer Journey – równocześnie w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi. Stąd obecnie głównym wyzwaniem pozostaje wypracowanie efektywnych i skutecznych sposobów dynamicznego personalizowania kontaktu z każdym, kto w dowolny sposób styka się z firmą lub marką. Personalizacja ta musi jednocześnie bazować na analizie działań i oczekiwań klientów w skali jednostki. Z naszego raportu wynika, że czeka nas rok, w którym przedsiębiorcy będą starali się łączyć w logiczną całość punkty na mapie potrzeb swoich klientów. Będzie to też czas wdrażania wielokanałowych metod interakcji i aktywizowania działań klientów.
loading...
loading...
loading...

Comarch ERP XL w Torf Corporation...

Torf Corporation to wiodący polski producent kosmetyków (marka Tołpa, a także marki własne sieci)....

enova365 w firmie Colorex

Dzięki wdrożeniu enova365 udaje się skutecznie zarządzać firmą oraz procesami sprzedaży, zamówień,...

Cyberataki terrorystyczne to tylko kwestia...

Rośnie ryzyko cyberataków terrorystycznych. Eksperci przestrzegają, że ich wystąpienie to tylko...

Wdrożenie systemu enova365 i XWMS w firmie...

Wdrożenie Oprogramowanie enova365 oraz XWMS w firmie Celkar Sp z oo. Dzięki wykorzystaniu...

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel

navireo 315x270

 

Show Panel
  • eq system banner2