Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017
loading...

Cargotec Poland usprawnia i porządkuje wewnętrzną organizację procesów biznesowych dzięki Suncode

suncode logoWidząc potrzebę wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwo Cargotec Poland, podjęło decyzję o wyborze oferowanego przez Suncode systemu klasy BPM jako narzędzia pozwalającego na realizację strategii ciągłego doskonalenia organizacji oraz realizowanych w niej procesów biznesowych.


  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
 
Cargotec jest fińskim producentem maszyn, dźwigów i podnośników, wykorzystywanych do transportu ładunków. Przedsiębiorstwo to jest obecne na rynku globalnym, swe usługi oferuje w 600 lokalizacjach w ponad 160 krajach świata. Generuje roczne przychody ze sprzedaży na poziomie 3,7 mld euro, natomiast poziom zatrudnienia w firmie wynosi około 11 000 osób. Emitowane przez firmę Cargotec akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Helsinkach.

Celem wdrożenia systemu Plus Workflow w Cargotec Poland było usprawnienie oraz uporządkowanie wewnętrznej organizacji procesów biznesowych. W związku z powyższym w pierwszej fazie omawiane przedsięwzięcie objęło automatyzację procesu zapotrzebowań zakupu powiązanych zarządzaniem budżetami i kontraktami, elektroniczny obieg faktur oraz proces akceptacji i opiniowania zmian konstrukcyjnych. Wszystkie dokumenty rejestrowane i akceptowane w systemie Plus Workflow są udostępniane dla ponad 250 pracowników fabryki zlokalizowanej w Stargardzie, z poziomu elektronicznego repozytorium dokumentów oraz historii realizacji procesów.

Osiągnięte, w wyniku wdrożenia korzyści skłoniły Cargotec do podjęcia decyzji o dalszym rozwoju oprogramowania Plus Workflow. Uruchomiony został moduł Plus eFaktura, który ogranicza pracochłonność związaną z obsługą faktur przesyłanych mailem. Moduł ten automatycznie odczytuje dane z otrzymywanych faktur oraz przekazuje je do osób odpowiedzialnych za ich weryfikację merytoryczną oraz formalno-rachunkową. Zrealizowane zostały również prace mające na celu wykonanie integracji pomiędzy systemem Plus Workflow a systemem ERP INFOR LN. Pozwoliło to na wykluczenie dodatkowych czynności, a zespół finansowo-księgowy dokonuje jedynie weryfikacji zaakceptowanego dokumentu, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do systemu ERP.

Warto pokreślić, że przy realizacji prac wdrożeniowych współpracowali konsultanci Suncode, pracownicy polskiego oddziału Cargotec oraz przedstawicie międzynarodowego zespołu ze strony integratora i dostawcy szyny danych.
Dzięki wdrożeniu systemu Plus Workflow w naszej firmie uzyskaliśmy pełną kontrolę nad elektronicznym obiegiem dokumentów i prawidłowym procesem ich akceptacji. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy pomiędzy naszymi firmami. Suncode to wiarygodny i rzetelny partner w zakresie dostawy i wdrożenia systemów do zarządzania procesami biznesowymi. Bardzo chętnie korzystamy z rad konsultantów Suncode rozwijając system o kolejne procesy biznesowe. - Katarzyna Kassian-Jawad, Dyrektor Finansowy Cargotec Poland Sp. z. o.o.
Cargotec znalazł szerokie spektrum zastosowań dla systemu Plus Workflow. Wdrożenie objęło strategiczne obszary biznesu i jest systematycznie rozwijane przez naszego Klienta za pomocą wbudowanych narzędzi. Zrealizowana w tym roku integracja z systemem ERP dała firmie Cargotec dodatkowe oszczędności związane z ograniczeniem pracochłonności w realizacji procesów finansowych. - Michał Gawłowski Business Account Manager.
Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów pozwoliło firmie Cargotec Poland na zapewnienie kontroli nad prawidłowym przebiegiem procesów biznesowych. Aktualnie przedsiębiorstwo cały czas rozwija zaproponowane przez Suncode oprogramowanie Plus Workflow o dodatkowe procesy i nowe funkcjonalności.

Źródło: www.suncode.pl
loading...
loading...
loading...

Controlling w służbie produkcji

Webinar z cyklu "Przemysł 4.0" - Produkcja Made in Poland. Na drodze do Przemysłu 4.0

MES, czy ERP?

Kilka przemyśleń Przemysława Kędzierskiego - Product Ownera obszaru Produkcja firmy BPSC- na temat...

Co czwarta instytucja finansowa w Europie...

Już 1 na 4 instytucje z sektora finansowego odnotowała incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa –...

Bez innowacji firmy nie maja szans na...

Cyfrowa transformacja może przynieść europejskiej gospodarce wzrost PKB o co najmniej 2,1 proc.

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
  • eqsystembaner