Newsletter

loading...
2013_IFS_160x200
loading...

Personalizacja przyszłością marketingu według 90% specjalistów

Firma Teradata przedstawiła wyniki międzynarodowego badania Teradata 2015 Global Data-Driven Marketing Survey. Badanie to koncentruje się na trendach dotyczących implementacji założeń marketingu opartego na danych oraz powiązanej z takim podejściem wartości biznesowej. Najnowsza analiza stanowi kontynuację badania przeprowadzonego przez firmę Teradata Marketing Applications w połowie 2013 roku i ukazuje znaczne zmiany, jakie zaszły od tego czasu w odniesieniu do budowania wartości biznesowej w oparciu o informacje, zintegrowane platformy marketingowe oraz zorientowane na klienta i poparte danymi strategie działań marketingowych.


  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
Wnioski z badania Teradata 2015 Global Data-Driven Marketing Survey mogą okazać się cenne zarówno dla marketerów, jak i dla kadry zarządzającej. Licząca 28 stron publikacja podsumowująca badanie, a także infografika są bezpłatnie dostępne na witrynie fimy Teradata. Najważniejsze wnioski z badania obejmują:

Marketerzy coraz częściej oczekują dostępu do spersonalizowanych danych
  • 90 proc. specjalistów ds. marketingu za priorytet uznaje personalizację działań marketingowych. Marketerzy oczekują przejścia od segmentacji klientów do kontekstowej i prowadzonej w czasie rzeczywistym personalizacji bezpośrednich kontaktów z odbiorcami. 
  • Niemal dwie trzecie respondentów za kluczowe korzyści wynikające z wykorzystania dostępnych danych w procesach marketingu uznaje możliwość szybszego podejmowania bardziej trafnych decyzji.
  • 38 proc. ankietowanych za najpoważniejsze wyzwanie uznaje zwiększenie efektywności pozyskiwania oraz utrzymania klientów. Jako drugie z kolei istotne wyzwanie marketerzy wskazali zapewnienie wsparcia realizacji celów biznesowych (29 proc.). Mianem trzeciego największego wyzwania uznano zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami (26 proc.).

Tylko zintegrowane platformy marketingowe są w stanie spełnić oczekiwania specjalistów w zakresie personalizacji oraz obsługi wielu kanałów komunikacji
  • Marketing oparty na danych jest obecnie ponad dwukrotnie bardziej popularny niż 18 miesięcy temu. Systematyczne wykorzystywanie danych na potrzeby marketingu deklaruje 78 proc. marketerów, wobec 36 proc. w 2013 roku. 
  • Marketing oparty na danych jest postrzegany jako podejście niezbędne dla zapewnienia spersonalizowanych raportów dotyczących klientów. Wysoką popularnością cieszą się także zintegrowane platformy marketingowe, takie jak Teradata Integrated Marketing Cloud. 
  • Specjaliści ds. marketingu nadal borykają się z problemami w zakresie personalizacji ofert oraz komunikacji. Tylko 50 proc. badanych rutynowo podejmuje oparte na danych działania mające na celu budowanie zaangażowania konsumentów, a 44 proc. ankietowanych przyznaje, że w ich organizacjach brak jest spójnej, wielokanałowej komunikacji. Dodatkowo, 80 proc. marketerów podkreśla, że nadmierna silosowość danych pozostających w gestii działów marketingu ogranicza dostęp do informacji na temat efektywności kampanii realizowanych przy użyciu różnych kanałów marketingowych. 

Integracja marketingu i technologii staje się strategicznym priorytetem

  • 43 proc. specjalistów ds. marketingu twierdzi, że pozostaje właścicielem zgromadzonych w ich organizacjach danych klientów. Oznacza to wzrost z poziomu 34 proc. w 2013 roku. Zdecydowana większość marketerów (83 proc.) deklaruje wykorzystanie wielokanałowego podejścia do klienta. 
  • 84 proc. ankietowanych potwierdza, że zbudowanie strategicznego partnerstwa pomiędzy marketingiem oraz IT ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów biznesowych. 
  • 92 proc. badanych potwierdza, że integracja danych pomiędzy odrębnymi zespołami może wpłynąć na podniesienie jakości obsługi klienta.
Wyniki analizy jasno pokazują, że przyszłość marketingu skupiać się będzie wokół poszukiwania odpowiedzi na oczekiwania indywidualnych konsumentów. Dziś specjaliści ds. marketingu oczekują przede wszystkim dostępu do miarodajnych, zindywidualizowanych i opartych na wiarygodnych danych raportów, które pozwolą poznać, respektować oraz odpowiadać na oczekiwania klientów”, powiedział Darryl McDonald, prezes Teradata Marketing Applications. “Takie podejście jest możliwe w oparciu o dostępne już dziś platformy marketingu cyfrowego. Zachęcamy marketerów z całego świata do wdrażania i doskonalenia opartych na danych strategii marketingu cyfrowego, które wspierają tworzenie wartości dzięki raportom i zestawieniom o w pełni indywidualnym charakterze.
Analiza Teradata 2015 Global Data-Driven Marketing Survey została przeprowadzona pod koniec 2014 roku przez firmę Forbes Insights. W badaniu ankietowym wzięło udział 1506 specjalistów odpowiedzialnych za marketing w reprezentujących wszystkie branże przedsiębiorstwach z całego świata.

Źródło: Teradata
loading...
loading...
loading...

Comarch ERP XL w Torf Corporation...

Torf Corporation to wiodący polski producent kosmetyków (marka Tołpa, a także marki własne sieci)....

enova365 w firmie Colorex

Dzięki wdrożeniu enova365 udaje się skutecznie zarządzać firmą oraz procesami sprzedaży, zamówień,...

Cyberataki terrorystyczne to tylko kwestia...

Rośnie ryzyko cyberataków terrorystycznych. Eksperci przestrzegają, że ich wystąpienie to tylko...

Wdrożenie systemu enova365 i XWMS w firmie...

Wdrożenie Oprogramowanie enova365 oraz XWMS w firmie Celkar Sp z oo. Dzięki wykorzystaniu...

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel

navireo 315x270

 

Show Panel
  • eq system banner2