Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017
loading...

Bonair wdroży system do obsługi likwidacji szkód w MPK Kraków

Firma Bonair SA wygrała przetarg na wdrożenie systemu do obsługi procesu likwidacji szkód w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w Krakowie. Przedmiotem umowy jest dostarczenie autorskiej platformy CasePro do obsługi procesów biznesowych i zamodelowanie na niej obsługi procesu likwidacji szkody.
 
 
  REKLAMA  
  IFS Banner 290x250 2015  
System CasePro jest kompleksowym rozwiązaniem klasy BPM (ang. Business Proces Management) wspierającym procesy biznesowe, w szczególności związane z automatyzacją pozyskiwania, weryfikacji, procesowania, przechowywania i raportowania danych. Rozwiązanie obejmuje warstwę projektową (definiowanie i parametryzowanie procesów biznesowych) oraz warstwę wykonawczą (obsługa konkretnych spraw przez użytkowników końcowych).

W projekcie realizowanym dla MPK Kraków na platformie zostanie zamodelowany proces likwidacji szkody, odzwierciedlający specyfikę i wymagania spółki. W warstwie projektowej rozwiązania wykorzystany będzie moduł definicyjno–administracyjny CasePro Modeler, którego użytkownikiem jest administrator merytoryczny odpowiedzialny za zarządzanie rozwiązaniem od strony biznesowej. Z kolei realizacja pracy operacyjnej będzie odbywać się w module CasePro WebGUI, który pozwala na procesowanie spraw użytkownikom pełniącym różne role w procesie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Co ważne, rozwiązanie umożliwia samodzielne wprowadzanie modyfikacji w przypadku zmiany wymagań dotyczących przebiegu obsługi procesu, bez konieczności programowania i angażowania dostawcy rozwiązania. Istnieje także możliwość udostępnienia partnerom zewnętrznym wybranych etapów obsługi procesu.

Rozwiązanie będzie wyposażone we wbudowany Moduł Raportów, który pozwala w graficzny sposób projektować i generować raporty oraz zapisywać je w jednym z kilkunastu dostępnych formatów (w tym Microsoft Excel), a także w Moduł Wydruków umożliwiający budowanie i generowanie dokumentów na podstawie wzorców zapisanych w Microsoft Word. Dzięki wykorzystaniu usług sieciowych (WebServices) oraz formatu XML możliwa będzie wymiana danych z innymi systemami funkcjonującymi w spółce.

Źródło: BONAIR
loading...
loading...
loading...

Controlling w służbie produkcji

Webinar z cyklu "Przemysł 4.0" - Produkcja Made in Poland. Na drodze do Przemysłu 4.0

MES, czy ERP?

Kilka przemyśleń Przemysława Kędzierskiego - Product Ownera obszaru Produkcja firmy BPSC- na temat...

Co czwarta instytucja finansowa w Europie...

Już 1 na 4 instytucje z sektora finansowego odnotowała incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa –...

Bez innowacji firmy nie maja szans na...

Cyfrowa transformacja może przynieść europejskiej gospodarce wzrost PKB o co najmniej 2,1 proc.

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
  • eqsystembaner