rekord logo 2018 120Wyniki badań Eurostatu sprzed kilku lat wskazują, że Polacy są najbardziej przedsiębiorczym narodem na świecie, a jednocześnie - zaraz po Koreańczykach - najbardziej pracowitym. Tymczasem opublikowany w maju br. przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz firmę Siemens raport z badań „Smart Industry Polska 2018” pokazuje relatywnie niską innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią ponad 99% firm w Polsce.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Smart Industry, podobnie jak Industry 4.0, to pojęcie obejmujące swoim zasięgiem zjawiska związane z cyfryzacją gospodarki, a w szczególności przemysłu. Smart Industry opiera się na digitalizacji informacji, elastycznych i inteligentnych technologiach produkcji oraz nowoczesnej komunikacji. Wspomniane badania przeprowadzono w kwietniu 2018 roku na próbie 200 przedsiębiorstw z sektora przemysłowo - produkcyjnego o liczbie zatrudnionych pracowników do 249 osób. W analizie uwzględniono specyfikę branż przemysłu ciężkiego i lekkiego.

Ogólny wniosek, płynący z badań pokazuje, że polski przemysł (z nielicznymi wyjątkami) znajduje się przed etapem Smart Industry. Posługując się schematem rozwoju gospodarczo-technologicznego, w którym najbardziej rozwinięte gospodarki są obecnie na etapie czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), stwierdzić można, że Polska jest dopiero na etapie trzecim. To oznacza, że przedsiębiorstwa korzystają z korzyści, jakie daje automatyzacja i komputeryzacja, natomiast funkcjonowanie systemów cyberfizycznych, Internetu rzeczy czy chmur obliczeniowych dla wielu z nich jest dopiero melodią przyszłości.

Przejście do etapu Industry 4.0 jest o tyle ważne dla Polski, iż umożliwiłoby ono przesunięcie miejsca naszej gospodarki z grupy krajów zorientowanych na efektywność do grupy krajów zorientowanych na innowacje. Jak widać na przykładzie zachodnich, innowacyjnych gospodarek, osiągają one wyższy poziom wynagrodzeń i standardu życia. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach tego modelu rozwoju charakteryzują się wyższymi nakładami na działalność badawczo-rozwojową, a także większą dbałością o poziom wiedzy pracowników.

Tab. 1. Czy założenia idei Industry 4.0 stanowią element strategii Państwa firmy?

  Przemysł ciężkiPrzemysł lekki
 Nie wiem\trudno powiedzieć2,6%1,2%
 Nie wiem co to jest\nigdy o tym nie słyszałem (am)61,7%58,8%
 Nie planuje ich wdrażać20,9%23,5%
 Firma planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 3 lat8,7%14,1%
 Tak zostały wprowadzone ponad 3 lata temu3,5%14,1%
 Tak zostały wprowadzone w ciągu ostatnich 3 lat2,6%2,4%
 


Jakie są najważniejsze wnioski, płynące z raportu „Smart Industry Polska 2018”? Respondenci podawali trzy czynniki blokujące rozwój technologiczny MŚP w Polsce. 65 procent respondentów podało brak środków, 62 procent brak czasu, a 53 procent brak pracowników. 60 procent przedsiębiorców w ogóle nie słyszało o koncepcji Industry 4.0. Nie jest to jednak jednoznaczne z niestosowaniem nowoczesnych technologii przez te firmy. Tylko 15,5 procent przedsiębiorstw uwzględniło w swojej strategii ideę Industry 4.0. W tych przedsiębiorstwach wdrożono innowacyjne rozwiązania technologiczne przede wszystkim w celu obniżenia kosztów produkcji i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Przedsiębiorstwa należące do branży przemysłu lekkiego wykazują relatywnie wyższe zainteresowanie i wiedzę na temat badanej koncepcji wobec firm należących do grupy przedsiębiorstw z przemysłu ciężkiego. Ponad 16 procent firm z branży przemysłu lekkiego wprowadziło rozwiązania z tego zakresu w ostatnich trzech latach lub wcześniej, a kolejne 23,5 procent planuje je wdrożyć w ciągu najbliższego okresu (rys. 1.).

Innowacyjne technologie najczęściej wykorzystywane przez MŚP to automatyzacja linii produkcyjnych (52 procent wskazań), analityka danych (51 procent) oraz oprogramowanie wspierające ograniczanie kosztów prototypowania nowych produktów (32 procent).
Ciekawą obserwację stanowią różnice w postrzeganiu najnowszych technologii przez mikro (1-9 zatrudnionych) i średnie przedsiębiorstwa (50 - 249). Przedsiębiorstwa z pierwszej grupy szczególnie często widzą możliwość wzrostu swoich zysków przez wdrożenie druku przestrzennego 3D oraz cyfrowych bliźniaków, podczas gdy przedsiębiorstwa średnie doceniają robotyzację produkcji – mówi Jan Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Raport pokazuje również, że 45 procent mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada działów R&D. A jest to klucz do poprawy innowacyjności i uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Pocieszający może być jednak fakt, że znacząca większość polskich przedsiębiorców rozumie korzyści wynikające z wdrażania nowych technologii w ich przedsiębiorstwach, widząc szczególne szanse w poprawie jakości oferowanych wyrobów, poprawie wydajności i obniżeniu kosztów - kończy Staniłko.
Autor: Tomasz Wawak, specjalista ds. promocji w Rekord SI
Źródło: www.rekord.com.pl 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


OSM w Piątnicy – kompleksowe wdrożenie ERP w branży spożywczej

Sektor spożywczy oczekuje od systemów ERP przede wszystkim zaspokojenia potrzeb w zakresie rozliczania i optymalizacji produkcji, a także…

Rozwiązanie IFS Customer Engagement wybrane przez Baxi Heating

Baxi Heating Ltd decyduje się na wielokanałowe centrum obsługi klienta firmy IFS, które stanowi opartą na chmurze platformę dla telefonii i…

Włoska firma obuwnicza Finest Shoes wybrała system ERP Infor M3 Fashion

Finest Shoes, włoski producent obuwia i właściciel marki Atlantic Stars wybrał aplikację ERP Infor M3 Fashion w wersji Infor Accelerator for…

Długotrwała współpraca liderów – Kelvion stawia na system TETA ERP

Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o. o., oferująca jeden z największych portfeli produktowych w dziedzinie wymienników ciepła w Polsce, od 20…

DEROME, lider przemysłu drzewnego, usprawnia obsługę klienta dzięki IFS Applications

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Derome, jedno z największych szwedzkich przedsiębiorstw przemysłu…

Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Previous Next Play Pause

enova365 490x120 2

Katalog Rozwiązań IT

Back to top