sage bi 2014 luty

Newsletter

2013_IFS_750x100
LogoPatrona
RAPORT ERP - KLIKNIJ I POBIERZ
 
HOGART160X500
29.06.13 SIMPLE.ERP
23.02.11 SIMPLE.SPRINT - platforma ERP dla firm z sektora MSP
07.09.10 SIMPLE.BI – platforma analiz biznesowych
08.09.10 Prezentacja SIMPLE.BI
08.09.10 Prezentacja SIMPLE.ERP - Budżetowanie
08.09.10 Uroczystość wręczenia Medali Europejskich

Partnerzy

 • Partnerzy
 • Partnerzy
 • Partnerzy
2013_IFS_160x200
01.08.14 Czas na eliminację papieru w instytucjach finansowych

Czas na eliminację papieru w instytucjach finansowych

BILLENNIUMPod koniec czerwca w warszawskim Och-Teatrze odbyła się druga edycja Seminarium Billennium Paperless. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele największych banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. W tym roku głównym tematem spotkania był odręczny podpis elektroniczny, który firma Billennium, jako partner niemieckiej firmy Softpro, będzie wdrażać na polskim rynku.

Więcej
31.07.14 Ponad 60 proc. banków chce zwiększyć inwestycje w IT

Ponad 60 proc. banków chce zwiększyć inwestycje w IT

SAPFirma SAP ogłosiła dziś wyniki badania „The Benefits of Innovative Information Technology in the Banking Industry”. Badanie przeprowadzono we współpracy z ośrodkami akademickimi: Frankfurt School of Finance & Management, New York University’s Stern School of Business and Management oraz University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (Business Transformation Academy).

Więcej
31.07.14 7milowy wspiera system SAP w Hanplast

7milowy wspiera system SAP w Hanplast

Specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw sztucznych firma Hanplast wybrała dostawcę w obszarze wsparcia SAP. Usługi serwisu aplikacyjnego świadczy spółka 7milowy z Grupy BCC.

Więcej
31.07.14 L&T Infotech nowym partnerem firmy IFS

L&T Infotech nowym partnerem firmy IFS

ifsFirma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, oraz firma L&T Infotech, spółka zależna, w całości należąca do firmy Larsen & Toubro, poinformowały o podpisaniu umowy partnerskiej, w ramach której L&T Infotech będzie prowadzić sprzedaż systemu IFS Applications™ dla klientów z całego świata oraz jego integrację.

Więcej
31.07.14 Teradata realizuje kolejne przejęcia wzmacniające innowacje w obszarze Big Data

Teradata realizuje kolejne przejęcia wzmacniające innowacje w obszarze Big Data

Teradata przejęła majątek firmy Revelytix, producenta wiodących - opartych na unikalnej technologii zarządzania metadanymi oraz głębokiej, specjalistycznej wiedzy dotyczącej integracji informacji w ramach całego przedsiębiorstwa - rozwiązań wspierających zarządzanie danymi pod kątem zastosowań big data.

Więcej
02.09.07

Mapowanie procesów, które ma sens

 Jedną z metod pozwalających dobrze przygoto-wać przedsiębiorstwo do zmian biznesowych jest mapowanie procesów. Projekt przeprowadzony w firmie Sitech udowodnił, że dobra mapa proce-sów jest przydatna w drodze do celu, jakim jest efektywne wdrożenie systemu ERP firmy SAP.


Zarządzanie procesowe – co to jest?

Stwierdzenie, jakoby otoczenie przedsiębiorstw stawało się coraz bardziej dynamiczne i konkurencyjne, w żaden sposób nie może być nazwane rewolucyjnym. Szczególnie w Polsce stwierdzenie to nabiera ogromnego znaczenia, a dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych jest tym bardziej oczywiste.

Z tego powodu przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania rozwiązań umożliwiających między innymi osiągnięcie:

 • krótkiego czasu reakcji na pojawiające się innowacje i zmiany,
 • biznesowego wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • zorientowania na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego),
 • powszechnego rozumienia znaczenia jakości,
 • wysokiego stopnia zaangażowania szerokiego grona pracowników.

Dlatego też powstały nowe metody zarządzania, ta-kie jak: TQM (Total Quality Management), JIT (Just In Time), BPI (Business Process Improvement), BPR (Business Process Reengineering). Wspólnym elementem dla wszystkich wymienionych koncepcji jest orientacja na procesy.

W odróżnieniu od tradycyjnych, funkcjonalnych kon-cepcji zarządzanie procesowe jest skoncentrowane na wielu współzależnościach występujących pomiędzy wszystkimi elementami organizacji, która traktowana jest jako całość. Całość, która musi współdziałać w celu dostarczenia klientom oczekiwanych przez nich wartości, przy zachowaniu należytej dbałości o interes organizacji.

Dlaczego tak duży nacisk kładziony jest właśnie na procesy?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sebastian Lotz, Kierownik Projektu mapowania procesów ze strony Sitech: „Zarządzać to mieć świadomość, co dzieje się w naszej firmie. Aby poznać i rozumieć firmę, należy poznać i rozumieć jej procesy, gdyż tylko poprzez dobrą ich realizację osiągniemy zaplanowane wyniki finansowe”.

Mapowanie procesów – na czym polega?

Jednym z elementów zarządzania procesowego jest modelowanie procesów. Wynikiem prac identyfiko-wania i definiowania procesów może być graficzna mapa procesów biznesowych.

Obrazy (modele, mapy) są podstawą do zrozumienia wzorców działania oraz punktem odniesienia w dyskusji na temat sposobu pracy jednostek organizacyj-nych, zespołów i osób.

Jeśli procesy biznesowe są aktualne, kompletne oraz szczegółowe, mogą stać się fundamentem pracy zespołów usprawniających działanie przedsiębiorstwa, np. poprzez wdrożenie nowego rozwiązania IT lub narzędzia finansowego.

Budowanie modelu/mapy winno każdorazowo pro-wadzić do analizy, a dalej do działania usprawniającego. Jednakże najistotniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących przy opraco-wywaniu modeli procesów:

 • modelując, należy mieć na uwadze cele projektu i klientów procesu,
 • modele procesów powinny być proste i zrozumiałe,
 • należy unikać sztucznego komplikowania modeli i wprowadzania zbędnych detali,
 • obowiązkowo należy przestrzegać opracowanej metodyki i zasad modelowania procesów,
 • konieczne jest określenie granic między procesami.

Mapowanie przed wdrożeniem systemu ERP

Mapowanie procesów jest jedną z metod pozwalających przygotować organizację do wdrożenia systemu klasy ERP. Umożliwia ono wykonanie precyzyjnego opisu przedsiębiorstwa, m.in. jego struktury organizacyjnej, procesów wraz z ich podziałem, dokumentów będących w użyciu, ról pełnionych przez pracowników i narzędzi wymaganych przy wykonywaniu zadań, w tym narzędzi IT.

Założenie już na samym początku, że celem mapowania jest przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu klasy ERP, pozwala na wyszukanie i uwzględnienie na mapach kluczowych informacji. Umożliwia to bardziej kompletne i precyzyjne mapowanie procesów niż w przypadku tradycyjnego podejścia.

Mapowanie „pod kątem wdrożenia systemu” obejmuje:

 • określenie działań mających wsparcie systemu, ewidencję dokumentów, które będą wspierane przez system,
 • przypisanie osób/stanowisk do konkretnych ról i stworzenie grupy użytkowników systemu,
 • określenie wymagań wobec systemu.

Podczas prac stworzone zostają dwie mapy organizacji. Pierwsza ukazuje rzeczywisty obraz przedsiębiorstwa przed wdrożeniem systemu, natomiast druga stanowi obraz firmy po zakończeniu projektu i przeprowadzeniu zmian.

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest łatwość późniejszej weryfikacji wstępnych założeń i uzyskanych korzyści.

 Projekt mapowania procesów w Sitech

Sitech zdecydował się przeprowadzić przedsięwzięcie przede wszystkim w celu lepszego przygotowania planowanego projektu SAP, który miał polegać na kompleksowej rozbudowie systemu SAP, głównie w obszarze procesów logistycznych.

Projekt, który trwał trzy miesiące, był realizowany przez zespół konsultantów BCC i Avantage – firmy partnerskiej specjalizującej się w zagadnieniach zarządzania procesowego.

Szczegółowy zakres prac w projekcie został opisany i zaakceptowany w Karcie projektu. Zakres projektu obejmował całą firmę Sitech w Polsce, w szczególności:

 • wszystkie procesy biznesowe z uwzględnieniem powiązań z centralą firmy w niemieckim Wolfsburgu,
 • strukturę organizacyjną z głównymi stanowiskami oraz rolami.

Cele projektu zostały zdefiniowane następująco:

 • ewidencja procesów biznesowych,
 • ewidencja czynności wspieranych systemami informatycznymi,
 • wskazanie procesów do optymalizacji po analizie procesów biznesowych,
 • wskazanie procesów i czynności do optymalizacji poprzez modyfikacje i wdrożenie SAP,
 • przygotowanie organizacji do realizacji modyfikacji i wdrożenia SAP.

Osiągnięto oczekiwane rezultaty, którymi były:

 • kompletny opis organizacji zgodnie z koncepcją zarządzania procesowego na potrzeby IT i Sys-temu Zarządzania Jakością (mapy procesów biznesowych i struktura organizacyjna),
 • jednolity opis procesów biznesowych z możliwością wykorzystania danych w kolejnych projektach
 • ewidencja powiązań z centralą (miejsca w procesie, dokumenty, wykonawcy),
 • przygotowanie organizacji do modyfikacji i wdrożenia SAP,
 • przygotowanie do spełniania wymagań koncernu Volkswagen w zakresie zarządzania procesowego.

Preferowany ARIS

Mapy procesów mogą być tworzone z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania lub też na kartce papieru.

Jednakże w drugim przypadku ich jakość i późniejsza użyteczność nie jest w żadnym stopniu satysfakcjonująca w projektach wdrożenia systemu ERP. Dlatego konieczne było wybranie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi.

Całość prac przeprowadzona została z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania – Aris. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że oprogramowanie to jest preferowanym rozwiązaniem w koncernie Volkswagen.

ARIS jest elastycznym i zgodnym z SAP rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie różnorodnych metod modelowania, od wykorzystanego podczas omawianego projektu Eventdriven Process Chain (EPC), przez UML, BPEL, BMPN, ITIL do siatki Zachmana, zaś wszelkie informacje zapisane są w zabezpieczonej bazie danych.

Oprogramowanie wymaga wypracowania, z predefiniowanych elementów, jednolitej i spójnej metodologii modelowania dla projektu, bez której dalsze etapy pracy nie mogą być przeprowadzone optymalnie.

Takie podejście pozwala w kolejnych etapach projektu skupić się na samym modelowaniu, unikając jednocześnie realizacji prac z błędami.

Zalety oprogramowania ARIS podsumował Michał Kleszcz, Kierownik Działu IT w Sitech sp. z o.o., mówiąc: „Przed projektem mapowania procesów ARIS był jednym z narzędzi w koncernie Volkswagen. Dopiero teraz zaczynamy dostrzegać korzyści wynikające z jego wykorzystania. W szczególności naszym pracownikom w Polkowicach i Wolfsburgu ułatwia ono komunikację z konsultantami SAP. Znacznie łatwej jest wytłumaczyć szczegóły naszej pracy na modelach graficznych niż słownie”.

Efekt prac

Ostatecznie udało się osiągnąć cel prac, tworząc aktualną mapę procesów biznesowych (stanu „jest”), składającą się z ponad 100 procesów, struktury organizacyjnej oraz mapy głównej.

Powstała również mapa procesów stanu „będzie”, opisująca całość procesów realizowanych przez Sitech po przeprowadzeniu planowanych zmian.

Powstałe modele odpowiadają między innymi na pytania:

 • Kto jest odpowiedzialny za realizację konkretnych działań?
 • W jakiej kolejności wykonywane są poszczególne zadania?
 • Jaki jest efekt wykonywanych prac?
 • Jakie oprogramowanie stosowane jest w organizacji?
 • akie funkcje wspierane są przez oprogramowanie i na jakim etapie?
 • Które procesy mają być wspierane przez SAP i w jakim zakresie?

Nie da się ukryć, że osiągnięcie takiego rezultatu wymagało dużych nakładów pracy i silnego zaangażowania, zarówno ze strony klienta, jak i konsultantów, jednak efekt okazał się wart poniesionego wysiłku.

Przełożenie projektu procesowego na wdrożenie SAP

W przypadku firmy Sitech stworzenie map procesów stało się „kamieniem milowym” dla projektu rozszerzenia funkcjonalności SAP.

Dzięki zamodelowanym procesom partner wdrożeniowy, jakim dla Sitechu jest BCC, ma dostęp do pełnych informacji dotyczących funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wymagających wsparcia systemowego przez SAP.

Takie dane są bezcennym źródłem zarówno dla konsultantów, jak i pracowników Sitech sp. z o.o. zaangażowanych we wdrożenie.

„Potwierdzenie zasadności wykonania map procesów widzimy na co dzień. Przygotowując się do spotkań z klientem, konsultanci bazują na informacjach zgromadzonych w mapach procesów i raportach. W trakcie spotkań konkretne mapy są przedmiotem żywej dyskusji. Wiele wątpliwości znika bardzo szybko, nie urastając do rangi problemu czy też ryzyka projektowego, gdy możemy odwołać się do dokumentacji procesowej. To jest podstawowa korzyść na tym etapie projektu” – powiedział Maciej Gerke, Kierownik Projektu ze strony BCC.

Z drugiej strony dzięki stworzonej bazie danych ARIS podmioty decyzyjne mają precyzyjny punkt odniesienia dla oceny wdrożenia, co ma niebagatelne znaczenie na etapie odbioru projektu.

„Wszystkie decyzje podejmowane w Sitech sp. z o.o. mają uzasadnienie biznesowe, jest to naturalne w koncernie Volkswagen. Dlatego tak ważne dla nas było określenie stanu organizacji oraz oczekiwań przed wdrożeniem. W ten sposób uzyskaliśmy punkt odniesienia do analizy efektywności wdrożenia nie tylko w kontekście wdrożenia rozwiązania IT, ale także zmian organizacyjnych oraz korzyści finansowych” – podkreślił Sebastian Lotz.

Podczas trwania projektu pracownicy Sitech cały czas mają dostęp do aktualnych informacji o prowadzonych pracach i – co bardzo istotne – o zakresie planowanych zmian.

„Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy należy utrzymać aktualną dokumentację wdrożenia systemu SAP, utrzymania Systemu Zarządzania Jakością, zapanować nad kwestiami bezpieczeństwa informacji, bardzo restrykcyjnie traktowanych w koncernie Volkswagen. – powiedział Michał Kleszcz.

Akademia Procesów

Na obecnym etapie zaawansowania projektu wdrożenia SAP kluczowa jest ścisła współpraca między osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i utrzymanie map procesów a konsultantami BCC prowadzącymi wdrożenie. Konieczne może okazać się wprowadzenie niewielkich modyfikacji w procesach lub zamodelowanie nowych, na potrzeby wdrożenia.

Zadania te będą realizowane we współpracy z osobami, które wcześniej wykonywały mapy procesów Sitech w celu uniknięcia błędów i zyskania przewagi dzięki wpływowi krzywej doświadczenia.

Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki prowadzonemu równolegle z wdrożeniem SAP projektowi utrzymania procesów realizowanemu przez firmę Avantage.

Wszelkie zmiany dostępne będą podmiotom zainteresowanym dzięki uruchomieniu dedykowanego rozwiązania Akademii Procesów – autorskiej koncepcji firmy Avantage promującej wśród członków organizacji ideę zarządzania procesowego, udostępniającej wiedzę, rozwiązania i dane o procesach, a także dystrybuującej informacje o wdrożeniu rozwiązania SAP.

Projekt mapowania procesów został zakończony z sukcesem, przygotowując jednocześnie solidne podstawy do sprawnego przeprowadzenia rozbudowy systemu SAP w Sitech sp. z o.o., co – uwzględniając doświadczenie i wiedzę partnera wdrożeniowego – pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Mapowanie procesów bywa szczególnie użyteczne i cenne jako pierwszy etap w przygotowaniu organizacji do wdrożenia systemu ERP. Oferuje wówczas,oprócz swoich walorów optymalizacyjnych dodatkowy element: ograniczenie siły czynników ryzyka przy wdrożeniu.

Po mapowaniu – projekt SAP

W kwietniu br. w polkowickiej fabryce rozpoczął się prowadzony przez BCC projekt szerokiej rozbudowy systemu SAP, którego przygotowaniem było opisywane w artykule przedsięwzięcie mapowania procesów.

Najważniejszą częścią przedsięwzięcia SAP, kluczową dla efektywności działania firmy Sitech, jest rozwój modułów logistycznych. Sitech dotychczas korzystał z SAP głównie w zakresie finansów i kontrolingu. Obecny projekt polega na budowie kompleksowego rozwiązania SAP, wspierającego wszystkie najważniejsze procesy firmy – od finansów, poprzez zaopatrzenie, produkcję i sprzedaż – aż po kadry i płace. Projekt jest realizowana zgodnie z koncepcją Zarządzania Procesowego, a mapy procesów odgrywają fundamentalną rolę w trakcie prac wdrożeniowych.

Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie modułów SAP: gospodarki magazynowej (WM), planowania produkcji (PP), zarządzania jakością (QM), sprzedaży i dystrybucji (SD) oraz kadr i płac (HR). W ramach projektu zostanie rozbudowana funkcjonalność gospodarki materiałowej (MM) oraz część finansowa systemu. BCC wdroży m.in. controling kosztów produkcji (COPC) oraz zarządzanie środkami pieniężnymi (TR – Treasury).

Ważną częścią wdrożenia jest integracja systemu SAP spółki Sitech z rozwiązaniami logistycznymi odbiorców. Interfejsy zostaną zbudowane na bazie SAP XI (SAP Exchange Infrastructure), narzędzia z rodziny SAP NetWeaver. Pozwoli to usprawnić i zwiększyć bezpieczeństwo współpracy ze stałymi klientami firmy. Sebastian Lotz, Kierownik Projektu ze strony Sitech, komentuje: „Kluczem do zwiększenia efektywności naszej firmy są procesy logistyczne. Wdrożenie SAP dla pełnego zakresu logistyki – od zamawiania komponentów poprzez zaawansowane planowanie produkcji na wszystkich wydziałach, po sprzedaż i integrację z odbiorcami –wprowadzi nową jakość w zarządzaniu firmą. Rozwiązania SAP, dotychczas wykorzystywane wycinkowo, po wdrożeniu obejmą wszystkie istotne sfery działalności, wpływające na rentowność naszej firmy”.

Sitech korzysta ze wsparcia BCC w rozwoju systemu SAP od 2000 r. „Wybraliśmy BCC do obecnego, tak ważnego dla nas projektu, wysoko oceniając dotychczasową współpracę. Ponadto ważne były dla nas doświadczenia z wdrożeń zaawansowanych narzędzi SAP wspierających procesy logistyczne, w tym planowanie produkcji” – dodaje Sebastian Lotz.

Według planów, Sitech ma rozpocząć korzystanie z nowych rozwiązań logistycznych i finansowych SAP w listopadzie 2007 r, a w zakresie zarządzania jakością oraz kadr i płac – w styczniu 2008 r.

Źródło: www.bcc.com.pl
Autor: Ireneusz Ignacik  Avantage

 
Katalog IT - Systemy ERP, CRM, Business Intelligence
Ewolucja wymaga impulsów!
19.03.10

Ewolucja wymaga impulsów!

logo-bpsc-impuls-evoImpuls EVO, najnowsze rozwiązanie ERP w ofercie BPSC, jest innowacyjnym podejściem do korzystania z zintegrowanego systemu wspmagającego zarządzanie. Spełnia potrzeby związane z powszechnością Internetu w biznesie, wykorzystaniem przenośnych urządzeń on-line, kastomizacją i użytecznością interfejsów zaawansowanych systemów ERP. Jego funkcjonalność to efekt ewolucji naszych kolejnych systemów wspomagających zarządzanie.

Impuls EVO organizuje realizację zadań i procesów decyzyjnych w oparciu o technologię webo'wą. Umożliwia korzystanie z wybranych, istotnych dla uczestnika i przebiegu procesu informacji z różnych obszarów funkcjonalnych systemu ERP poprzez platformę internetową. W zależności od potrzeb jej platformy można dowolnie zestawiać i rozbudowywać.

Sprawdź czym jest ImpulsEVO
Więcej
04.10.13 Ile to kosztuje?

Ile to kosztuje?
czyli o skutecznym narzędziu do rozliczania kosztów wytworzenia wyrobu w branży mięsnej, na bazie modułu RKP systemu IMPULS EVO firmy BPSC

Ile to kosztuje? To pytanie proste i oczywiste. Przeciętnie zorganizowane gospodarstwo domowe odpowiada na nie bez większego trudu i czyni to wiele razy w ciągu miesiąca. Ile kosztowały nasze wakacje? Proszę bardzo, sumujemy koszty dojazdu, zakwaterowanie, koszt posiłków oraz pieniądze wydane na lody dla dzieci i odpowiedź gotowa. Ile kosztuje roczna eksploatacja samochodu?

Więcej
08.05.13 Japońska kultura, polski system

Japońska kultura, polski system

BPSCPoland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o., producent podzespołów wykorzystywanych m.in. do produkcji paneli i telewizorów LCD, zdecydował się na rozszerzenie współpracy z firmą BPSC S.A. i wdrożenie modułów wspomagających zarządzanie procesem produkcji. Firma od 2008 r. korzysta z systemu Impuls 5. Inwestycja w rozwiązanie ERP to jeden z elementów strategii firmy, która w 2013 roku przewiduje znaczącą przebudowę linii produkcyjnej i rozszerzenie oferty o obróbkę plastyczną metali. Do tej pory w ramach systemu Impuls 5, Poland Tokai Okaya korzystała z modułów przeznaczonych do zarządzania magazynem oraz procesami kadrowo-płacowymi i księgowymi.

Więcej
21.03.10 Ludzki aspekt powodzenia projektu

Ludzki aspekt powodzenia projektu

 Setki przeprowadzonych przez nas wdrożeń jednoznacznie wykazują, że wydajny, nowoczesny sprzęt, doskonałe oprogramowanie i sprawdzona metodyka nie są warunkami wystarczającymi do sukcesu przedsięwzięcia. Powodzenie projektu warunkują ludzie - ich motywacja i nastawienie do czekających zadań. Zagrożenia w sferze „społecznej” projektu są istotnymi elementami ryzyka w projekcie i nigdy nie powinny być ignorowane.

Więcej
25.07.14 Za dużo pomyłek w dostawach? Zadbaj o lepszy obieg informacji z partnerami i kontrahentami

Za dużo pomyłek w dostawach? Zadbaj o lepszy obieg informacji z partnerami i kontrahentami

MACROLOGICBłędy w kompletacji zamówienia, adresowaniu przesyłek czy opóźnienia w terminach dostaw negatywnie odbijają się na wiarygodności firmy oraz relacjach z klientami. Podobne problemy w zaopatrzeniu mogą natomiast nieść poważne konsekwencje dla ciągłości kluczowych procesów biznesowych. Dlatego tak duże znaczenie ma zoptymalizowanie procesów logistycznych, a także zapewnienie sprawnego obiegu informacji dotyczących spedycji towarów.

Autor: Mariusz Krumpholz

Więcej
25.07.14 Problemy z terminami? Dowiedz się, jak uniknąć opóźnień w realizacji zamówień

Problemy z terminami? Dowiedz się, jak uniknąć opóźnień w realizacji zamówień

MACROLOGICW obecnych realiach biznesowych nie wszystko można przewidzieć, a, niestety, większość opóźnień w realizacji zamówień to efekt błędów popełnionych na poziomie planowania i zarządzania operacyjnego. Jak ich uniknąć?

Autor: Mariusz Krumpholz

Więcej
29.04.14 Xpertis wsparciem w sprzedaży stali

MACROLOGICStalprofil S.A., jeden z największych dystrybutorów stali w Polsce, korzysta z rozwiązań autorstwa Macrologic w zakresie obsługi finansów, personelu, sprzedaży i logistyki. Ponadto spółka zdecydowała się na narzędzia Xpertis w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, rozwiązania portalowego oraz analiz biznesowych.

Więcej
28.04.14 Projekty kulturalne ze wsparciem rozwiązań Xpertis

MACROLOGIC - system XpertisInstytut Adama Mickiewicza, narodowa instytucja kultury powołana do promocji polskiej kultury na świecie, wdrożył rozwiązania z rodziny Xpertis w zakresie zarządzania projektami, obiegu informacji oraz raportowania finansowego i merytorycznego.

Więcej
2013_IFS_290x250_prawy
14.04.14 Selfon potencjał indywidualnych rozwiązań

Założona w 2006 r. firma Selfon s.j. działa w branży telekomunikacyjnej. Prowadzi sprzedaż telefonów komórkowych i abonamentów sieci PLAY, sprzedaż dostępu do Internetu oraz sprzedaż dekoderów cyfrowej telewizji „n”. Pierwszy własny salon otworzyła w Radomsku w 2007 r., nawiązując współpracę dealerską z operatorem telefonii komórkowej PLAY. Aktualnie firma działa w oparciu o sieć liczącą 40 salonów sprzedaży, rozlokowanych w całej Polsce, w tym 10 salonów własnych. W 2009 r. Selfon, działając zgodnie z głównymi założeniami operatora, postawił na rozwój własnej sieci i od marca do listopada 2009 r. dokonał z pełnym sukcesem otwarcia 20 punktów handlowych (MiniPOS-ów).

Więcej
14.04.14 Gramar nowe rozwiązanie źródłem oszczędności

Firma Gramar z Włodawy specjalizuje się w prowadzeniu ubojni zwierząt rzeźnych i zakładu przetwórstwa mięsnego. Przedsiębiorstwo rozwinęło się z firmy rodzinnej, założonej w 1989 roku i zajmującej się tylko skupem i ubojem zwierząt rzeźnych. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i zaostrzenie wymogów weterynaryjnych zadecydowało o zmianach – zakupie rzeźni i dostosowaniu jej do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Więcej
09.04.14 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Integracja stanowisk

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji potrzebowało nowego systemu – rozwiązania nowoczesnego o przejrzystym interfejsie, funkcjonalnego oraz takiego, które mogłoby sprostać nietypowym wymaganiom, m.in. tworzenia dodatkowych raportów. Wybrany został Zintegrowany System Zarządzania Forte, ponieważ firma przeprowadzająca wdrożenie – Zorius.pl, Złoty Autoryzowany Partner Sage – zagwarantowała szybką implementację systemu oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych rozwiązań.

Więcej
14.09.13 Czynnik ludzki jako kluczowy element w procesie wdrożenia ERP

Sukces wdrożenia systemu ERP zależy nie tylko od trafności wyboru rozwiązania. Niemniej ważnym czynnikiem jest aspekt ludzki. Sage jako dostawca systemu ERP X3, w oparciu o własne doświadczenia dzieli się swoją wiedzą, pokazując na co należy zwrócić uwagę oraz jakich ludzi wyznaczać do prowadzenia projektu.

Więcej
14.09.13 Pozyskanie użytkowników spośród kierownictwa najwyższego szczebla - wyzwanie dla ERP

Od zawsze marzyliśmy, aby dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi oraz pozostali członkowie kierownictwa najwyższego szczebla korzystali z naszych systemów, zarówno w biurze, jak i poza nim. To właśnie osoby, które podejmują decyzje o zakupie systemu ERP powinny być jego aktywnymi użytkownikami. Zasada ta powinna sprawdzać się szczególnie w firmach średniej wielkości, gdzie funkcja dyrektora generalnego, faktycznie zarządzającego sprawami operacyjnymi, ma naprawdę wymiar praktyczny.

Więcej
14.04.10 Program z pudełka wystarczy na rozruch firmy

Gotowe programy ułatwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej, aplikacje dedykowane można zamówić, gdy firma przeprowadza złożone procesy biznesowe.

Autor: T.D., źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Więcej
14.04.10 Budżetowanie bez arkusza kalkulacyjnego

Wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych do budżetowania i kontrolingu jest w Polsce powszczechne, ale bardzo pracochłonne i kłopotliwe. Dlatego warto się zastanowić nad zainwestowaniem w bardziej zaawansowane narzędzia niż Excel.

Autor: b.d., źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Intelligence)

Więcej
14.04.10 Optymalizacja kosztów dzięki informatyce


Autor: Leszek Cieloch, źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Growth)

Więcej
14.04.10 Sage Forte w sektorze publicznym

System Forte stworzony przez spółke Sage został zaimplementowany w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Białymstoku.

Autor: b.d., źródło: Rzeczpospolita (dodatek Business Growth)

Więcej
17.06.14 Co to jest „metadanie”?

Co to jest „metadanie”?

Metadane, to (za Wikipedią) dane o danych, czyli ustrukturalizowane informacje stosowane do opisywania zasobów, dostarczające szczegółowych danych, dotyczących atrybutów zasobów lub obiegu informacji. Czymże są metadane dla e-faktur? Wg powyższej definicji, są to ustrukturalizowane dane opisujące e-fakturę. W wersji minimalnej muszą zawierać co najmniej informacje wymagane przez prawo. W Polsce jest o ustawa o VAT (art. 106e, ustęp 1, punkty od 1 do 15).

Autor: Michał Kapias

Więcej
05.06.14 VAT za media w okresie otrzymania faktury

VAT za media w okresie otrzymania faktury

SAGEOd początku roku nabywca ma prawo odliczyć podatek z tytułu kosztu mediów w okresie, w którym otrzymał fakturę – o ile, po stronie sprzedawcy, wystąpił już obowiązek podatkowy.

Autor: Renata Kotecka

Więcej
21.05.14 Co zrobić z fakturą, gdy nie doszło do transakcji?

Co zrobić z fakturą, gdy nie doszło do transakcji?

Od kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o VAT przybyło przypadków, w których fakturę wystawiono na wiele dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, a następnie w ogóle nie doszło do sprzedaży. Podatnik zostaje z taką fakturą „bez pokrycia” w rzeczywistej transakcji i często zastanawia się, jak powinien postąpić z takim dokumentem…

Autorzy: Joanna Kałan, Renata Kotecka

Więcej
12.05.14 Wątpliwości przy odwrotnym obciążeniu VAT

Wątpliwości przy odwrotnym obciążeniu VAT

Kto powinien rozliczać VAT, gdy sprzedawany jest produkt złożony z elementów, wobec których stosuje się procedurę odwrotnego obciążenia? Wątpliwości podatników wyjaśniła niedawno Izba Skarbowa.
 
Autor: Renata Kotecka

Więcej
31.07.14 SAP Cloud for Customer po polsku

SAP Cloud for Customer po polsku

Rynek w Polsce wymaga od firm coraz dokładniejszego rozpoznania wymagań klientów i budowania długofalowych relacji z wykorzystaniem różnorodnych form kontaktu, w tym mediów społecznościowych. Rozwiązanie SAP Cloud for Customer wykorzystuje nowoczesne sposoby kreowania zaangażowania klientów, w tym technologie mobilne, przyjazność i prostotę użytkowania oraz bogatą funkcjonalność w chmurze, połączoną z naturalnymi możliwościami integracji z rozwiązaniami SAP, wdrożonymi w tradycyjnym modelu on-premise, czyli na serwerach firmy.

Więcej
28.07.14 Wykorzystanie faktur elektronicznych w firmach

Wykorzystanie faktur elektronicznych w firmach

BPSCOd wielu lat do elektronicznej dokumentacji przekonują dostawcy systemów informatycznych, organizacje ekologiczne a także te zrzeszające przedsiębiorców. Jednak bezskutecznie. W Finlandii, blisko 80% faktur wystawianych jest w postaci elektronicznej. Jeszcze więcej firm – według danych PKPP Lewiatan – korzysta z e-faktur w Wielkiej Brytanii. W Polsce z elektronicznych faktur w relacjach biznesowych korzysta - według różnych szacunków – od kilkunastu do nieco ponad 20% przedsiębiorców. Mimo kampanii informacyjnych, edukacyjnych, trudno ten wynik uznać za sukces.

Więcej
25.07.14 Fabryka 2.0

Fabryka 2.0

wnpTrójwymiarowy symulator produkcji w nafaszerowanej robotami fabryce z kreatywnymi pracownikami to nie utopia, lecz amerykańska i europejska odpowiedź na azjatycką konkurencję taniej siły roboczej.

Więcej
31.07.14 Gminne Spółdzielnie inwestują w nowoczesność

Gminne Spółdzielnie inwestują w nowoczesność

Znana z tradycyjnych wyrobów Piekarnia GS Samopomoc Chłopska w Baruchowie w województwie kujawsko-pomorskim wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. Inwestycja w nowoczesne oprogramowanie zwróciła się spółdzielni w ciągu miesiąca.

Więcej
24.07.14 Firma Cyfrowe Sieci Mulimedialne usprawnia zarządzanie projektami dzięki IFS Applications™

Firma Cyfrowe Sieci Mulimedialne usprawnia zarządzanie projektami dzięki IFS Applications™

IFSFirma Cyfrowe Sieci Mulimedialne (CSM) Sp. z o.o. specjalizująca się w usługach teleinformatycznych wdrożyła system IFS Applications 8™ w celu usprawnienia procesów biznesowych, takich jak zarządzanie projektami, gospodarka magazynowa i zaopatrzenie.

Więcej
24.07.14 Drewex usprawnia produkcję i sprzedaż z systeme ERP firmy Microsoft

Drewex usprawnia produkcję i sprzedaż z systeme ERP firmy Microsoft

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa spowodował generowanie większej ilości informacji. Przed wdrożeniem nowego systemu firma korzystała z narzędzia, które nie dostarczało spójnych danych w czasie rzeczywistym, a także z programów Microsoft Word i Excel. Było to przyczyną rozproszenia informacji w kilku miejscach. Pracownicy mieli problem ze sprawdzeniem bieżących stanów magazynowych, wciąż istniał problem papierowych dokumentów, które trzeba było przejrzeć, aby wyszukać odpowiednie dane do przygotowania raportów, co było bardzo uciążliwe i czasochłonne.

Więcej
Zobacz video
Kopalnia Soli „Wieliczka" to okręt flagowy polskiej turystyki, najpopularniejszy obiekt górniczy na świecie, a jednocześnie duże przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 700 osób, a pośrednio dające pracę w sumie ponad 1500 osobom. ...
Oceniany 0.00
148 Odsłon
Zobacz video
Tegoroczna edycja Forum Liderów Cyfrowego Biznesu koncentruje się na przedstawieniu przykładów konwergencji biznesowej - zjawiska, które polega na przenikaniu i nakładaniu modeli biznesowych, rynków i ofert. Borys Stokalski, który w trakcie...
Oceniany 0.00
745 Odsłon
Zobacz video
Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Administracja we wszystkich państwach UE będzie musiała używać e-faktur przy zamówieniach publicznych. Dzięki temu zwiększy...
Oceniany 0.00
172 Odsłon
Zobacz video
Nowe technologie zarządzania danymi, chmurami obliczeniowymi i rozwiązaniami mobilnymi zmieniają sposób działania przedsiębiorstw. Coraz więcej firm potrzebuje prywatnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług. Budowa infrastruktury...
Oceniany 0.00
190 Odsłon
Zobacz video
Jakie zastosowanie ma CRM w logistyce? Jak wdrożyć system CRM w branży TSL? Dlaczego Fracht FWO Polska wybrało CRM7? http://www.crm7.pl Na powyższe pytania odpowiadają przedstawiciele Fracht FWO Polska, którzy bezpośrednio uczestniczyli w...
Oceniany 0.00
183 Odsłon
Zobacz video
InsERT nexo to nowa generacja programów do zarządzania małą i średnią firmą. W skład pakietu wchodzą: Subiekt nexo - system sprzedaży, Rewizor nexo - system finansowo-księgowy i Rachmistrz nexo - program do prowadzenia księgi przychodów...
Oceniany 0.00
187 Odsłon
Zobacz video
Nexteer Automotive is a global leader in advanced steering and driveline systems, and with QAD Enterprise Applications, they are ready for growth as an Effective Enterprise.
Oceniany 0.00
196 Odsłon
Zobacz video
Nieznany
Oceniany 0.00
240 Odsłon
Zobacz video
Z Comarch ERP 2.0 masz więcej możliwości. Odkryj Comarch ERP iFaktury24 na tablecie z Windows 8 i zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0
Oceniany 0.00
203 Odsłon
Zobacz video
Zaawansowana analityka (data mining, modele statystyczne) oznacza możliwość zwiększania parametrów biznesu za pomocą samej pracy nad zbieraniem i przetwarzaniem informacji - bez inwestycji w sprzęt, środki trwałe bądź nowe etaty....
Oceniany 0.00
249 Odsłon
Show Panel      

         
         

Show Panel
wyszukajparneraenowa
Show Panel