rekord logo 2018 120Analiza Big Data wciąż nabiera znaczenia we współczesnym biznesie. Jej zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, w tym także w przemyśle, staje się coraz bardziej cenione ze względu na jej szerokie możliwości i pozytywny wpływ na osiągane zyski. Warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Co to jest Big Data?

Big Data powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie na technologię, przechowującą ogromną ilość danych oraz zapewniającą efektywny i bezpieczny dostęp do nich.

Definiowana jest jako duże, zmienne i różnorodne zbiory danych, które są trudne do przetwarzania i analizy, ale przynoszą wiele korzyści, gdyż prowadzą do zdobycia nowych informacji. Wraz z rozwojem Internetu, szybkość i możliwości przetwarzania danych ukazały nowe oblicze. Narzędzie to zostało przedstawione w raporcie, opracowanym przez META Group.

Big Data zostało w nim opisane za pomocą modelu 4V, który oznacza:
  • dużą ilość danych (ang. volume),
  • zmienność danych (ang. velocity),
  • różnorodność danych (ang. variety),
  • ocenę (weryfikację) posiadanych danych (ang. value).
Model ukazał się również w wersji polskiej 4W, co oznacza:
  • wykorzystanie – wykorzystanie w pierwszej kolejności wewnętrznych (własnych) zasobów danych,
  • wnioskowanie – umiejętne stosowanie technik analitycznych, 
  • wzbogacanie – uzupełnianie własnych danych o informacje z rynku, wykorzystanie słowników i baz referencyjnych,
  • weryfikacja – konieczność weryfikacji hipotez i wniosków
Zastosowanie Big Data

Big Data wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia. Z jego zastosowaniem można spotkać się zarówno w firmach informatycznych, jak również w bankach, ośrodkach zdrowia, instytucjach publicznych, szkołach i na uczelniach. Taka wszechobecność pokazuje, że rozwiązania te budzą zainteresowanie nie tylko ze strony analityków.

Znaczenie Big Data wzrasta także w przemyśle. Ciągły postęp techniczny powoduje, że ilość gromadzonych w procesie produkcyjnym wciąż wzrasta. Wzrost technologiczny licznych systemów i urządzeń wygenerował potrzebę zastosowania narzędzia, które będzie w stanie gromadzić i rozprzestrzeniać ogromne ilości danych z różnorodnych sprzętów, tak aby móc nimi zarządzać w krótkim czasie. Tradycyjne rozwiązania stają się być zbyt dużym wyzwaniem przy tak złożonych zbiorach danych.

Korzyści

Narzędzia analizy są w stanie optymalizować procesy produkcyjne i technologiczne w zakładach, co z kolei pozwala na podniesienie jakości wytwarzanego produktu czy usługi. Możliwe staje się również modelowanie procesów i zjawisk fizyko-chemicznych w zastosowaniach technicznych i produkcyjnych, bądź technologicznych oraz badanie przyczyn usterek linii technologicznych. Co więcej, rozwiązanie Big Data może pomóc w badaniu natężenia ruchu drogowego i pieszego oraz analizie zużycia surowców w firmach energetycznych, gazownictwie czy ciepłowniach.

Dzięki zastosowaniu tego narzędzia, firmy są w stanie wyodrębniać i poddać analizie najważniejsze dla siebie informacje związane chociażby z prognozą sprzedaży, cen i przyszłych trendów. Takie dane mogą mieć istotny wpływ na zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Warto wspomnieć, że Big Data może mieć korzystny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa, które go stosują, jak i na konsumenta. W biznesie firma na podstawie zgromadzonych informacji o klientach może dostosować swoją ofertę w taki sposób, aby przyczynić się do zadowolenia klienta i spełnienia jego potrzeb, a tym samym zachęcenia do skorzystania z usługi.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach technologia stale nabiera tempa i aby za nią nadążyć potrzebne są specjalne narzędzia, które pozwalają na gromadzenie oraz analizę niezliczonej ilości danych.

Korporacje na co dzień mają styczność z ogromną ilością informacji, znacząco wpływającymi na podejmowane w firmie decyzje. Dzięki narzędziom, jakie oferuje Big Data, możliwe jest gromadzenie istotnych danych i wykorzystanie zawartych w nich informacji do optymalizacji procesów biznesowych mających wpływ na efektywne zarządzanie firmą.

Już na ten moment rozwiązanie Big Data wykorzystuje wiele znaczących przedsiębiorstw w każdym sektorze rynku, a ich liczba wciąż rośnie. Ciągły postęp technologiczny, potrzeba wybicia się na rynku biznesowym i rosnąca grupa klientów tylko wspierają rozprzestrzenianie się analizy Big Data we współczesnym biznesie.

Autor: Anna Gumula, Rekord SI
Źródło: www.rekord.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top